Ders Adı İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
Ders Kodu SKI-104
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) İstihdam ilişkisinin hukuki okumasını yapabilme becerisi kazandırma 2) Çalışma ilişkilerinde karşılaşılan problemleri çözebilme konusunda gerekli donanımı kazandırma 3) Hem bireysel hem de toplu iş hukuku alanında sahip olunması gereken nitelikleri kazandırma 4) Sosyal riskler ve ilgili yükümlülüklerin neler olduğu konusunda bilgi sahibi yapma 5) Sosyal riskler karşısında sigortalılara sağlanan yardım ve hizmetler konusunda öğrencileri bilinçlendirme
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Hizmet sözleşmesinin tesisi, sözleşmenin sona erme sonuçları, çalışma, dinlenme süreleri, tatiller, tazminatlar ve genel olarak çalışanların hukuki hakları, sosyal riskler ve bu riskler karşısında sigortalıya sağlanan yardım ve hizmetleri içermektedir.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri İstihdam ilişkisinin hukuki okumasını yapabilme becerisi kazandırmak Çalışma ilişkilerinde karşılaşılan problemleri çözebilme konusunda gerekli donanımı kazandırmak Hem bireysel hem de toplu iş hukuku alanında sahip olunması gereken nitelikleri kazandırmak Sosyal riskler ve ilgili yükümlülüklerin neler olduğu konusunda bilgi sahibi yapmak Sosyal riskler karşısında sigortalılara sağlanan yardım ve hizmetler konusunda öğrencileri bilinçlendirmek
Dersin Amacı Öğrencileri, istihdam ilişkilerinin temeli olan ferdi ve kolektif iş hukuku bilgisi ile donatmak, çalışma hayatındaki sosyal risklerin neler olduğu, bu riskler karşısında sigortalılara hangi yardım ve hizmetlerin sağlanacağı konusunda bilgi sahibi yapmaktır.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 İş Hukuku Giriş, İş Hukukunun Uygulanma Alanları ve Bireysel İş Hukuku Kavramı ve Kapsamı
  Ön Hazırlık: İlgili kaynak kitaplardan konuya hazırlanma
2 Hizmet Sözleşmesi
  Ön Hazırlık: İlgili kaynak kitaplardan konuya hazırlanma
3 Hizmet Sözleşmesinden Doğan Haklar/ Borçlar
  Ön Hazırlık: İlgili kaynak kitaplardan konuya hazırlanma
4 Hizmet Sözleşmesinin Sona Ermesi
  Ön Hazırlık: İlgili kaynak kitaplardan konuya hazırlanma
5 Hizmet Sözleşmesinin Sona Ermesinin Sonuçları, Tazminatlar
  Ön Hazırlık: İlgili kaynak kitaplardan konuya hazırlanma
6 Çalışma (İş) Süreleri, Dinlenme Süreleri ve Tatiller
  Ön Hazırlık: İlgili kaynak kitaplardan konuya hazırlanma
7 Sendika kavramı, Kuruluşu, Üyeliği ve Organları
  Ön Hazırlık: İlgili kaynak kitaplardan konuya hazırlanma
8 Toplu İş Sözleşmesi ve İş Uyuşmazlıkları
  Ön Hazırlık: İlgili kaynak kitaplardan konuya hazırlanma
9 Sosyal Güvenlik Hukuku, Tanımı, Görevleri ve Araçları
  Ön Hazırlık: İlgili kaynak kitaplardan konuya hazırlanma
10 Sosyal Riskler ve Çeşitleri, Kurumun, İşverenin ve Sigortalının Yükümlülükleri
  Ön Hazırlık: İlgili kaynak kitaplardan konuya hazırlanma
11 İş Kazaları, Meslek Hastalıkları, Maluliyet, Genel Sağlık ve Hastalık Sigortaları
  Ön Hazırlık: İlgili kaynak kitaplardan konuya hazırlanma
12 Analık, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları
  Ön Hazırlık: İlgili kaynak kitaplardan konuya hazırlanma
13 İşsizlik Sigortası
  Ön Hazırlık: İlgili kaynak kitaplardan konuya hazırlanma
14 Bireysel Emeklilik
  Ön Hazırlık: İlgili kaynak kitaplardan konuya hazırlanma
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Sağlık alanında temel düzeyde işletmecilik bilgilerine sahiptir. 2
2 Karar uygulama ve davranışlarında işletmecilik ve yönetim alanına ilişkin edindiği bilgileri kullanma becerisine sahiptir. 1
3 Sağlık alanındaki işletmecilikle ilgili bilgileri analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisine sahiptir. 1
4 Sağlık alanındaki işletmecilik ile edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır. 1
5 Sağlık kurumları işletmeciliği alanındaki tıbbi dokümanların arşivleme süreçleri sıralar/açıklar. 1
6 Sağlık kurumları alanında kullanılan tıbbi terminolojiyi sıralar/açıklar. 1
7 Sağlık Kurumu işletmeciliği alanındaki işletme fonksiyonları süreçlerini (yönetim, organizasyon, halkla ilişkiler, insan kaynakları, maliyet muhasebesi, pazarlama) temel düzeyde açıklar/tanımlar. 1
8 Günümüz yönetim anlayışına uygun olan toplam kalite yönetimini sağlık sektörüne uygulayabilme becerisine sahip olur. 1
9 Hasta sağlığı ve güvenliğine önem verir , ayrıca bu konudaki uygulamaların hukuksal sonuçlarının farkında olabilir. 1
10 Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır. 3
11 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. 3
12 Sağlık Kurumları İşletmeciliği alanında kullanılan mevzuatı sıralar/açıklar. 2
13 Sağlık Kurumları İşletmeciliği alanındaki taraflar (ulusal, uluslararası, kamu) arasındaki ilişkiyi sıralar/açıklar 1
14 Sağlık kurumları işletmeciliği alanındaki satınalma ve lojistik süreçlerini sıralar/açıklar. 1
15 Sağlık kurumları işletmeciliği alanında kullanılan bilgisayar paket programları amacına uygun temel düzeyde kullanır. 1
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 60
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 40
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 1 10 10
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 15 15
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 82    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu Ders notu
Diğer Kaynaklar [1] Ercan Akyiğit, (2007), İş Hukuku, Ankara, Seçkin Yayınları [2] Nuri Çelik (2005), İş Hukuku, İstanbul, Beta Yayınları
Materyal
Dökümanlar Konu paylaşımının yapılması ve sunumu.
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)