Ders Adı Sağlık Hizmetlerinde Kalite ve Akreditasyon
Ders Kodu SKI-3110
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Öğr. Gör. Bayram BAYRAKÇI
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Kalite ve Kalitenin Tarihsel Gelişimi, Toplam Kalite Yönetimi Felsefesi ve İlkeleri, Sağlık kurumlarında Kalite, Kalite ve Liderlik, Kalite ve Kurum Kültürü, Kalite ve Ekip Çalışması, Sürekli Kalite İyileştirme, Kalite İyileştirme Araçları, Sağlık Hizmetlerinde Kalitenin Ölçülmesi, Kalite Güvence Sistemleri, Kalite Ödülleri, Ülkemizde Sağlıkta Kalite Standartları Ülkemizde ve dünyada Akreditasyon ve Akreditasyon çalışmaları.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Sağlık hizmetlerinde kalite ve toplam kalite yönetimi konusunda bilgi, tutum ve beceri kazandırmak.Sağlıkta kalite ve akreditasyon süreci hakkında bilgi sahibi olmak. Sağlık kurumlarının sundukları hizmetlerde sürekli kalite iyileştirme kavramını, kalite ölçüm yöntemleri ve araçlarını açıklayarak, bu araçların mükemmeli yakalayabilmek amacıyla kullanılabilmesini sağlamaktır.
No Dersin Kazanımları  
1 Sağlık hizmetlerinde kalite ve toplam kalite yönetimi konusunda bilgi, tutum ve beceri kazandırabilme
2 Sağlıkta kalite ve akreditasyon süreci hakkında bilgi sahibi olabilme
3 Kalite ölçüm yöntemleri ve araçlarını açıklayabilme
4 Sürekli kalite iyileştirme kavramı ve unsurlarını öğreniyor olabilme
5 Being able to learn the concept and elements of continuous quality improvement
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11PY12PY13PY14PY15
1
2
3
4
5
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Kalite ve kalitenin tarihsel gelişimi, Toplam kalite yönetimi felsefesi ve ilkeleri, Sağlıkta Kalite Yönetimi
2 Sağlık hizmetlerinde kalitenin gelişimi ve önemi
3 Sağlık hizmetlerinde müşteri(hasta) memnuniyeti
4 Kalite yönetimde ölçme
5 Kalite iyileştirmede ekip çalışması
6 Sağlık hizmetlerinde sürekli kalite iyileştirme
7 Kalite iyileştirme modelleri
8 Kalite iyileştirme araçları
9 Sağlık hizmetlerinde akreditasyon
10 TKY Dokümantasyon süreci
11 Hasta ve çalışan güvenliği uygulamaları
12 Sağlıkta Kalite Standartları (SKS) İle İlgili Temel Kavramlar
13 Sağlıkta Akreditason uygulamaları
14 Sağlıkta kalite standartları ve Sağlıkta akreditasyon standatları rehberi
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Sağlık alanında temel düzeyde işletmecilik bilgilerine sahiptir. 2
2 Karar uygulama ve davranışlarında işletmecilik ve yönetim alanına ilişkin edindiği bilgileri kullanma becerisine sahiptir. 2
3 Sağlık alanındaki işletmecilikle ilgili bilgileri analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisine sahiptir. 3
4 Sağlık alanındaki işletmecilik ile edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır. 4
5 Sağlık kurumları işletmeciliği alanındaki tıbbi dokümanların arşivleme süreçleri sıralar/açıklar. 5
6 Sağlık kurumları alanında kullanılan tıbbi terminolojiyi sıralar/açıklar. 5
7 Sağlık Kurumu işletmeciliği alanındaki işletme fonksiyonları süreçlerini (yönetim, organizasyon, halkla ilişkiler, insan kaynakları, maliyet muhasebesi, pazarlama) temel düzeyde açıklar/tanımlar. 5
8 Günümüz yönetim anlayışına uygun olan toplam kalite yönetimini sağlık sektörüne uygulayabilme becerisine sahip olur. 5
9 Hasta sağlığı ve güvenliğine önem verir , ayrıca bu konudaki uygulamaların hukuksal sonuçlarının farkında olabilir. 5
10 Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır. 3
11 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. 3
12 Sağlık Kurumları İşletmeciliği alanında kullanılan mevzuatı sıralar/açıklar. 4
13 Sağlık Kurumları İşletmeciliği alanındaki taraflar (ulusal, uluslararası, kamu) arasındaki ilişkiyi sıralar/açıklar 3
14 Sağlık kurumları işletmeciliği alanındaki satınalma ve lojistik süreçlerini sıralar/açıklar. 1
15 Sağlık kurumları işletmeciliği alanında kullanılan bilgisayar paket programları amacına uygun temel düzeyde kullanır. 3
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 20
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 110    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını No: 2864 Açıköğretim Fakültesi Yayını No: 1821, Sağlık Kurumlarında Kalite Yönetimi, Eskişehir, Ocak 2019. İstanbul Üniversitesi Açık Ve Uzaktan Eğitim Fakültesi, Sağlık İşletmelerinde Kalite Yönetimi,
Diğer Kaynaklar T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını No: 2864 Açıköğretim Fakültesi Yayını No: 1821, Sağlık Kurumlarında Kalite Yönetimi, Eskişehir, Ocak 2019. İstanbul Üniversitesi Açık Ve Uzaktan Eğitim Fakültesi, Sağlık İşletmelerinde Kalite Yönetimi,
Materyal
Dökümanlar T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını No: 2864 Açıköğretim Fakültesi Yayını No: 1821, Sağlık Kurumlarında Kalite Yönetimi, Eskişehir, Ocak 2019. İstanbul Üniversitesi Açık Ve Uzaktan Eğitim Fakültesi, Sağlık İşletmelerinde Kalite Yönetimi,
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri