Ders Adı Genel Ekonomi
Ders Kodu SKI-105
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Ögr. Gör. Bayram BAYRAKÇI
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) İktisadın temel kavramları öğrenilir 2) Tüketici davranışları kavranır 3) Piyasa kavramı bilinir. 4) Kar maksimizasyonu amaçlayan işletmelerin yapması gerekenler öğrenilir 5) Piyasa çeşitleri kavranır. 6) Makro ekonominin temel kavramları bilinir. 7) Milli gelir ve unsurları öğrenilir. 8) Devletin ekonomideki rolü ve milli gelir bilinir 9) Para, iktisadi büyüme ve iktisadi sistemler öğrenilir.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği İktisadın temel kavramlarının,tüketici davranışlarının, devletin ekonomideki rolünün, ekonominin bütününü oluşturan ekonomi mekanizmasının işleyişinin kavratılıp öğretilmesi.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1) İktisadın temel kavramlarını öğretmek 2) Tüketici davranışlarını kavratmak 3) Piyasa kavramını öğretmek 4) Kar maksimizasyonu amaçlayan işletmelerin yapması gerekenleri öğretmek 5) Piyasa çeşitlerini kavratmak 6) Makro ekonominin temel kavramlarını öğretmek 7) Milli gelir ve unsurlarını öğretmek 8) Devletin ekonomideki rolünü ve milli geliri öğretmek 9) Para, iktisadi büyüme ve iktisadi sistemleri öğretmek.
Dersin Amacı İktisadi kavramların ve iktisat tanımlarının kavranmasıyla ekonominin bütününün işleyişinin değerlendirilmesi, devletin ekonomideki rolünün, dış dünya, para, arz talep unsurların bilinmesiyle iktisadi hayatın öğrenilmesi.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Mikro Ekonomiye giriş ve piyasalara genel bakış
  Ön Hazırlık: Ertek, Tümer, Temel Ekonomi, (1.ve 2. bölüm) Beta yayım, 8. .baskı,.İstanbul, 2013.
2 Fiyat mekanizması. Talep, arz ve fiyat
  Ön Hazırlık: Ertek, Tümer, Temel Ekonomi, (3. bölüm) Beta yayım, 8. .baskı,.İstanbul, 2013.
3 Esneklikler ve devletin fiyat kontrolü.
  Ön Hazırlık: Ertek, Tümer, Temel Ekonomi, (4.ve 5. bölüm) Beta yayım, 8. .baskı,.İstanbul, 2013.
4 Tüketici davranışı teorisi.
  Ön Hazırlık: Ertek, Tümer, Temel Ekonomi, (6. bölüm) Beta yayım, 8. .baskı,.İstanbul, 2013.
5 Üretici davranışı teorisi.
  Ön Hazırlık: Ertek, Tümer, Temel Ekonomi, (7. bölüm) Beta yayım, 8. .baskı,.İstanbul, 2013.
6 Piyasalar
  Ön Hazırlık: Ertek, Tümer, Temel Ekonomi, (8. 9.10.ve 11. bölüm) Beta yayım, 8. .baskı,.İstanbul, 2013.
7 Faktör piyasaları ve gelir dağılımı.
  Ön Hazırlık: Ertek, Tümer, Temel Ekonomi, (12. bölüm) Beta yayım, 8. .baskı,.İstanbul, 2013.
8 Makro ekonomiye genel bakış.
  Ön Hazırlık: Ertek, Tümer, Temel Ekonomi, (13. bölüm) Beta yayım, 8. .baskı,.İstanbul, 2013.
9 Milli gelir.
  Ön Hazırlık: Ertek, Tümer, Temel Ekonomi, (14. bölüm) Beta yayım, 8. .baskı,.İstanbul, 2013.
10 Temel makro ekonomik sorunlar ve politika araçları.
  Ön Hazırlık: Ertek, Tümer, Temel Ekonomi, (15. bölüm) Beta yayım, 8. .baskı,.İstanbul, 2013.
11 Gelir ve fiyat düzeyinin belirlenmesi ve Toplam harcamaların gelir düzeyini belirlemesi.
  Ön Hazırlık: Ertek, Tümer, Temel Ekonomi, (16.ve 17. bölüm) Beta yayım, 8. .baskı,.İstanbul, 2013.
12 Para ve banka. Para teorisi ve para politikası, enflasyon.
  Ön Hazırlık: Ertek, Tümer, Temel Ekonomi, (18.,19., 20. ve 21. bölüm) Beta yayım, 8. .baskı,.İstanbul, 2013.
13 Uluslararası iktisat
  Ön Hazırlık: Ertek, Tümer, Temel Ekonomi, (22. bölüm) Beta yayım, 8. .baskı,.İstanbul, 2013..
14 Ekonomik büyüme ve ekonomik kalkınma.
  Ön Hazırlık: Ertek, Tümer, Temel Ekonomi, (22. bölüm) Beta yayım, 8. .baskı,.İstanbul, 2013.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 2
2 2
3 2
4 2
5 2
6 2
7 2
8 2
9 2
10 2
11 2
12 2
13 2
14 2
15 2
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 1 0 0
Sunum 1 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 1 1
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 1 1
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 118    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Ertek, Tümer, Temel Ekonomi, Genişletilmiş 8. baskı, Beta yayın ve basım, İstambul, 2013.
Diğer Kaynaklar Parasız, İlker, İktisadın ABC'si, Genişletilmiş 10. basım, Ezgi Kitabevi, Bursa, 2010.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)