Ders Adı Sağlık Hizmetlerinde Pazarlama
Ders Kodu SKI-3154
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Emin Kaya
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Hizmet Pazarlarını, ürünleri ve müşterileri anlamak, Hizmet ekonomilerinde pazarlamayla ilgili yeni bakış açılarını ve tüketici davranışlarını anlamak; Hizmet Modelini Yapılandırmak: Hizmet Kavramını geliştirmek: Temel ve Destekleyici Bileşenler; İş Modellerini Keşfetmek: Fiyat Ve Gelir Yönetimi; Müşteri Eğitimi,Tutundurma ve Değer Yaratma; Rekabetçi Pazarlarda Hizmetlerin Konumlandırılması; Müşteri Arayüzünü Yönetmek: Hizmet Süreçlerini Tasarlamak ve Yönetmek; Verimlilik Kapasitesine Göre Talebi Dengelemek; Hizmet Çevresi; Hizmet Pazarlaması Stratejileri; Rekabetçi Üstünlük İçin Hizmet İşgörenlerini Yönetmek; Karlı Hizmet Stratejilerini Uygulamak: İlişkileri Oluşturmak Ve Müşteri Sadakatini Yapılandırmak; Hizmet İyileştirmeyi Başarma Ve Müşteri Geribildirimini Elde Edebilme; Hizmet Kalitesini Geliştirmek Ve Verimlilik; Değişim Yönetimi ve Hizmet Liderliği
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Bu derste özel ve kar amacı gütmeyen işletmeler için hizmet pazarlaması ilkelerini temel alınacaktır. Ürün ve hizmetlerin pazarlanması arasındaki farklılıklar ele alınarak hizmet organizasyonlarındaki pazarlama faaliyetleri analiz edilecek, tüketicilerin satın alma davranışlarını anlamaya yönelik gereksinimlerde ortaya konulacaktır. Sonuç olarak, hizmet sektörlerinde tüketici davranışlarını en iyi şekilde anlamaya bu ders yardımcı olacaktır.
No Dersin Kazanımları  
1 Pazarlamanın Temel Kavramlarını Açıklar
2 Pazarlama Anlayışındaki Gelişmeleri Yorumlar
3 Hizmet Pazarlaması Kavramını Öğrenir
4 Sağlık Hizmetlerinde Pazarlama Stratejilerini Açıklar
5 Sağlık Hizmetlerinde Pazarlama Uygulaması Yapabilir
6 Sağlık Hizmetlerinde Reklamın Yasal ve Etik Boyutunu Açıklar
7 Tıbbi Ürün ve Hizmetlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Bilgi Sahibi Olur
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11PY12PY13PY14PY15
1
2
3
4
5
6
7
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Pazarlamanın Temel Kavramları
  Ön Hazırlık: Ön Hazırlık: Christopher H. Lovelock, Jochen Wirtz (2007), Services Marketing; Öztürk, Ayşe Sevgi (2002), Hizmet Pazarlaması
2 Pazarlama Anlayışındaki Gelişmeler
  Ön Hazırlık: Ön Hazırlık: Christopher H. Lovelock, Jochen Wirtz (2007), Services Marketing; Öztürk, Ayşe Sevgi (2002), Hizmet Pazarlaması
3 Pazarlamada Yeni Yaklaşımlar
  Ön Hazırlık: Ön Hazırlık: Christopher H. Lovelock, Jochen Wirtz (2007), Services Marketing; Öztürk, Ayşe Sevgi (2002), Hizmet Pazarlaması
4 Hizmet Kavramı ve Hizmet Pazarlaması
  Ön Hazırlık: Ön Hazırlık: Christopher H. Lovelock, Jochen Wirtz (2007), Services Marketing; Karahan, Kasım (2000), Hizmet Pazarlaması
5 Sağlık Hizmetlerinde Pazarlama I
  Ön Hazırlık: Ön Hazırlık: Christopher H. Lovelock, Jochen Wirtz (2007), Services Marketing; Karahan, Kasım (2000), Hizmet Pazarlaması
6 Sağlık Hizmetlerinde Pazarlama II
  Ön Hazırlık: Ön Hazırlık: Christopher H. Lovelock, Jochen Wirtz (2007), Services Marketing; Karahan, Kasım (2000), Hizmet Pazarlaması
7 Sağlık İşletmelerinde Pazarlama Stratejileri I
  Ön Hazırlık: Ön Hazırlık: Christopher H. Lovelock, Jochen Wirtz (2007), Services Marketing; Öztürk, Ayşe Sevgi (2002), Hizmet Pazarlaması
8 Sağlık İşletmelerinde Pazarlama Stratejileri II
  Ön Hazırlık: Ön Hazırlık: Christopher H. Lovelock, Jochen Wirtz (2007), Services Marketing; Öztürk, Ayşe Sevgi (2002), Hizmet Pazarlaması
9 Sağlık Hizmetlerinde Pazarlama Uygulaması
  Ön Hazırlık: Ön Hazırlık: Christopher H. Lovelock, Jochen Wirtz (2007), Services Marketing; Öztürk, Ayşe Sevgi (2002), Hizmet Pazarlaması
10 Sağlık Hizmetlerinde Reklam
  Ön Hazırlık: Ön Hazırlık: Christopher H. Lovelock, Jochen Wirtz (2007), Services Marketing; Öztürk, Ayşe Sevgi (2002), Hizmet Pazarlaması
11 Tıbbi Ürün ve Hizmetlerin Tanıtım Faaliyetleri
  Ön Hazırlık: Ön Hazırlık: Christopher H. Lovelock, Jochen Wirtz (2007), Services Marketing; Öztürk, Ayşe Sevgi (2002), Hizmet Pazarlaması
12 Tıbbi Tanıtımın Boyutları
  Ön Hazırlık: Ön Hazırlık: Christopher H. Lovelock, Jochen Wirtz (2007), Services Marketing; Öztürk, Ayşe Sevgi (2002), Hizmet Pazarlaması
13 Tıbbi Tanıtımın Etkileri
  Ön Hazırlık: Ön Hazırlık: Christopher H. Lovelock, Jochen Wirtz (2007), Services Marketing; Karahan, Kasım (2000), Hizmet Pazarlaması
14 Tıbbi Tanıtım Mevzuatı
  Ön Hazırlık: Ön Hazırlık: Christopher H. Lovelock, Jochen Wirtz (2007), Services Marketing; Karahan, Kasım (2000), Hizmet Pazarlaması
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Sağlık alanında temel düzeyde işletmecilik bilgilerine sahiptir. 1
2 Karar uygulama ve davranışlarında işletmecilik ve yönetim alanına ilişkin edindiği bilgileri kullanma becerisine sahiptir. 2
3 Sağlık alanındaki işletmecilikle ilgili bilgileri analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisine sahiptir. 1
4 Sağlık alanındaki işletmecilik ile edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır. 2
5 Sağlık kurumları işletmeciliği alanındaki tıbbi dokümanların arşivleme süreçleri sıralar/açıklar. 1
6 Sağlık kurumları alanında kullanılan tıbbi terminolojiyi sıralar/açıklar. 3
7 Sağlık Kurumu işletmeciliği alanındaki işletme fonksiyonları süreçlerini (yönetim, organizasyon, halkla ilişkiler, insan kaynakları, maliyet muhasebesi, pazarlama) temel düzeyde açıklar/tanımlar. 4
8 Günümüz yönetim anlayışına uygun olan toplam kalite yönetimini sağlık sektörüne uygulayabilme becerisine sahip olur. 1
9 Hasta sağlığı ve güvenliğine önem verir , ayrıca bu konudaki uygulamaların hukuksal sonuçlarının farkında olabilir. 1
10 Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır. 2
11 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. 2
12 Sağlık Kurumları İşletmeciliği alanında kullanılan mevzuatı sıralar/açıklar. 1
13 Sağlık Kurumları İşletmeciliği alanındaki taraflar (ulusal, uluslararası, kamu) arasındaki ilişkiyi sıralar/açıklar 2
14 Sağlık kurumları işletmeciliği alanındaki satınalma ve lojistik süreçlerini sıralar/açıklar. 3
15 Sağlık kurumları işletmeciliği alanında kullanılan bilgisayar paket programları amacına uygun temel düzeyde kullanır. 3
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 104    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Ders Notları
Diğer Kaynaklar Christopher H. Lovelock, Jochen Wirtz (2007), Services Marketing, Pearson Higher Education, London. Öztürk, Ayşe Sevgi (2002), Hizmet Pazarlaması, Ekin Ya. Bursa Karahan, Kasım (2000), Hizmet Pazarlaması, Beta Ya. İstanbul.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri