Ders Adı Güzel Konuşma Teknikleri
Ders Kodu HIT-801
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Yüksel HATIRLI
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersi alan öğrenci,Doğru ses ve nefes sayesinde doğru sesler çıkarır, Türkçe nin ses özelliklerini bilerek bu sesleri doğru çıkarır, Sesli harflerin söyleniş özelliklerini bilerek doğru telaffuz eder, Çalışma hayatı ve endüstriyel ilişkilerde iletişimin önemini anlar, Konuşmanın ve konuşma sanatının önemini kavrar, İyi bir Konuşmanın özelliklerini öğrenir, İyi bir konuşmacının özelliklerini öğrenir, Konuşmayı oluşturan unsurları öğrenir, Türkçe sesler ve özelliklerini öğrenir, Konuşmalarda sese dayalı üslup özelliklerini kavrar, Anlalatım biçimlerini öğrenir, Beden dilinin etkili konuşmada rolünü ve etkisini öğrenir, İyi bir konuşmacının bilmesi geren özellikleri kavrar, Kürsüde duruş ve etkili sunuş yöntemlerini öğrenir, Konuşmanın içerik özelliklerini öğrenir, Etkili ve güzel konuşmanın bölümlerini öğrenir, Konuşmada kullanılan edebi sanatlar ve Türkçe'deki anlam türlerini öğrenir, Konuşma türlerini öğrenir. Tonlama ve vurguları doğru ve zamanında sese yüklemek Duygusal ve ussal anlatıma hakim olmak Beden dili ile etkili konuşmayı desteklemek Topluluk önünde ve kamera karşısında güzel ve etkili konuşabilmek Resmi ve sosyal protokol kurallarına göre sunum teknikleri
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Doğru ses ve nefes alıştırmaları, Türkçenin fonetik yapısı ve kuralları, Tonlama,vurgu, artikülasyon kuralları çerçevesinde anlatım teknikleri, Üslup üzerine alıştırmalar yapmak, Beden dili, kişisel imaj ve resmi ve sosyal protokol kurallarına göre sunum yapma, Topluluk karşısında konuşma alıştırmaları, İyi bir konuşmacının kişilik özellikleri, İyi bir konuşmanın özellikleri, Konuşmayı oluşturan unsurlar ve özellikleri, Konuşma elemanları ve özellikleri, Konuşmacının nitelikleri, Kürsüde duruş ve kişilik, Konuşmanın muhtevası konusu ve içerik özellikleri, Dinleyivi ve özellikleri, Etkili ve güzel konuşmanın bölümleri, Konuşmaya başlama, Kolay anlaşmanın yolları, Konuşmayı bitirme, Konuşmada kullandığımız edebi sanatlar ve Türkçe'deki anlam türleri, Konuşma türleri, Konuşma bozuklukları ve bunları düzeltme, Örnek konuşmalar,
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Türkiye Türkçesinin ses özelliklerini doğru kullanabilme, Doğru tonlama ve vurgu yapabilme Konuşma bilgi ve becerilerini öğretmek Topluluk önünde etkin ve güzel konuşma tekniklerini ve özelliklerini öğretmek, İyi bir konuşmanın özelliklerini ğerlendirmek, İyi bir konuşmacının kişilik özelliklerini bilmek, Türkçe sesler ve özelliklerini kavramak, Konuşmacının niteliklerini incelemek, Konuşmanın muhtevasıkonusu ve özelliklerini incelemek, Etkili bir konuşmanın başlangıcını ve bitişini öğretmek, Kolay anlaşmanın yollarını öğrenmek.
Dersin Amacı Türkiye Türkçesinin ses özelliklerini doğru kullanabilme, doğru tonlama ve vurgu yapabilme bilgi ve becerilerini öğretmek ve topluluk önünde etkin ve güzel konuşma özelliğini kazandırmak. Meslek ve onun dışındaki çeşitli sahalarda, topluluk önünde açık,etkili, güzel söz söyleyebilmeyi, aynı zamanda düşünce ve duyguları sözün yardımıyla anlatabilmeyi öğretmektir.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Çalışma hayatında yeni gelişmeler ve İlişkilerde iletişimin önemi, Konuşma sanatı, konuşmanın tanımı ve özellikleri
2 İyi bir konuşmanın özellikleri, Konuşmayı oluşturan unsurlar; Dil, ses, Türkçe sesler ve özellikleri, ton, tını, durak, vurgu,, Türkçenin ses özellikleri, Türkçe'de bazı seslerle ilgili özellikler.
3 Konuşma sırasında sıkça yapılan hatalar. Yanlış nefes. Aşırı heyecan ve korku. Hazırlıksız olmak ve telaş. Kekeleme, aşırı yavaş ve hızlı konuşma. Bu sorunların çözümleri ve alıştırmalar, konuşmalarda sese dayalı üslup özellikleri, anlatım biçimleri,
4 Türkçede fonetik kurallar. Büyük ünlü, küçük ünlü uyumu, ses benzeşmeleri, ünlü türemesi ve düşmesi. Örnek kelime ve alıştırmalar, Sanata dayalı anlatım, beden dili ve konuşmadaki önemi, A E ve I- İ sesli harflerinin telaffuzu ve dikkat edilecek noktalar. Tekerleme alıştırmaları. Sesli harflerin telaffuzunda en çok yapılan yanlışlar. Örnekler ve alıştırmalar
5 Konuşma elemanları ve özellikleri, Dinleyici ve özellikleri, Konuşma ortamı ve özellikleri, Toplantı ve konuşmanın amacı, Konuşmanın programı, Konuşmanın süresi.
6 O-Ö-U- Ü sesli harflerinin telaffuzu ve dikkat edilecek noktalar. Tekerleme alıştırmaları. Sesli harflerin telaffuzunda en çok yapılan yanlışlar. Örnekler ve alıştırmalar, Konuşmacının nitelikleri.
7 Sessiz harflerde dikkat edilmesi gerekenler. Sorunlu harfler s, z, r alıştırmaları. Örnekler ve alıştırmalar, kürsüde duruş ve kişilik, konuşmanın konusu ve içerik özellikleri, dinleyici ve özellikleri.
8 Türkçede okunuşları yazılışından farklı kelimeler ve telaffuzları. Örnekler ve
9 Türkçede okunuşları yazılışından farklı kelimeler ve telaffuzları. Örnekler ve alıştırmalar
10 Etkili sunum ödevi kapsamında öğencilerin sunumlarına başlaması ve derste öğrenildiği şekilde sunumlarını yapmaları.
11 Öğrencilerin sunum ödevlerine devam edilmesi, örnek konuşma metinlerinin incelenmesi ve üzerinde tartışılması.
12 Öğrenci sunum ödevleri, Güzel ve etkili konuşma örneklerini on-line izleyerek hakkında tartışılması.
13 Topluluk önünde ve mikrofonda konuşma kuralları. Selamlama, sunuculuk ve takdim. Seminer
14 Medyada en çok yapılan hatalara örnekler ve analiz. Örnek şiir, makale, haber okuma alıştırmaları. Seminer
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Halkla İlişkiler bilimiyle ilgili temel teorik bilgilere sahip olmak ve uygulamada bu bilgileri kullanabilmek 4
2 Halkla İlişkiler biliminin ve sanatının temeli olan davranış bilimleri, örgütsel davranış gibi temel bilimlerin yanı sıra kişilerarası iletişim, örgütsel iletişim ve kitle iletişimi konularında teorik bilgiye sahip olmak ve bunları iş yaşamında uygulayabilmek 4
3 Temsil ettiği kurumun iç ve dış hedef kitlesine hitaben kullanılan yazılı ve sözlü iletişim araçlarında Türkçe ‘nin saygınlığını korumak ilkesinden hareketle Türkçe dilbilgisi kurallarına sadık meslek elemanı olarak , temsil ettiği kurumu geniş kitlelere yazılı ve sözlü olarak tanıtabilme cesaret ve başarısını göstermek 4
4 Devlet protokolü ve sosyal protokol kurallarına hakim olmak ve temsil ettiği kurumun ve yöneticinin protokol görevlerini eksiksiz ve hatasız yerine getirmek 4
5 Fotoğraf bankası, tanıtım filmi, web sayfası, afiş ve broşür gibi basılı materyaller için gerekli fotoğrafçılık, bilgisayar , grafik - tasarım alanlarında teknik ve pratik bilgileri uygulayabilmek ve ürünleri bilgi ve belge yönetimi kurallarına göre arşivleyebilmek 4
6 Araştırma yöntemleri bilgi ve becerilerini kullanarak Halkla İlişkiler meslek elamanı olarak verileri analiz edebilmek, bu verileri mesleki bilgileri ışığında kullanabilmek 4
7 Hukukun temel kavramlarına ve kitle iletişim hukuku temel bilgilerine sahip ve mesleğin icrasında bu kurallara sadık olmak 4
8 Halkla İlişkilere yakın kavramlar olan pazarlama, müşteri ilişkileri ve reklamcılık, toplam kalite , insan kaynakları yönetimi, girişimcilik ve organizasyon alanında gerekli bilgilere sahip olmak 4
9 Mesleki etik değerlerin bilincinde meslek elemanları yetiştirebilmek 4
10 Halkla İlişkiler mesleğinin icrasında gerekli yabancı terim ve deyimleri kullanabilecek ve mesleki gelişmeleri takip edebilecek düzeyde mesleki ve genel İngilizce bilgisine sahip olmak 4
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 10
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 1 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 50
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 2 20 40
Sunum 1 1 1
Proje 1 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 117    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Kaya, A. (2011) Etkili ve Güzel Konuşma Sanatı; Eğitim Yayınevi Özdem, Y.(2003) Konuşma Sanatı, Diksiyon: Kariyer Şenbay, N. (2004). Söz ve Diksiyon Sanatı: YKY Taşer, S. ( 2000), Konuşma Eğitimi: Papirüs Vural, B. (2003). Doğru ve Güzel Konuşma, Fonetik, Diksiyon, Artikülasyon: Hayat GÜRZAP C, Konuşan İnsan , YKY Baltaş, A., Baltaş, Z. Bedenin Dili İletişim Becerinizin Anahtarı, Sessiz Diliniz: Remzi HEPÇİLİNGİRLER F,( 20002) Türkçe Off YKY
Diğer Kaynaklar Kaya, A. (2011) Etkili ve Güzel Konuşma Sanatı; Eğitim Yayınevi Özdem, Y.(2003) Konuşma Sanatı, Diksiyon: Kariyer Şenbay, N. (2004). Söz ve Diksiyon Sanatı: YKY Taşer, S. ( 2000), Konuşma Eğitimi: Papirüs Vural, B. (2003). Doğru ve Güzel Konuşma, Fonetik, Diksiyon, Artikülasyon: Hayat GÜRZAP C, Konuşan İnsan , YKY Baltaş, A., Baltaş, Z. Bedenin Dili İletişim Becerinizin Anahtarı, Sessiz Diliniz: Remzi HEPÇİLİNGİRLER F,( 20002) Türkçe Off YKY
Materyal
Dökümanlar Kaya, A. (2011) Etkili ve Güzel Konuşma Sanatı; Eğitim Yayınevi Özdem, Y.(2003) Konuşma Sanatı, Diksiyon: Kariyer Şenbay, N. (2004). Söz ve Diksiyon Sanatı: YKY Taşer, S. ( 2000), Konuşma Eğitimi: Papirüs Vural, B. (2003). Doğru ve Güzel Konuşma, Fonetik, Diksiyon, Artikülasyon: Hayat GÜRZAP C, Konuşan İnsan , YKY Baltaş, A., Baltaş, Z. Bedenin Dili İletişim Becerinizin Anahtarı, Sessiz Diliniz: Remzi HEPÇİLİNGİRLER F,( 20002) Türkçe Off YKY
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)