Ders Adı Sağlık Kurumlarında İletişim ve Halkla İlişkiler
Ders Kodu SKI-102
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Öğr.Gör. Emin KAYA
Dersin Yardımcıları -
Dersin Öğrenme Çıktıları İletişim sürecini ve temel kavramlarını anlayarak etkili iletişim kurabilme Etkili iletişim ve ikna stratejilerinin sağlık sektöründe nasıl uygulanabileceğini anlama Sağlık iletişiminde davranış değişikliği oluşturabilecek iletişim kampanyaları oluşturabilme Sağlık hizmeti sunan kuruluşlara yönelik halkla ilişkiler stratejileri oluşturabilme ve yönetme
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Giriş ve Temel Bilgiler İletişim Kavramı Etkili İletişim ve İkna Sağlık İletişimi ve Sağlık Hizmetlerinde İletişim Sağlık İletişiminde Kullanılan Modeller Sağlık İletişimi Araçları ve Sağlık İletişimi Kampanyaları Sağlık İletişiminde Halkla İlişkiler Sağlık İletişiminde Kriz Yönetimi Sağlık İletişiminde Sponsorluk ve Sosyal Sorumluluk Sağlık İletişiminde Kurum İçi Halkla İlişkiler Sağlık İletişiminde Kurumsal Reklamcılık ve Lobicilik Sağlık İletişiminde Medya İlişkileri Sağlık İletişiminde Kurumsal Kimlik ve İmaj Çalışmaları Sağlık İletişiminde Sosyal Medya Kullanımı
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Sağlığın korunması ve geliştirilmesi amacıyla yapılan sağlık iletişimi faaliyetlerinin neler olduğunu öğrenmek ve sağlık iletişimi ile ilgili stratejik planlama yapabilmek.
Dersin Amacı Bu ders ile öğrencilere; bireysel, grup ve toplumsal düzeylerde sağlık iletişiminde etkinliğin nasıl sağlanacağına yönelik bilgiler edinilmesi amaçlanmaktadır.
WorkPlacement -
Hafta Konular  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 0
2 0
3 0
4 0
5 0
6 0
7 0
8 0
9 0
10 0
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 0
Finalin Başarıya Oranı 0
TOPLAM 0
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)