Ders Adı Hastane Otomasyonu
Ders Kodu SKI-3102
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Öğr.Gör. Dr. Emin KAYA
Dersin Yardımcıları -
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Hastane Bilgi Yönetimi Sistemleri (HBYS) ve bu sistemlerin sağlık kurumlarındaki önemi HBYS'nin temel bileşenlerini ve işlevleri HBYS'nin sağlık hizmetleri sunumunda ve yönetiminde kullanımı Kullanıcıların yetkilerine göre otomasyon programlarında erişebilecekleri ekran modülleri Hastane otomasyon programlarının sağladığı istatistiksel verilerin analiz ve raporlama işlemleri Hastane otomasyon programlarının klinik modülleri Hastane otomasyon programlarının idari modülleri Hasta otomasyon programı veri girişi uygulamaları
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Bu ders, öğrencilerin hastane otomasyon programlarını tanımaları ve hastaneler genelinde otomasyon programının uygulamalı olarak öğrenilmesini amaçlar.
No Dersin Kazanımları  
1 Sağlık kurumlarında yönetim bilgi sistemlerini öğrenme
2 Sağlık İşletmelerinde Veri, Enformasyon ve Bilgi Kavramlarını Anlama
3 Bilgisayarın Tarihçesi, Donanım ve Yazılım Teknolojilerinin Öğrenme
4 Ağ ve İnternet Teknolojileri Hakkında Bilgi Sahibi Olma
5 Veritabanı Kavramı ve Temel Veritabanı Yönetim Sistemlerini Öğrenme
6 Hastane Otomasyon Yazılımlarının Modüllerini Öğrenme
7 Hastane Bilgi Yönetim Sistemi Standartlarını Öğrenme
8 Hastane Bilgi Yönetim Sistemlerinin Yasal Boyutunu Kavrama
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11PY12PY13PY14PY15
1
2
3
4
5
6
7
8
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Sağlık İşletmelerinde Veri, Enformasyon ve Bilgi
  Ön Hazırlık: Önerilen kaynakların ilgili bölümleri
2 Hastane Bilgi Yönetim Sistemlerine (HBYS) Giriş
  Ön Hazırlık: Önerilen kaynakların ilgili bölümleri
3 Bilgisayarın Tarihçesi, Temel Donanım ve Yazılım Sistemleri
  Ön Hazırlık: Önerilen kaynakların ilgili bölümleri
4 Ağ Teknolojileri ve İnternet
  Ön Hazırlık: Önerilen kaynakların ilgili bölümleri
5 Veritabanı ve Veritabanı Yönetim Sistemleri
  Ön Hazırlık: Önerilen kaynakların ilgili bölümleri
6 HBYS Standartları ve Taşıması Gereken Özellikler
  Ön Hazırlık: Önerilen kaynakların ilgili bölümleri
7 HBYS Hasta Kayıt-Kabul İşlemleri
  Ön Hazırlık: Önerilen kaynakların ilgili bölümleri
8 HBYS Poliklinik İşlemleri
  Ön Hazırlık: Önerilen kaynakların ilgili bölümleri
9 HBYS Klinik İşlemler
  Ön Hazırlık: Önerilen kaynakların ilgili bölümleri
10 HBYS Laboratuvar ve Tıbbi Görüntüleme İşlemleri
  Ön Hazırlık: Önerilen kaynakların ilgili bölümleri
11 HBYS Diğer Tıbbi Modüller (Eczane, Kan Merkezi, Hemodilayiz)
  Ön Hazırlık: Önerilen kaynakların ilgili bölümleri
12 HBYS İdari Modüller I (Vezne, Döner Sermaya, Faturalama, Finansman)
  Ön Hazırlık: Önerilen kaynakların ilgili bölümleri
13 HBYS İdari Modüller II (Stok Yönetimi, Demirbaş, Satın Alma)
  Ön Hazırlık: Önerilen kaynakların ilgili bölümleri
14 HBYS İdari Modüller III (Personel, Bilgi Yönetimi, İstatistik ve Raporlama)
  Ön Hazırlık: Önerilen kaynakların ilgili bölümleri
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Sağlık alanında temel düzeyde işletmecilik bilgilerine sahiptir. 1
2 Karar uygulama ve davranışlarında işletmecilik ve yönetim alanına ilişkin edindiği bilgileri kullanma becerisine sahiptir. 2
3 Sağlık alanındaki işletmecilikle ilgili bilgileri analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisine sahiptir. 1
4 Sağlık alanındaki işletmecilik ile edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır. 1
5 Sağlık kurumları işletmeciliği alanındaki tıbbi dokümanların arşivleme süreçleri sıralar/açıklar. 1
6 Sağlık kurumları alanında kullanılan tıbbi terminolojiyi sıralar/açıklar. 1
7 Sağlık Kurumu işletmeciliği alanındaki işletme fonksiyonları süreçlerini (yönetim, organizasyon, halkla ilişkiler, insan kaynakları, maliyet muhasebesi, pazarlama) temel düzeyde açıklar/tanımlar. 1
8 Günümüz yönetim anlayışına uygun olan toplam kalite yönetimini sağlık sektörüne uygulayabilme becerisine sahip olur. 1
9 Hasta sağlığı ve güvenliğine önem verir , ayrıca bu konudaki uygulamaların hukuksal sonuçlarının farkında olabilir. 1
10 Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır. 2
11 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. 1
12 Sağlık Kurumları İşletmeciliği alanında kullanılan mevzuatı sıralar/açıklar. 1
13 Sağlık Kurumları İşletmeciliği alanındaki taraflar (ulusal, uluslararası, kamu) arasındaki ilişkiyi sıralar/açıklar 1
14 Sağlık kurumları işletmeciliği alanındaki satınalma ve lojistik süreçlerini sıralar/açıklar. 1
15 Sağlık kurumları işletmeciliği alanında kullanılan bilgisayar paket programları amacına uygun temel düzeyde kullanır. 4
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 0 5 0
Sunum 0 7 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 4 3 12
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 14 14
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 14 14
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 110    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu Hastane Otomasyonu Ders Notları Tıbbi Kayıt Ve Hastane Otomasyonu Ders Kitabı (Editör: Necati UTLU) Sağlık Bilgi Sistemleri (Editör: Elif DİKMETAŞ)
Diğer Kaynaklar Hastane Otomasyonu Ders Notları Tıbbi Kayıt Ve Hastane Otomasyonu Ders Kitabı (Editör: Necati UTLU) Sağlık Bilgi Sistemleri (Editör: Elif DİKMETAŞ)
Materyal
Dökümanlar Hastane Otomasyonu Ders Notları Tıbbi Kayıt Ve Hastane Otomasyonu Ders Kitabı (Editör: Necati UTLU) Sağlık Bilgi Sistemleri (Editör: Elif DİKMETAŞ)
Ödevler -
Sınavlar Ara Sınav: %40 Final Sınavı: %60
Materyal Diğer -
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri