Ders Adı Sağlık Kurumlarında Maliyet Yönetimi
Ders Kodu SKI-3108
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Öğr.Gör. Dr. Emin Kaya
Dersin Yardımcıları -
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Maliyet Muhasebesi İle İlgili Temel Kavramlar ve Maliyetlerin Sınıflandırılması, Maliyet Unsurları, Maliyet Yerleri ve Maliyet Dağıtım Yöntemleri, Maliyet Hesaplama Sistemleri
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Mal ve hizmet üreten işletmelerde mamul, yarı mamul ve hizmet maliyetlerinin hesaplanmasını sağlamak, işletme planlamasını kolaylaştırmak. Mal ve hizmet maliyetlerinin kontrolünü sağlamak, işletme yöneticilerinin karar almalarına yardımcı olmak.
No Dersin Kazanımları  
1 Maliyet muhasebesine ile ilgili temel kavramları öğrenir
2 İlk madde ve malzeme maliyetleri, işçilik ve genel üretim giderlerini sınıflandırabilir
3 Finansal verileri kullanarak maliyet dağıtımları yapabilir
4 Toplam ve birim maliyetlere yönelik işlemleri yapabilir
5 İşletmenin yapısına uygun maliyet sistemlerini belirleyebilir
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11PY12PY13PY14PY15
1
2
3
4
5
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Giriş, Dersin Amaçları, Öğrenme Çıktıları ve Ders Planı
  Ön Hazırlık: Önerilen Kaynaklar
2 Sağlık Kurumlarında Muhasebe Sistemleri
  Ön Hazırlık: Önerilen Kaynaklar
3 Maliyetle İlgili Temel Kavramlar
  Ön Hazırlık: Önerilen Kaynaklar
4 Sağlık Kurumlarında Maliyetin Yönetimi
  Ön Hazırlık: Önerilen Kaynaklar
5 Sağlık Kurumlarında Giderler ve Maliyet Unsurları
  Ön Hazırlık: Önerilen Kaynaklar
6 Maliyet Hesaplama Yöntemleri ve Maliyet Sistemleri
  Ön Hazırlık: Önerilen Kaynaklar
7 Maliyet Hesaplama Yöntemleri ve Maliyet Sistemleri Örnek Uygulaması I
  Ön Hazırlık: Önerilen Kaynaklar
8 Maliyet Hesaplama Yöntemleri ve Maliyet Sistemleri Örnek Uygulaması II
  Ön Hazırlık: Önerilen Kaynaklar
9 Sağlık Kurumlarında Gider Merkezleri ve Dağıtımı I
  Ön Hazırlık: Önerilen Kaynaklar
10 Sağlık Kurumlarında Gider Merkezleri ve Dağıtımı II
  Ön Hazırlık: Önerilen Kaynaklar
11 Sağlık Kurumlarında Gider Merkezleri ve Dağıtımı Örnek Uygulaması I
  Ön Hazırlık: Önerilen Kaynaklar
12 Sağlık Kurumlarında Gider Merkezleri ve Dağıtımı Örnek Uygulaması II
  Ön Hazırlık: Önerilen Kaynaklar
13 Hastanelerde Maliyet-Hacim-Kâr Analizi
  Ön Hazırlık: Önerilen Kaynaklar
14 Maliyet Bilgilerinin Sağlık Hizmeti Yönetim Kararlarında Kullanımı
  Ön Hazırlık: Önerilen Kaynaklar
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Sağlık alanında temel düzeyde işletmecilik bilgilerine sahiptir. 2
2 Karar uygulama ve davranışlarında işletmecilik ve yönetim alanına ilişkin edindiği bilgileri kullanma becerisine sahiptir. 3
3 Sağlık alanındaki işletmecilikle ilgili bilgileri analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisine sahiptir. 4
4 Sağlık alanındaki işletmecilik ile edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır. 4
5 Sağlık kurumları işletmeciliği alanındaki tıbbi dokümanların arşivleme süreçleri sıralar/açıklar. 1
6 Sağlık kurumları alanında kullanılan tıbbi terminolojiyi sıralar/açıklar. 1
7 Sağlık Kurumu işletmeciliği alanındaki işletme fonksiyonları süreçlerini (yönetim, organizasyon, halkla ilişkiler, insan kaynakları, maliyet muhasebesi, pazarlama) temel düzeyde açıklar/tanımlar. 5
8 Günümüz yönetim anlayışına uygun olan toplam kalite yönetimini sağlık sektörüne uygulayabilme becerisine sahip olur. 2
9 Hasta sağlığı ve güvenliğine önem verir , ayrıca bu konudaki uygulamaların hukuksal sonuçlarının farkında olabilir. 2
10 Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır. 2
11 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. 1
12 Sağlık Kurumları İşletmeciliği alanında kullanılan mevzuatı sıralar/açıklar. 1
13 Sağlık Kurumları İşletmeciliği alanındaki taraflar (ulusal, uluslararası, kamu) arasındaki ilişkiyi sıralar/açıklar 1
14 Sağlık kurumları işletmeciliği alanındaki satınalma ve lojistik süreçlerini sıralar/açıklar. 1
15 Sağlık kurumları işletmeciliği alanında kullanılan bilgisayar paket programları amacına uygun temel düzeyde kullanır. 2
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 20
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 1 10 10
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 100    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Sağlık Kurumlarında Maliyet Yönetimi Ders Notları Sağlık Kurumlarında Maliyet Yönetimi ve Maliyetleme (İsmail AĞIRBAŞ)
Diğer Kaynaklar Sağlık Kurumlarında Maliyet Yönetimi Ders Notları Sağlık Kurumlarında Maliyet Yönetimi ve Maliyetleme (İsmail AĞIRBAŞ)
Materyal
Dökümanlar Sağlık Kurumlarında Maliyet Yönetimi Ders Notları Sağlık Kurumlarında Maliyet Yönetimi ve Maliyetleme (İsmail AĞIRBAŞ)
Ödevler -
Sınavlar Ara Sınav: %40 Final Sınavı: %60
Materyal Diğer -
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri