Ders Adı Hastane Yönetimi ve Organizasyonu I
Ders Kodu SKI-108
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Yüksel HATIRLI
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Sağlık kurumlarında kaynakların tespiti, kaynakların yönetimi, kaynakların birbirleriyle olan ilişkisi, çağdaş yönetim yaklaşımları ve kaynak kullanımın çıktıları.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Sağlık kurumlarında kaynakların yönetimi ve kaynakların etkin kullanımı için yöntem ve metodları öğretmek.
No Dersin Kazanımları  
1 Sağlık kurumlarının kaynakları hakkında yeterli bilgiye sahip olabilme
2 sağlık kurumları kaynaklarının yönetimi hakkında bilgilenebilme
3 Organizasyon içinde kaynakların verimli ve etkin kullanımı konusunda yeterli bilgi ve beceriye sahip olabilme
Hafta Konular  
1 Sağlık Kurumlarında Finansal kaynakların yönetimi
2 Hastane işletmelerinde ölçüm göstergeleri,kapasite planlaması
3 sağlık kurumlarında insan kaynakları yönetiminin önemi
4 Sağlık kurumlarında İnsan kaynakları yönetiminin işlevleri
5 Sağlık kurumlarında İnsan kaynakları yönetiminin işlevleri
6 Sağlık işletmelerinde malzeme yönetimi
7 Malzeme yönetiminde çağdaş yaklaşımlar
8 Sağlık işletmelerinde stok yönetimi
9 Sağlık hizmetlerinde pazarlama yönetimi
10 Tıbbi cihaz yönetimi
11 Tıbbi cihaz güvenliği
12 Sağlık hizmetlerinde dış kaynak kullanımı
13 Yalın yönetim
14 Sağlık kurumlarında zaman yönetimi ve önemi
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Hastane, diğer sağlık kuruluşları ve sağlık sisteminin ekonomik ve yönetsel işleyişini kavrama, değerlendirme ve yönlendirebilecek yeterlilikte iktisat, işletme, muhasebe, hukuk ve maliye bilgisine sahip olma 2
2 Sağlık kuruluşlarının idari, mali, hukuki, teknik ve tıbbi işleyişini anlama, analiz etme ve yönlendirebilme bilgi ve becerisi kazanma 3
3 Hastane ve diğer sağlık organizasyonlarının yapısını anlama, örgütsel düzeyde analiz etme ve tasarlama 3
4 Sağlık kuruluşlarında planlama, örgütleme, yürütme, koordinasyon ve denetleme gibi temel yönetsel işlevleri kavrama, analiz etme ve uygulama 5
5 Türkiye’de ve dünyadaki sağlık sistemlerinin temel bileşenlerini, sağlık planlama ve politikalarını kavrama, sağlık sistemine yön veren aktörleri tanıma ve sağlık sektörünü ekonomik ve mali boyutlarıyla değerlendirme, farklı sağlık sistemlerini birbirleriyle kıyaslama 3
6 Sağlık sektörünün yerel, ulusal, uluslararası ve küresel boyutlarını kavrama 2
7 Tıbbi terminolojiye hâkim, genel olarak halk sağlığı, epidemiyoloji, çevre sağlığı, iş sağlığı ve güvenliği konularında bilgi sahibi olma 1
8 Analitik düşünme, bilişim teknolojileri başta olmak üzere işletmeciliğin çağdaş yöntem ve teknolojilerini sağlık organizasyonlarına uyarlama 4
9 Liderlik özelliklerine sahip, diğer sağlık profesyonelleriyle iletişim kurabilme ve ekip çalışmasına yatkın olma. 4
10 Sağlık kurumları işletmeciliği mesleğinin hukuki, toplumsal ve ahlaki sorumluluklarının bilincinde olma. 2
11 Sağlık kurumları işletmeciliği ile ilgili güncel gelişmeleri takip edebilme, toplumsal dönüşümü görebilme ve mesleği ile ilgili kendini geliştirme ve yenileyebilme becerisi kazanma. 2
12 Kendini ifade etme ve kurumunu temsil etme konusunda Türkçe´yi ve gerektiği yerde yabancı dil bilgisini doğru, kurallara uygun biçimde yazılı ve sözlü iletişimde kullanabilme beceri ve yeterliliğine sahip olma. 1
13 Atatürk İlkeleri ve İnkılapları konusunda yeterli bilgi ve bilinç düzeyine erişebilmek 1
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 80
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 20
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 1 10 10
Sunum 1 10 10
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 96    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar Sağlık işletmeleri yönetimi - Tengilimoğlu, Dilaver - Nobel Yayın Dağıtım Ankara 2009 Sağlık hizmetlerinde yönetim: ders kitabı. - Sözen, Cemil - Atlas Kitabevi Konya 1997
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)