Ders Adı Tıbbi Terminoloji
Ders Kodu SKI-3111
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Öğr.Gör. Dr. Emin KAYA
Dersin Yardımcıları ...
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Terminolojiye Giriş, Temel Latince Bilgisi ve Telaffuz Kuralları Anatomiye Giriş, Vücudun Bölümleri ve Boşlukları Temel Tanı, Muayene ve İlaç Terimleri Önekler, Sonekler ve Temel Kökler Hareket Sistemi Terimleri Kardiovasküler Sistem Terimleri Kan Terimleri Solunum Sistemi Terimleri Sindirim Sistemi Terimleri Üriner ve Genital Sistem Terimleri Sinir Sistemi Terimleri Endokrin Sistem ve Duyu Organları Terimleri Radyoloji, Nükleer Tıp ve Laboratuvar Terimleri Klinikte Kullanılan Terimler ve Halk Sağlığı Terimleri
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Sağlık alanında eğitim alan öğrencilerin alanlarında karşılaşabilecekleri tıbbi terimleri ve temel öğeleri çözümleyerek öğretmek, her türlü bilimsel ve teknolojik gelişmeyi takip edebilecek seviyede kelime bilgisini arttırmaktır.
No Dersin Kazanımları  
1 Tıbbi kelimeleri oluşturan önek, sonek ve kök gibi temel ögeleri
2 Temel tıbbi terimleri kullanarak ilk defa karşılaştığı bir tıbbi terimin kelime anlamını tahmin edebilecektir.
3 Sahada çalışmaya başladıklarında kendilerine gerekli olan tıbbi terimleri öğrenmiş olacaklardır.
4 Tıbbi terminolojinin temel esaslarını kavrar
5 Tıbbi terimleri; kök, önek ve sonek yapılarından yola çıkarak analiz eder
6 Tıbbi terim kök, önek ve soneklerle tıbbi terimler türetir
7 Tıbbi terminolojik sözcükleri tanıma, okuma ve anlama becerisi kazanır
8 Vücut sistem ve organlara ait anatomik, tanısal, ameliyatlara ve semptomlara ilişkin terimleri tanır
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11PY12PY13PY14PY15
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Terminolojiye Giriş, Temel Latince Bilgisi ve Telaffuz Kuralları
2 Anatomiye Giriş ve İnsan Vücudu
3 Temel Tanı, Muayene ve İlaç Terimleri
4 Temel Önekler, Sonekler ve Kökler
5 Hareket Sistemi Terimleri
6 Dolaşım Sistemi ve Kan Terimleri
7 Solunum Sistemi Terimleri
8 Sindirim Sistemi Terimleri
9 Üriner-Boşaltım Sistemi ve GenitalSistem Terimleri
10 Sinir Sistemi ve Psikiyatri Terimleri
11 Endokrin Sistem Terimleri
12 Duyu Organları Terimleri
13 Tanısal Terimler
14 Tıbbın Alanları ve Sağlık Düzeyi Ölçütlerine İlişkin Terimler
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Sağlık alanında temel düzeyde işletmecilik bilgilerine sahiptir. 1
2 Karar uygulama ve davranışlarında işletmecilik ve yönetim alanına ilişkin edindiği bilgileri kullanma becerisine sahiptir. 1
3 Sağlık alanındaki işletmecilikle ilgili bilgileri analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisine sahiptir. 2
4 Sağlık alanındaki işletmecilik ile edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır. 2
5 Sağlık kurumları işletmeciliği alanındaki tıbbi dokümanların arşivleme süreçleri sıralar/açıklar. 1
6 Sağlık kurumları alanında kullanılan tıbbi terminolojiyi sıralar/açıklar. 5
7 Sağlık Kurumu işletmeciliği alanındaki işletme fonksiyonları süreçlerini (yönetim, organizasyon, halkla ilişkiler, insan kaynakları, maliyet muhasebesi, pazarlama) temel düzeyde açıklar/tanımlar. 1
8 Günümüz yönetim anlayışına uygun olan toplam kalite yönetimini sağlık sektörüne uygulayabilme becerisine sahip olur. 2
9 Hasta sağlığı ve güvenliğine önem verir , ayrıca bu konudaki uygulamaların hukuksal sonuçlarının farkında olabilir. 1
10 Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır. 2
11 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. 1
12 Sağlık Kurumları İşletmeciliği alanında kullanılan mevzuatı sıralar/açıklar. 2
13 Sağlık Kurumları İşletmeciliği alanındaki taraflar (ulusal, uluslararası, kamu) arasındaki ilişkiyi sıralar/açıklar 1
14 Sağlık kurumları işletmeciliği alanındaki satınalma ve lojistik süreçlerini sıralar/açıklar. 1
15 Sağlık kurumları işletmeciliği alanında kullanılan bilgisayar paket programları amacına uygun temel düzeyde kullanır. 1
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 0 0
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 84    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Tıbbi Terminoloji Ders Notları
Diğer Kaynaklar Kaya E., Demiralay M., Sağlık Yönetiminde Tıbbi Terminoloji, Kriter Yayınevi Ekinci S., Hatipoglu H. G., Tıbbi Terminoloji, Hatipoglu Yayıncılık
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri