Ders Adı Sağlık Yönetimi Etiği
Ders Kodu SKI-3158
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Öğr.Gör. Fadime Çiğdem ZENCİRCİ
Dersin Yardımcıları -
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Sağlık hizmetlerinin,Sağlık kurumlarının özellikleri, hastanelerin işlevleri ve organizasyonu. Hastane yöneticilerinin stratejik yönetim araçları, hastane bilgi sistemleri yönetimi, Tıbbi etik ve sağlık çalışanlarının sorumlulukları ve görevleri kavramları üzerinde durulmaktadır.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Sağlık kurumları işletmeciliği öğrencilerinin hastane ve diğer sağlık organizasyonlarının yapısı ve işleyişi ile ilgili detaylı bilginin öğretilmesine ve sağlık çalışanlarının yönetiminde önemli olan ilke ve kavramları daha yakından öğrenmelerine imkân sağlamaktır.
No Dersin Kazanımları  
1 Sağlık sistemi ve sağlık hizmetlerinin kavramlarını öğrenme
2 Sağlık sistemi ve sağlık hizmetlerinin özelliklerini kavrayabilme
3 sağlık çalışanlarının yönetiminde önemli olan ilke ve kavramları daha yakından öğrenmelerine imkân sağlama
4 Hastanelerin stratejik yönetmi ve stratejik yönetim araçlarını öğrenme
5 Etik ve Ahlak kavramlarının anlaşılması
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11PY12PY13PY14PY15
1
2
3
4
5
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Sağlık Hizmetlerinin amacı ve temel özellikleri
2 Türkiye'de hastanelerin organizasyon yapısı ve sınıflandırılması
3 Sağlık bakım kuruluşlarının stratejik yönetimi, Dengeli Puan kartı ve Kıyaslama (Benchmarking)
4 Değişim mühendisliği, Temel yetenekler ve Toplam Kalite yönetimi ve unsurları
5 Hastanelerde müşteri ilişkileri yönetimi, Küçülme(downsizing) ve stratejik amaç ve hedefler.
6 Hastanelerde dış kaynak kullanımıve stratejik ortaklıklar, sosyal medya araçları, SWOT analizi, İş portföy analizleri, Değer inciri analizi.
7 Sağlık Hizmetlerinde yalın yönetim ve kazanımları
8 Sağlık kuruluşlarında motivasyon ve stres yönetimi
9 Sağlık kurumlarında karar verme süreci ve problem çözme teknikleri
10 Hasta memnuniyeti ve önemi
11 Sağlık enformasyon sistemleri ve Hastane Bilgi sistemleri
12 Sağlık Kurumlarında Perfomans Yönetimi
13 Tıbbi etik ve sağlık kayıtları
14 Sağlık Kurumlarında Afet ve Kriz Yönetimi
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Sağlık alanında temel düzeyde işletmecilik bilgilerine sahiptir. 2
2 Karar uygulama ve davranışlarında işletmecilik ve yönetim alanına ilişkin edindiği bilgileri kullanma becerisine sahiptir. 5
3 Sağlık alanındaki işletmecilikle ilgili bilgileri analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisine sahiptir. 4
4 Sağlık alanındaki işletmecilik ile edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır. 5
5 Sağlık kurumları işletmeciliği alanındaki tıbbi dokümanların arşivleme süreçleri sıralar/açıklar. 3
6 Sağlık kurumları alanında kullanılan tıbbi terminolojiyi sıralar/açıklar. 3
7 Sağlık Kurumu işletmeciliği alanındaki işletme fonksiyonları süreçlerini (yönetim, organizasyon, halkla ilişkiler, insan kaynakları, maliyet muhasebesi, pazarlama) temel düzeyde açıklar/tanımlar. 1
8 Günümüz yönetim anlayışına uygun olan toplam kalite yönetimini sağlık sektörüne uygulayabilme becerisine sahip olur. 2
9 Hasta sağlığı ve güvenliğine önem verir , ayrıca bu konudaki uygulamaların hukuksal sonuçlarının farkında olabilir. 5
10 Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır. 3
11 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. 5
12 Sağlık Kurumları İşletmeciliği alanında kullanılan mevzuatı sıralar/açıklar. 2
13 Sağlık Kurumları İşletmeciliği alanındaki taraflar (ulusal, uluslararası, kamu) arasındaki ilişkiyi sıralar/açıklar 1
14 Sağlık kurumları işletmeciliği alanındaki satınalma ve lojistik süreçlerini sıralar/açıklar. 1
15 Sağlık kurumları işletmeciliği alanında kullanılan bilgisayar paket programları amacına uygun temel düzeyde kullanır. 1
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 90    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Ağırbaş İsmail, Hastane Yönetimi ve rganizasyon, Siyasal Kitabevi, 2019
Diğer Kaynaklar Ağırbaş İsmail, Hastane Yönetimi ve rganizasyon, Siyasal Kitabevi, 2019
Materyal
Dökümanlar Ağırbaş İsmail, Hastane Yönetimi ve rganizasyon, Siyasal Kitabevi, 2019
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri