Ders Adı Sağlık Kurumlarında Halkla İlişkiler ve İletişim
Ders Kodu SKI-3113
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Öğr.Gör. Dr. Emin KAYA
Dersin Yardımcıları -
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Giriş ve Temel Bilgiler İletişim Kavramı Etkili İletişim ve İkna Sağlık İletişimi ve Sağlık Hizmetlerinde İletişim Sağlık İletişiminde Kullanılan Modeller Sağlık İletişimi Araçları ve Sağlık İletişimi Kampanyaları Sağlık İletişiminde Halkla İlişkiler Sağlık İletişiminde Kriz Yönetimi Sağlık İletişiminde Sponsorluk ve Sosyal Sorumluluk Sağlık İletişiminde Kurum İçi Halkla İlişkiler Sağlık İletişiminde Kurumsal Reklamcılık ve Lobicilik Sağlık İletişiminde Medya İlişkileri Sağlık İletişiminde Kurumsal Kimlik ve İmaj Çalışmaları Sağlık İletişiminde Sosyal Medya Kullanımı
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Bu ders ile öğrencilere; bireysel, grup ve toplumsal düzeylerde sağlık iletişiminde etkinliğin nasıl sağlanacağına yönelik bilgiler edinilmesi amaçlanmaktadır.
No Dersin Kazanımları  
1 İletişim sürecini ve temel kavramlarını anlayarak etkili iletişim kurabilme
2 Etkili iletişim stratejilerinin sağlık sektöründe nasıl uygulanabileceğini anlama
3 İkna stratejilerinin sağlık sektöründe nasıl uygulanabileceğini anlama
4 Sağlık iletişimi kavramını ve içeriklerini yorumlayabilme
5 Sağlık hizmetlerinde iletişim kavramını ve içeriklerini yorumlayabilme
6 Sağlık iletişimi araçlarının neler olduğunu bilme
7 Bir sağlık iletişimi kampanyası oluşturabilme ve yönetebilme
8 Sağlık iletişimi kampanyalarının analizini yapabilme
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11PY12PY13PY14PY15
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 İletişimin Temel Kavramları
  Ön Hazırlık: Sağlık Kurumlarında İletişim ve Halkla İlişkiler Ders Notları
2 Etkili İletişim ve İkna
  Ön Hazırlık: Sağlık Kurumlarında İletişim ve Halkla İlişkiler Ders Notları
3 Sağlık İletişimi Kavramı
  Ön Hazırlık: Sağlık Kurumlarında İletişim ve Halkla İlişkiler Ders Notları
4 Sağlık Hizmetlerinde İletişim
  Ön Hazırlık: Sağlık Kurumlarında İletişim ve Halkla İlişkiler Ders Notları
5 Sağlık İletişimi Kuram ve Modelleri
  Ön Hazırlık: Sağlık Kurumlarında İletişim ve Halkla İlişkiler Ders Notları
6 Sağlık İletişimi Araçları ve Kampanyaları
  Ön Hazırlık: Sağlık Kurumlarında İletişim ve Halkla İlişkiler Ders Notları
7 Halkla İlişkiler Kavramı
  Ön Hazırlık: Sağlık Kurumlarında İletişim ve Halkla İlişkiler Ders Notları
8 Sağlık Kurumlarında Halkla İlişkiler
  Ön Hazırlık: Sağlık Kurumlarında İletişim ve Halkla İlişkiler Ders Notları
9 Sağlık Kurumlarında Medya İlişkileri
  Ön Hazırlık: Sağlık Kurumlarında İletişim ve Halkla İlişkiler Ders Notları
10 Sağlık Kurumlarında Halkla İlişkiler Uygulamaları: Kurumsal Kimlik ve Kurumsal İmaj
  Ön Hazırlık: Sağlık Kurumlarında İletişim ve Halkla İlişkiler Ders Notları
11 Sağlık Kurumlarında Halkla İlişkiler Uygulamaları: Kurum İçi İletişim ve Kurum İçi Halkla İlişkiler
  Ön Hazırlık: Sağlık Kurumlarında İletişim ve Halkla İlişkiler Ders Notları
12 Sağlık Kurumlarında Halkla İlişkiler Uygulamaları: Kriz Yönetimi, Sponsorluk, Reklamcılık ve Sosyal Sorumluluk
  Ön Hazırlık: Sağlık Kurumlarında İletişim ve Halkla İlişkiler Ders Notları
13 Sağlık Kurumlarında Halkla İlişkiler: Örnek Uygulamalar I
  Ön Hazırlık: Sağlık Kurumlarında İletişim ve Halkla İlişkiler Ders Notları
14 Sağlık Kurumlarında Halkla İlişkiler: Örnek Uygulamalar II
  Ön Hazırlık: Sağlık Kurumlarında İletişim ve Halkla İlişkiler Ders Notları
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Sağlık alanında temel düzeyde işletmecilik bilgilerine sahiptir. 3
2 Karar uygulama ve davranışlarında işletmecilik ve yönetim alanına ilişkin edindiği bilgileri kullanma becerisine sahiptir. 3
3 Sağlık alanındaki işletmecilikle ilgili bilgileri analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisine sahiptir. 2
4 Sağlık alanındaki işletmecilik ile edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır. 4
5 Sağlık kurumları işletmeciliği alanındaki tıbbi dokümanların arşivleme süreçleri sıralar/açıklar. 1
6 Sağlık kurumları alanında kullanılan tıbbi terminolojiyi sıralar/açıklar. 1
7 Sağlık Kurumu işletmeciliği alanındaki işletme fonksiyonları süreçlerini (yönetim, organizasyon, halkla ilişkiler, insan kaynakları, maliyet muhasebesi, pazarlama) temel düzeyde açıklar/tanımlar. 2
8 Günümüz yönetim anlayışına uygun olan toplam kalite yönetimini sağlık sektörüne uygulayabilme becerisine sahip olur. 3
9 Hasta sağlığı ve güvenliğine önem verir , ayrıca bu konudaki uygulamaların hukuksal sonuçlarının farkında olabilir. 2
10 Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır. 3
11 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. 2
12 Sağlık Kurumları İşletmeciliği alanında kullanılan mevzuatı sıralar/açıklar. 1
13 Sağlık Kurumları İşletmeciliği alanındaki taraflar (ulusal, uluslararası, kamu) arasındaki ilişkiyi sıralar/açıklar 3
14 Sağlık kurumları işletmeciliği alanındaki satınalma ve lojistik süreçlerini sıralar/açıklar. 1
15 Sağlık kurumları işletmeciliği alanında kullanılan bilgisayar paket programları amacına uygun temel düzeyde kullanır. 1
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 1 40
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 1 1 1
Sunum 1 1 1
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 5 5
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 5 5
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 96    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Sağlık Kurumlarında İletişim ve Halkla İlişkiler Ders Notları
Diğer Kaynaklar Sağlık İletişimi, Ayla OKAY. Sağlık İletişimi, Ruhi Selçuk TABAK, Sağlık İletişimi, İrfan ERTEKİN. Sağlık İletişimi ve Medya, İnci ÇINARLI. Sağlık Kuruluşlarında Halkla İlişkiler Uygulamaları, Kadir CANÖZ.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri