Ders Adı Sağlık Turizmi
Ders Kodu SKI-3150
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Öğr. Gör. Bayram Bayrakçı
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Sağlık Turizmi, medikal turizm, termal turizm, Spa ve Wellness uygulamaları ve ileri yaş ve engelli turizmini kapsar. Sağlık turizmi dersi, sağlığını korumak veya tedavi olmak amacı ile yapılan seyahatleri ve bu alanda faaliyet gösteren turizm işletmelerinin uygulamalarına ilişkin konuları ele alır.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Öğrencilerin sağlık turizmi ,medikal turizm, spa wellness uygulamaları ile ileri yaş ve engelli turizmi hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak.
No Dersin Kazanımları  
1 Sağlık turizmi ile ilgili kavramları, özelliklerini ve türlerini açıklar.
2 Sağlık turizminin gelişimini ve gelişim nedenlerini ifade eder.
3 Sağlık turizmi sektörüyle ilgili uygulamada olan yasal düzenlemeleri tartışır.
4 Türkiye’de ve dünyadaki sağlık turizmini analiz edip değerlendirir.
5 Sağlık turizmi pazarı, endüstrisi ve tedavi süreçlerini inceler, konuya ilişkin Türkiye’nin avantaj ve dezavantajlarını açıklar.
6 Sağlık turizminin kaynak ve hedef ülkeler açısından sistem düzeyindeki etkilerini anlatır.
7 Sağlık turizmi uygulamaları ile ilgili önemli politik ve etik konuları analiz eder.
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11PY12PY13PY14PY15
1
2
3
4
5
6
7
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Sağlık turizmi tanımı, turizm içindeki yeri ve önemi, Türkiye'de sağlık turizmi Çeşitleri
2 Sağlık turizminin gelişmesi ve gelişme nedenleri, sağlık turizmin arzını oluşturan faktörler
3 Sağlık turizmi talebini etkileyen faktörler, sağlık turizminde pazarlama ve lojistik, sağlık turizmi politikaları
4 Termal turizmin tanımı, önemi ve özellikleri
5 Termal turizmin sağlık turizmindeki yeri ve önemi
6 Termal turizmin tedavi amaçlı kullanımında mevcut durum ve geleceği
7 Türkiye'de ve dünyada termal turizm
8 Medikal turizmin tanımı, kapsamı, özellikleri ve tarihsel gelişimi
9 Türkiye'de medikal turizm
10 Spa ve Wellness'in tanımları, çeşitleri, tarihsel gelişimi
11 Spa ve Wellness uygulamaları
12 Türkiye'de Spa ve Wellness
13 İleri yaş ve engelli turizmi
14 Genel değerlendirme
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Sağlık alanında temel düzeyde işletmecilik bilgilerine sahiptir. 2
2 Karar uygulama ve davranışlarında işletmecilik ve yönetim alanına ilişkin edindiği bilgileri kullanma becerisine sahiptir. 2
3 Sağlık alanındaki işletmecilikle ilgili bilgileri analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisine sahiptir. 2
4 Sağlık alanındaki işletmecilik ile edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır. 2
5 Sağlık kurumları işletmeciliği alanındaki tıbbi dokümanların arşivleme süreçleri sıralar/açıklar. 2
6 Sağlık kurumları alanında kullanılan tıbbi terminolojiyi sıralar/açıklar. 2
7 Sağlık Kurumu işletmeciliği alanındaki işletme fonksiyonları süreçlerini (yönetim, organizasyon, halkla ilişkiler, insan kaynakları, maliyet muhasebesi, pazarlama) temel düzeyde açıklar/tanımlar. 2
8 Günümüz yönetim anlayışına uygun olan toplam kalite yönetimini sağlık sektörüne uygulayabilme becerisine sahip olur. 2
9 Hasta sağlığı ve güvenliğine önem verir , ayrıca bu konudaki uygulamaların hukuksal sonuçlarının farkında olabilir. 2
10 Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır. 2
11 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. 2
12 Sağlık Kurumları İşletmeciliği alanında kullanılan mevzuatı sıralar/açıklar. 2
13 Sağlık Kurumları İşletmeciliği alanındaki taraflar (ulusal, uluslararası, kamu) arasındaki ilişkiyi sıralar/açıklar 2
14 Sağlık kurumları işletmeciliği alanındaki satınalma ve lojistik süreçlerini sıralar/açıklar. 2
15 Sağlık kurumları işletmeciliği alanında kullanılan bilgisayar paket programları amacına uygun temel düzeyde kullanır. 2
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 1 60
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 10 3 30
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 10 3 30
Ödevler 1 1 1
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 96    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Prof. Dr. Dilaver TENGİLİMOĞLU, Sağlık Turizmi, Siyasal Kitabevi, Ankara,2017. Ülker, İ. (1993). Sağlık Turizmi-Türkiye Kaplıca ve İçmeler Kılavuzu, Ankara. Doç.Dr. Rıdvan KOZAK, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3461 AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 2309 TERMAL VE SPA HİZMETLERİ DERS KİTABI,Eskişehir. 2018 Karagülle, Z., Karagülle M., Doğan B. M. (2011). Türkiye Termal SPA Sağlık Rehberi. Nobel Tıp Kitabevleri. Temizkan, Saadet pınar, Sağlık Turizmi, Detay yayıncılık, 2015 Ankara. Health Tourism: Social Welfare Through International Trade by David Reisman Edward Elgar Pub | 2010-06 | ISBN: 1848448929
Diğer Kaynaklar Prof. Dr. Dilaver TENGİLİMOĞLU, Sağlık Turizmi, Siyasal Kitabevi, Ankara,2017. Ülker, İ. (1993). Sağlık Turizmi-Türkiye Kaplıca ve İçmeler Kılavuzu, Ankara. Doç.Dr. Rıdvan KOZAK, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3461 AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 2309 TERMAL VE SPA HİZMETLERİ DERS KİTABI,Eskişehir. 2018 Karagülle, Z., Karagülle M., Doğan B. M. (2011). Türkiye Termal SPA Sağlık Rehberi. Nobel Tıp Kitabevleri. Temizkan, Saadet pınar, Sağlık Turizmi, Detay yayıncılık, 2015 Ankara. Health Tourism: Social Welfare Through International Trade by David Reisman Edward Elgar Pub | 2010-06 | ISBN: 1848448929
Materyal
Dökümanlar Prof. Dr. Dilaver TENGİLİMOĞLU, Sağlık Turizmi, Siyasal Kitabevi, Ankara,2017. Ülker, İ. (1993). Sağlık Turizmi-Türkiye Kaplıca ve İçmeler Kılavuzu, Ankara. Doç.Dr. Rıdvan KOZAK, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3461 AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 2309 TERMAL VE SPA HİZMETLERİ DERS KİTABI,Eskişehir. 2018 Karagülle, Z., Karagülle M., Doğan B. M. (2011). Türkiye Termal SPA Sağlık Rehberi. Nobel Tıp Kitabevleri. Temizkan, Saadet pınar, Sağlık Turizmi, Detay yayıncılık, 2015 Ankara. Health Tourism: Social Welfare Through International Trade by David Reisman Edward Elgar Pub | 2010-06 | ISBN: 1848448929
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri