Ders Adı Sağlık Hizmetleri Yönetimi
Ders Kodu SKI-106
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Öğr.Gör. Emin KAYA
Dersin Yardımcıları -
Dersin Öğrenme Çıktıları - Sağlık kavramı ve belirleyicilerini, çevre, kalıtım, yaşam tarzının sağlığa etkilerini bilir. - Sağlık hizmetlerinin neler olduğunu, nasıl sınıflandırıldığını ve tarihsel gelişimini kavrayarak bütüncül bir yaklaşım benimser. - Sağlık hizmetlerinin finansal ve örgütsel boyutunu öğrenir, sosyal güvenlik sistemlerinin sağlık hizmetlerinde ki önemini anlar. - Sağlık hizmetlerinin pek çok sistemden bir araya geldiğini ve bu sistemlerin nasıl sınıflandırıldığını bilir. - Sağlık sektöründe sunulan hizmetlerin kapsamı hakkında detaylı bilgi sahibi olur. - Sağlık hizmetleri yönetiminde ki güncel yaklaşımları öğrenir.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Giriş ve Temel Kavramlar Sağlık ve Sağlık Hizmetleri Sağlık Hizmetlerinin Finansmanı Sağlık Hizmetlerinin Örgütlenmesi Sağlık Sistemleri Sağlık Hizmetlerinde Dönüşüm Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri Yönetimi Acil Sağlık Hizmetleri Yönetimi Evde Bakım Sağlık Hizmetleri Yönetimi Terminal Dönem Sağlık Hizmetleri Yönetimi Yaşlı Bakım Hizmetleri Yönetimi İşçi Sağlığı Hizmetleri Sağlık Hizmetleri Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar Genel Değerlendirme
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Sağlık hizmeti sunan kuruluşları tanımak ve sağlık hizmetlerinin kapsamını öğrenmek bu dersin temel hedefleridir.
Dersin Amacı Bu ders kapsamında; sağlık sektöründe yer alan hizmet sunucu kurum ve kuruluşların neler olduğu, örgütsel yapıları, finansal kaynakları, örgütlenme biçimleri ve sunulan hizmetlere ilişkin yönetsel süreçlerin öğrenilmesi amaçlanmaktadır.
WorkPlacement -
Hafta Konular  
1 Giriş ve Temel Kavramlar
2 Sağlık ve Sağlık Hizmetleri
3 Sağlık Hizmetlerinin Finansmanı
4 Sağlık Hizmetlerinin Örgütlenmesi
5 Sağlık Sistemleri
6 Sağlık Hizmetlerinde Dönüşüm
7 Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri Yönetimi
8 Acil Sağlık Hizmetleri Yönetimi
9 Evde Bakım Sağlık Hizmetleri Yönetimi
10 Terminal Dönem Sağlık Hizmetleri Yönetimi
11 Yaşlı Bakım Hizmetleri Yönetimi
12 İşçi Sağlığı Hizmetleri
13 Sağlık Hizmetleri Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar
14 Genel Değerlendirme
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 0
2 0
3 0
4 0
5 0
6 0
7 0
8 0
9 0
10 0
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 0
Finalin Başarıya Oranı 0
TOPLAM 0
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu Sağlık Hizmetleri Yönetimi Ders Notları, Öğr.Gör. Emin Kaya
Diğer Kaynaklar Sağlık Hizmetleri Yönetimi, Doç.Dr. Metin ATEŞ Sağlık Sistemleri, Doç.Dr. Metin ATEŞ Türk Genel Sağlık Sigortası, Prof.Dr. Ali Nazım SÖZER Türkiye'de Sağlık Sisteminin Dönüşümü, Egemen CEVAHİR Sağlık Sisteminde Dönüşüm, Yrd.Doç.Dr. Ayhan GÖRMÜŞ
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)