Ders Adı Sağlık Kurumlarında İletişim ve Halkla İlişkiler
Ders Kodu SKI-102
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Öğr.Gör. Emin KAYA
Dersin Yardımcıları -
Dersin Öğrenme Çıktıları İletişim sürecini ve temel kavramlarını anlayarak etkili iletişim kurabilme Etkili iletişim ve ikna stratejilerinin sağlık sektöründe nasıl uygulanabileceğini anlama Sağlık iletişiminde davranış değişikliği oluşturabilecek iletişim kampanyaları oluşturabilme Sağlık hizmeti sunan kuruluşlara yönelik halkla ilişkiler stratejileri oluşturabilme ve yönetme
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Giriş ve Temel Bilgiler İletişim Kavramı Etkili İletişim ve İkna Sağlık İletişimi ve Sağlık Hizmetlerinde İletişim Sağlık İletişiminde Kullanılan Modeller Sağlık İletişimi Araçları ve Sağlık İletişimi Kampanyaları Sağlık İletişiminde Halkla İlişkiler Sağlık İletişiminde Kriz Yönetimi Sağlık İletişiminde Sponsorluk ve Sosyal Sorumluluk Sağlık İletişiminde Kurum İçi Halkla İlişkiler Sağlık İletişiminde Kurumsal Reklamcılık ve Lobicilik Sağlık İletişiminde Medya İlişkileri Sağlık İletişiminde Kurumsal Kimlik ve İmaj Çalışmaları Sağlık İletişiminde Sosyal Medya Kullanımı
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Sağlığın korunması ve geliştirilmesi amacıyla yapılan sağlık iletişimi faaliyetlerinin neler olduğunu öğrenmek ve sağlık iletişimi ile ilgili stratejik planlama yapabilmek.
Dersin Amacı Bu ders ile öğrencilere; bireysel, grup ve toplumsal düzeylerde sağlık iletişiminde etkinliğin nasıl sağlanacağına yönelik bilgiler edinilmesi amaçlanmaktadır.
WorkPlacement -
Hafta Konular  
1 Halkla İlişkiler Nedir?
  Ön Hazırlık: Zafer Cirhinlioğlu, Sağlık Sosyolojisi, Ankara, 2001.
2 Halkla ilişkilere yakın kavramlar nelerdir?
  Ön Hazırlık: Zafer Cirhinlioğlu, Sağlık Sosyolojisi, Ankara, 2001.
3 Halkla ilişkilerin uygulama alanları
  Ön Hazırlık: Ayşe Tekin, Sağlık-Hastalık Olgusu ve Toplumsal Kökenleri (Burdur Örneği), Isparta, 2007.
4 Halkla ilişkilerin tarihsel gelişimi ve halkla ilişkilerin ilkeleri
  Ön Hazırlık: Ayşe Tekin, Sağlık-Hastalık Olgusu ve Toplumsal Kökenleri (Burdur Örneği), Isparta, 2007.
5 Halkla ilişkilerde iletişim ve kamuoyu
  Ön Hazırlık: Ayşe Tekin, Sağlık-Hastalık Olgusu ve Toplumsal Kökenleri (Burdur Örneği), Isparta, 2007.
6 Halkla ilişkilerde araştırma, planlama ve yönetim
  Ön Hazırlık: Ayşe Tekin, Sağlık-Hastalık Olgusu ve Toplumsal Kökenleri (Burdur Örneği), Isparta, 2007.
7 Halkla ilişkilerde medya ilişkileri
  Ön Hazırlık: Ayşe Tekin, Sağlık-Hastalık Olgusu ve Toplumsal Kökenleri (Burdur Örneği), Isparta, 2007.
8 Ara Sınav
  Ön Hazırlık: Ayşe Tekin, Sağlık-Hastalık Olgusu ve Toplumsal Kökenleri (Burdur Örneği), Isparta, 2007.
9 Kurum içi halkla ilişkiler
  Ön Hazırlık: Zafer Cirhinlioğlu, Sağlık Sosyolojisi, Ankara, 2001.
10 Halkla İlişkiler Ortam ve Araçlar
  Ön Hazırlık: Zafer Cirhinlioğlu, Sağlık Sosyolojisi, Ankara, 2001.
11 Pazarlama amaçlı halkla ilişkiler ve sponsorluk
  Ön Hazırlık: Zafer Cirhinlioğlu, Sağlık Sosyolojisi, Ankara, 2001.
12 Kurumsal Kimlik, Kurumsal İmaj
  Ön Hazırlık: Zafer Cirhinlioğlu, Sağlık Sosyolojisi, Ankara, 2001.
13 Kurumsal İtibar, Kriz, Etkinlik Yönetimi
  Ön Hazırlık: Zafer Cirhinlioğlu, Sağlık Sosyolojisi, Ankara, 2001.
14 Örnek uygulamalar
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Sağlık alanında temel düzeyde işletmecilik bilgilerine sahiptir. 3
2 Karar uygulama ve davranışlarında işletmecilik ve yönetim alanına ilişkin edindiği bilgileri kullanma becerisine sahiptir. 3
3 Sağlık alanındaki işletmecilikle ilgili bilgileri analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisine sahiptir. 2
4 Sağlık alanındaki işletmecilik ile edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır. 4
5 Sağlık kurumları işletmeciliği alanındaki tıbbi dokümanların arşivleme süreçleri sıralar/açıklar. 1
6 Sağlık kurumları alanında kullanılan tıbbi terminolojiyi sıralar/açıklar. 1
7 Sağlık Kurumu işletmeciliği alanındaki işletme fonksiyonları süreçlerini (yönetim, organizasyon, halkla ilişkiler, insan kaynakları, maliyet muhasebesi, pazarlama) temel düzeyde açıklar/tanımlar. 2
8 Günümüz yönetim anlayışına uygun olan toplam kalite yönetimini sağlık sektörüne uygulayabilme becerisine sahip olur. 3
9 Hasta sağlığı ve güvenliğine önem verir , ayrıca bu konudaki uygulamaların hukuksal sonuçlarının farkında olabilir. 2
10 Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır. 3
11 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. 2
12 Sağlık Kurumları İşletmeciliği alanında kullanılan mevzuatı sıralar/açıklar. 1
13 Sağlık Kurumları İşletmeciliği alanındaki taraflar (ulusal, uluslararası, kamu) arasındaki ilişkiyi sıralar/açıklar 3
14 Sağlık kurumları işletmeciliği alanındaki satınalma ve lojistik süreçlerini sıralar/açıklar. 1
15 Sağlık kurumları işletmeciliği alanında kullanılan bilgisayar paket programları amacına uygun temel düzeyde kullanır. 1
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 16 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 12 2 24
Ödevler 1 5 5
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 5 5
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 5 5
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 103    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu Zafer Cirhinlioğlu, Sağlık Sosyolojisi, Ankara, 2001.
Diğer Kaynaklar Balta Peltekoğlu, Filiz. Halkla ilişkiler nedir? /-İstanbul / Beta Basım Yayım Dağıtım
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)