Ders Adı Sağlık Kurumlarında Kaynak Yönetimi
Ders Kodu SKI-112
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) 4-Tamer Tokgöz
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları mezun olan öğrenciler sağlık kurumları konusunda yeterli bilgiye sahip olacaklardır sağlık kurumların kaynakların her birini hakkında bilgileneceklerdir organizasyon içinde kaynakların etkin ve etkili kullanımı konusunda bilimsel yönetim metodlarını kavrayacaklarıdır
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Sağlık kurumları, sağlık kurumlarında yönetim, kaynakların tespiti, kaynakların analizi, kaynakların birbirleriyle olan ilişkisi, bilimsel yönetim, kaynak kullanımın çıktıları
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Sektöre katkı sağlayacak düzeyde kuramsal sağlık kurumları yönetimi bilgisine sahip kişiler yetiştirmek Sağlık kurumlarında kaynakları tespit etmek Sağlık kurumlarında kaynakların etkin kullanımı için bilimsel metodları öğretmek Disiplinlerarası çalışabilme yeteneği kazandırmak
Dersin Amacı bu dersin amacı, sağlık kurumlarını öğrencileri tanıtmak ve sektörün kaynakları ve etkin kullanımı hakkında bilgilendirmek
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Sağlık Kurumlarının tanıtılması
2 Sağlık kurumlarında sistemin anlatılması
3 Sağlık Kurumlarının kaynakları
4 Kaynak Yönetimi
5 Kaynak yönetiminde bilgi teknolojileri
6 İnsan Kaynakları Yönetimi
7 Malzeme kaynakları Yönetimi
8 Çekirdek Kaynak Yönetim Sistemi
9 Toplam Kalite Yönetimi
10 Kaynakların birbirleriyle olan ilişkisi
11 Kaynak israfı ve ekonomik değer
12 Planlama,önemi ve bilimsel yönetim
13 Kamu sektörü ve özel sektör arasında kaynak yönetimi farkı
14 Sağlık Kurumlarında finansal yönetim
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Sağlık alanında temel düzeyde işletmecilik bilgilerine sahiptir. 3
2 Karar uygulama ve davranışlarında işletmecilik ve yönetim alanına ilişkin edindiği bilgileri kullanma becerisine sahiptir. 1
3 Sağlık alanındaki işletmecilikle ilgili bilgileri analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisine sahiptir. 3
4 Sağlık alanındaki işletmecilik ile edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır. 2
5 Sağlık kurumları işletmeciliği alanındaki tıbbi dokümanların arşivleme süreçleri sıralar/açıklar. 1
6 Sağlık kurumları alanında kullanılan tıbbi terminolojiyi sıralar/açıklar. 1
7 Sağlık Kurumu işletmeciliği alanındaki işletme fonksiyonları süreçlerini (yönetim, organizasyon, halkla ilişkiler, insan kaynakları, maliyet muhasebesi, pazarlama) temel düzeyde açıklar/tanımlar. 2
8 Günümüz yönetim anlayışına uygun olan toplam kalite yönetimini sağlık sektörüne uygulayabilme becerisine sahip olur. 2
9 Hasta sağlığı ve güvenliğine önem verir , ayrıca bu konudaki uygulamaların hukuksal sonuçlarının farkında olabilir. 0
10 Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır. 2
11 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. 2
12 Sağlık Kurumları İşletmeciliği alanında kullanılan mevzuatı sıralar/açıklar. 1
13 Sağlık Kurumları İşletmeciliği alanındaki taraflar (ulusal, uluslararası, kamu) arasındaki ilişkiyi sıralar/açıklar 1
14 Sağlık kurumları işletmeciliği alanındaki satınalma ve lojistik süreçlerini sıralar/açıklar. 1
15 Sağlık kurumları işletmeciliği alanında kullanılan bilgisayar paket programları amacına uygun temel düzeyde kullanır. 1
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 80
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 20
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 1 10 10
Sunum 1 10 10
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 96    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar Sağlık işletmeleri yönetimi - Tengilimoğlu, Dilaver - Nobel Yayın Dağıtım Ankara 2009 Sağlık hizmetlerinde yönetim: ders kitabı. - Sözen, Cemil - Atlas Kitabevi Konya 1997
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)