Ders Adı Sağlık Kurumlarında İngilizce
Ders Kodu SKI-3155
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Dr. Öğr. Üyesi Oğuzhan YÜKSEL
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Bu derste öğrencilere sunuş yolu ile alanları ile alakalı İngilizce terimler, kalıplaşmış ifadeler, alanları ile ilgili sıfat, fiil ve isim gruplarının kullanım yolları, hastane içi ilişkiler öğretilmektedir.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilere Sağlık Bilimleri alanında mesleki kelime ve iletişim becerileri kazandırmak.
No Dersin Kazanımları  
1 Öğrenciler meslekleri ile ilgili genel İngilizce kelimlere hakim olurlar.
2 Öğrenciler mesleki alanları doğrultusunda İngilizce iletişim kurabilirler.
3 Öğrenciler belirli İngilizce kalıpları meslekleri ile ilgili işlemlerde doğru kullanabilirler.
4 Öğrenciler meslekleri ile ilgili İngilizce kalıplaşmış ifadeleri bilirler.
5 Genel İngilizce konusunda pratik yapmış olurlar.
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11PY12PY13PY14PY15
1
2
3
4
5
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Sağlık ile ilgili genel terimler
  Ön Hazırlık: Hazırlanan çalışma kağıdının okunması
2 Hastane içinde kullanılan eşyaların İngilizce karşılıkları
  Ön Hazırlık: Hazırlanan çalışma kağıdının okunması
3 Sağlık ile ilgili mesleklerin İngizlice karşılıkları
  Ön Hazırlık: Hazırlanan çalışma kağıdının okunması
4 Hastane içi İngilizce iletişim kurma
  Ön Hazırlık: Hazırlanan çalışma kağıdının okunması
5 Hastane içi İngilizce iletişim kurma
  Ön Hazırlık: Hazırlanan çalışma kağıdının okunması
6 Hastane içi İngilizce iletişim kurma
  Ön Hazırlık: Hazırlanan çalışma kağıdının okunması
7 Sağlık sektöründe sık kullanılan fiiller
  Ön Hazırlık: Hazırlanan çalışma kağıdının okunması
8 Sağlık sektöründe sık kullanılan fiiller
  Ön Hazırlık: Hazırlanan çalışma kağıdının okunması
9 Sağlık sektöründe sık kullanılan sıfatlar
  Ön Hazırlık: Hazırlanan çalışma kağıdının okunması
10 Sağlık sektöründe sık kullanılan sıfatlar
  Ön Hazırlık: Hazırlanan çalışma kağıdının okunması
11 Sağlık sektöründe sık kullanılan isimler
  Ön Hazırlık: Hazırlanan çalışma kağıdının okunması
12 Sağlık sektöründe kullanılan kalıplaşmış ifadeler
  Ön Hazırlık: Hazırlanan çalışma kağıdının okunması
13 Sağlık sektöründe kullanılan kalıplaşmış ifadeler
  Ön Hazırlık: Hazırlanan çalışma kağıdının okunması
14 Konu tekrarı/soru-cevap
  Ön Hazırlık: Hazırlanan çalışma kağıdının okunması
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Sağlık alanında temel düzeyde işletmecilik bilgilerine sahiptir. 2
2 Karar uygulama ve davranışlarında işletmecilik ve yönetim alanına ilişkin edindiği bilgileri kullanma becerisine sahiptir. 2
3 Sağlık alanındaki işletmecilikle ilgili bilgileri analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisine sahiptir. 2
4 Sağlık alanındaki işletmecilik ile edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır. 2
5 Sağlık kurumları işletmeciliği alanındaki tıbbi dokümanların arşivleme süreçleri sıralar/açıklar. 2
6 Sağlık kurumları alanında kullanılan tıbbi terminolojiyi sıralar/açıklar. 2
7 Sağlık Kurumu işletmeciliği alanındaki işletme fonksiyonları süreçlerini (yönetim, organizasyon, halkla ilişkiler, insan kaynakları, maliyet muhasebesi, pazarlama) temel düzeyde açıklar/tanımlar. 2
8 Günümüz yönetim anlayışına uygun olan toplam kalite yönetimini sağlık sektörüne uygulayabilme becerisine sahip olur. 2
9 Hasta sağlığı ve güvenliğine önem verir , ayrıca bu konudaki uygulamaların hukuksal sonuçlarının farkında olabilir. 2
10 Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır. 2
11 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. 1
12 Sağlık Kurumları İşletmeciliği alanında kullanılan mevzuatı sıralar/açıklar. 2
13 Sağlık Kurumları İşletmeciliği alanındaki taraflar (ulusal, uluslararası, kamu) arasındaki ilişkiyi sıralar/açıklar 2
14 Sağlık kurumları işletmeciliği alanındaki satınalma ve lojistik süreçlerini sıralar/açıklar. 1
15 Sağlık kurumları işletmeciliği alanında kullanılan bilgisayar paket programları amacına uygun temel düzeyde kullanır. 1
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 15 15
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 86    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Check your English Vocabulary for Medicine Third Ed. (2006)
Diğer Kaynaklar Check your English Vocabulary for Medicine Third Ed. (2006)
Materyal
Dökümanlar Check your English Vocabulary for Medicine Third Ed. (2006)
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri