Ders Adı Sağlık Hizmetleri Yönetimi
Ders Kodu SKI-3112
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Emin KAYA
Dersin Yardımcıları -
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Giriş ve Temel Kavramlar Sağlık ve Sağlık Hizmetleri Sağlık Hizmetlerinin Finansmanı Sağlık Hizmetlerinin Örgütlenmesi Sağlık Sistemleri Sağlık Hizmetlerinde Dönüşüm Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri Yönetimi Acil Sağlık Hizmetleri Yönetimi Evde Bakım Sağlık Hizmetleri Yönetimi Terminal Dönem Sağlık Hizmetleri Yönetimi Yaşlı Bakım Hizmetleri Yönetimi İşçi Sağlığı Hizmetleri Sağlık Hizmetleri Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar Genel Değerlendirme
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Bu ders kapsamında; sağlık sektöründe yer alan hizmet sunucu kurum ve kuruluşların neler olduğu, örgütsel yapıları, finansal kaynakları, örgütlenme biçimleri ve sunulan hizmetlere ilişkin yönetsel süreçlerin öğrenilmesi amaçlanmaktadır.
No Dersin Kazanımları  
1 - Sağlık kavramı ve belirleyicilerini, çevre, kalıtım, yaşam tarzının sağlığa etkilerini bilir.
2 - Sağlık hizmetlerinin neler olduğunu, nasıl sınıflandırıldığını ve tarihsel gelişimini kavrayarak bütüncül bir yaklaşım benimser.
3 - Sağlık hizmetlerinin finansal ve örgütsel boyutunu öğrenir, sosyal güvenlik sistemlerinin sağlık hizmetlerinde ki önemini anlar.
4 - Sağlık hizmetlerinin pek çok sistemden bir araya geldiğini ve bu sistemlerin nasıl sınıflandırıldığını bilir.
5 - Sağlık sektöründe sunulan hizmetlerin kapsamı hakkında detaylı bilgi sahibi olur.
6 - Sağlık hizmetleri yönetiminde ki güncel yaklaşımları öğrenir.
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11PY12PY13PY14PY15
1
2
3
4
5
6
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Giriş ve Temel Kavramlar
2 Sağlık ve Sağlık Hizmetleri
3 Sağlık Hizmetlerinin Finansmanı
4 Sağlık Hizmetlerinin Örgütlenmesi
5 Sağlık Sistemleri
6 Sağlık Hizmetlerinde Dönüşüm
7 Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri Yönetimi
8 Acil Sağlık Hizmetleri Yönetimi
9 Evde Bakım Sağlık Hizmetleri Yönetimi
10 Terminal Dönem Sağlık Hizmetleri Yönetimi
11 Yaşlı Bakım Hizmetleri Yönetimi
12 İşçi Sağlığı Hizmetleri
13 Sağlık Hizmetleri Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar
14 Genel Değerlendirme
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Sağlık alanında temel düzeyde işletmecilik bilgilerine sahiptir. 5
2 Karar uygulama ve davranışlarında işletmecilik ve yönetim alanına ilişkin edindiği bilgileri kullanma becerisine sahiptir. 5
3 Sağlık alanındaki işletmecilikle ilgili bilgileri analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisine sahiptir. 5
4 Sağlık alanındaki işletmecilik ile edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır. 4
5 Sağlık kurumları işletmeciliği alanındaki tıbbi dokümanların arşivleme süreçleri sıralar/açıklar. 4
6 Sağlık kurumları alanında kullanılan tıbbi terminolojiyi sıralar/açıklar. 4
7 Sağlık Kurumu işletmeciliği alanındaki işletme fonksiyonları süreçlerini (yönetim, organizasyon, halkla ilişkiler, insan kaynakları, maliyet muhasebesi, pazarlama) temel düzeyde açıklar/tanımlar. 4
8 Günümüz yönetim anlayışına uygun olan toplam kalite yönetimini sağlık sektörüne uygulayabilme becerisine sahip olur. 4
9 Hasta sağlığı ve güvenliğine önem verir , ayrıca bu konudaki uygulamaların hukuksal sonuçlarının farkında olabilir. 4
10 Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır. 4
11 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. 4
12 Sağlık Kurumları İşletmeciliği alanında kullanılan mevzuatı sıralar/açıklar. 4
13 Sağlık Kurumları İşletmeciliği alanındaki taraflar (ulusal, uluslararası, kamu) arasındaki ilişkiyi sıralar/açıklar 5
14 Sağlık kurumları işletmeciliği alanındaki satınalma ve lojistik süreçlerini sıralar/açıklar. 5
15 Sağlık kurumları işletmeciliği alanında kullanılan bilgisayar paket programları amacına uygun temel düzeyde kullanır. 5
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 30 30
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 30 30
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 116    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu Sağlık Hizmetleri Yönetimi Ders Notları, Öğr.Gör. Emin Kaya
Diğer Kaynaklar Sağlık Hizmetleri Yönetimi, Doç.Dr. Metin ATEŞ Sağlık Sistemleri, Doç.Dr. Metin ATEŞ Türk Genel Sağlık Sigortası, Prof.Dr. Ali Nazım SÖZER Türkiye'de Sağlık Sisteminin Dönüşümü, Egemen CEVAHİR Sağlık Sisteminde Dönüşüm, Yrd.Doç.Dr. Ayhan GÖRMÜŞ
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri