Ders Adı Genel Ekonomi
Ders Kodu SKI-105
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Ögr. Gör. Bayram BAYRAKÇI
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) İktisadın temel kavramları öğrenilir 2) Tüketici davranışları kavranır 3) Piyasa kavramı bilinir. 4) Kar maksimizasyonu amaçlayan işletmelerin yapması gerekenler öğrenilir 5) Piyasa çeşitleri kavranır. 6) Makro ekonominin temel kavramları bilinir. 7) Milli gelir ve unsurları öğrenilir. 8) Devletin ekonomideki rolü ve milli gelir bilinir 9) Para, iktisadi büyüme ve iktisadi sistemler öğrenilir.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği İktisadın temel kavramlarının,tüketici davranışlarının, devletin ekonomideki rolünün, ekonominin bütününü oluşturan ekonomi mekanizmasının işleyişinin kavratılıp öğretilmesi.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1) İktisadın temel kavramlarını öğretmek 2) Tüketici davranışlarını kavratmak 3) Piyasa kavramını öğretmek 4) Kar maksimizasyonu amaçlayan işletmelerin yapması gerekenleri öğretmek 5) Piyasa çeşitlerini kavratmak 6) Makro ekonominin temel kavramlarını öğretmek 7) Milli gelir ve unsurlarını öğretmek 8) Devletin ekonomideki rolünü ve milli geliri öğretmek 9) Para, iktisadi büyüme ve iktisadi sistemleri öğretmek.
Dersin Amacı İktisadi kavramların ve iktisat tanımlarının kavranmasıyla ekonominin bütününün işleyişinin değerlendirilmesi, devletin ekonomideki rolünün, dış dünya, para, arz talep unsurların bilinmesiyle iktisadi hayatın öğrenilmesi.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Temel ekonomik kavramlar, kıtlık sorunu ve çözümü
2 Piyasa dengesi (Arz, talep ve fiyat, dengeye müdahale)
3 Talep ve arz esnekliği, toplam fayda
4 Tüketici dengesi
5 Üretim Teorisi
6 Üretim maliyetleri
7 Piyasalar(Tam rekabet,aksak rekabet piyasaları,faktör piyasaları)
8 Piyasalar(Tam rekabet,aksak rekabet piyasaları,faktör piyasaları)
9 Milli gelir analizi (MG hesaplanması, temel kavramlar,denge analizi)
10 Uluslar arası para sistemi
11 Tüketim harcamaları, tasarruf ve yatırım harcamaları
12 Para; tanım, fonksiyonları, sistem çeşitleri
13 Enflasyon, işsizlik, ödemeler dengesi, döviz kuru
14 Ekonomik istikrar ve büyüme
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Sağlık alanında temel düzeyde işletmecilik bilgilerine sahiptir. 2
2 Karar uygulama ve davranışlarında işletmecilik ve yönetim alanına ilişkin edindiği bilgileri kullanma becerisine sahiptir. 2
3 Sağlık alanındaki işletmecilikle ilgili bilgileri analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisine sahiptir. 2
4 Sağlık alanındaki işletmecilik ile edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır. 2
5 Sağlık kurumları işletmeciliği alanındaki tıbbi dokümanların arşivleme süreçleri sıralar/açıklar. 2
6 Sağlık kurumları alanında kullanılan tıbbi terminolojiyi sıralar/açıklar. 2
7 Sağlık Kurumu işletmeciliği alanındaki işletme fonksiyonları süreçlerini (yönetim, organizasyon, halkla ilişkiler, insan kaynakları, maliyet muhasebesi, pazarlama) temel düzeyde açıklar/tanımlar. 2
8 Günümüz yönetim anlayışına uygun olan toplam kalite yönetimini sağlık sektörüne uygulayabilme becerisine sahip olur. 2
9 Hasta sağlığı ve güvenliğine önem verir , ayrıca bu konudaki uygulamaların hukuksal sonuçlarının farkında olabilir. 2
10 Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır. 2
11 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. 2
12 Sağlık Kurumları İşletmeciliği alanında kullanılan mevzuatı sıralar/açıklar. 2
13 Sağlık Kurumları İşletmeciliği alanındaki taraflar (ulusal, uluslararası, kamu) arasındaki ilişkiyi sıralar/açıklar 2
14 Sağlık kurumları işletmeciliği alanındaki satınalma ve lojistik süreçlerini sıralar/açıklar. 2
15 Sağlık kurumları işletmeciliği alanında kullanılan bilgisayar paket programları amacına uygun temel düzeyde kullanır. 2
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 1 0 0
Sunum 1 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 1 1
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 1 1
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 100    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar 1) DİNLER, Zeynel İktisada Giriş, Bursa Ekin Kitapevi,2009 2) PARASIZ İlker İktisadın ABC’si, Bursa,Ezgi Kitapevi,2008
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)