Ders Adı Yazışma ve Raporlama Teknikleri
Ders Kodu SKI-3117
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Öğr. Gör. Tamer TOKGÖZ
Dersin Yardımcıları -
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği İletişim süreci, öğeleri ve araçları, resmi yazışma kuralları ve dilekçe yazımı, Sağlık kurumunda yazışmalar, Resmi evrak çeşitlerinin tanıtımı, Dosyalama ve tasnif modelleri, arşiv hizmetleri, Epikriz ve anamnez yazımı, iş isteme mektupları ve cv yazımının öğrenilmesi
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Resmi Kurum ve sağlık kuruluşlarında temel yazışma ve raporlama standartlarını öğretmek ve yazışma becerilerini kazandırmak amaçlanmıştır.
No Dersin Kazanımları  
1 Öğrenciler iletişim kavramını ve süreçlerini öğrenmiş olacaklardır. Sağlık kurumlarında yazışma nasıl yapılır öğrenilmiş olacaktır. Hem teoride hem de pratikte dilekçe yazımı yasal mevzuatta ki şekliyle öğrenilmiş olunacaktır.Dosyalama ve tasnif modelleri
2 özgeçmiş hazırlamak
3 rapor dilekçe yazması
4 tutanak çeşitleri olay yeri yangın deprem üst arama vb
5 rapor ve rapor çeşitleri
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11PY12PY13PY14PY15
1
2
3
4
5
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 İletişim kavramı ve öğeleri
2 Örgütsel İletişim Araçları
3 Resmi yazışma kuralları ve dilekçe yazımı
4 Dilekçe yazımı (Uygulama)
5 Sağlık kurumlarında yazışmalarda temel alınacak noktalar
6 Kurum ve işletmelerde kullanılan resmi evrak ve çeşitleri
7 Evrak ve dosyalama hizmetleri
8 Arşiv hizmetleri
9 Sağlık raporu yazımında dikkat edilecek hususlar
10 Epikriz ve anamnez (tıbbi rapor) yazımı ve dikkat edilmesi gereken hususlar
11 Sağlık raporu yazımında dikkat edilmesi gereken hususlar
12 İş mektubu ve CV yazımı
13 iş yazışma kurallarını öğrenme
14 Bilgisayarda iş mektubu yazmayı öğrenme
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Sağlık alanında temel düzeyde işletmecilik bilgilerine sahiptir. 5
2 Karar uygulama ve davranışlarında işletmecilik ve yönetim alanına ilişkin edindiği bilgileri kullanma becerisine sahiptir. 4
3 Sağlık alanındaki işletmecilikle ilgili bilgileri analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisine sahiptir. 3
4 Sağlık alanındaki işletmecilik ile edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır. 5
5 Sağlık kurumları işletmeciliği alanındaki tıbbi dokümanların arşivleme süreçleri sıralar/açıklar. 5
6 Sağlık kurumları alanında kullanılan tıbbi terminolojiyi sıralar/açıklar. 2
7 Sağlık Kurumu işletmeciliği alanındaki işletme fonksiyonları süreçlerini (yönetim, organizasyon, halkla ilişkiler, insan kaynakları, maliyet muhasebesi, pazarlama) temel düzeyde açıklar/tanımlar. 3
8 Günümüz yönetim anlayışına uygun olan toplam kalite yönetimini sağlık sektörüne uygulayabilme becerisine sahip olur. 4
9 Hasta sağlığı ve güvenliğine önem verir , ayrıca bu konudaki uygulamaların hukuksal sonuçlarının farkında olabilir. 3
10 Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır. 2
11 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. 3
12 Sağlık Kurumları İşletmeciliği alanında kullanılan mevzuatı sıralar/açıklar. 3
13 Sağlık Kurumları İşletmeciliği alanındaki taraflar (ulusal, uluslararası, kamu) arasındaki ilişkiyi sıralar/açıklar 4
14 Sağlık kurumları işletmeciliği alanındaki satınalma ve lojistik süreçlerini sıralar/açıklar. 1
15 Sağlık kurumları işletmeciliği alanında kullanılan bilgisayar paket programları amacına uygun temel düzeyde kullanır. 3
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 12 2 24
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 12 2 24
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 15 15
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 78    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Öğretim elemanı ders notları
Diğer Kaynaklar Altınöz, M., Parıldar, C. (2000) Yazışma Teknikleri, Nobel Yayın Dağıtım Tutar, H. (2002) Mesleki Yazışma Teknikleri, Nobel Yayın Dağıtım. İlgili resmi mevzuat İlgili Makaleler İlgili web sitelerindeki yayınlar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri