Ders Adı Epidemiyoloji
Ders Kodu SKI-3160
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Dr. Öğretim Üyesi Oğuzhan YÜKSEL
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Epidemiyoloji dersi; epidemiyolojiye ilişkin temel kavramları, toplum sağlığını etkileyen tüm etmenleri, etken-çevre-insan özellikleri açısından değerlendirmeyi ve epidemiyolojik araştırmalara ilişkin bilgiyi kapsar. Dersin kapsamında; epidemiyolojiye ilişkin temel kavramlar, epidemiyolojik araştırmaların özellikleri, etken-çevre-insan etkileşimi, epidemiyolojinin uygulama alanları (enfeksiyon hastalıkları, kardiyovasküler hastalıklar, kanser epidemiyolojisi) gibi konular yer almaktadır.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Epidemiyoloji dersinin amacı; öğrenciye epidemiyolojiye ilişkin temel kavramlar, toplum sağlığını en fazla etkileyen etmenlerin etken-çevre-insan özelliklerine göre neden-sonuç ilişkileri ve epidemiyolojik araştırmalar konusunda bilgi kazandırmaktır.
No Dersin Kazanımları  
1 Epidemiyoloji kavram ve ilkelerini bilir.
2 Epidemiyolojik yöntemlerin kullanım alanlarını bilir.
3 Epidemiyolojik araştırma tiplerini ve özelliklerini bilir.
4 Epidemiyolojik ölçütleri yorumlayabilir.
5 Epidemiyolojik veri kaynaklarını kullanabilir.
6 Bildirim ve sürveyans sistemini öğrenir.
7 Epidemiyolojik araştırma planlayabilir.
8 Epidemiyolojide neden-sonuç ilişkilerine hakimdir.
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11PY12PY13PY14PY15
1
2
3
4
5
6
7
8
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Dersle ilgili genel açıklamalar ve çalışma konularının öğrencilere paylaştırılması
  Ön Hazırlık: Çalışma Konularının dağıtılması ve sunum kurallarının anlatılması
2 Epidemiyoloji hakkında genel bilgilerin paylaşımı
3 Epidemiyoloji Tarihsel Gelişim
4 Epidemiyolojik Araştırma Yöntemleri Tanım, Sınıflama
5 Tanımlayıcı epidemiyolojik araştırmalar
6 Deneysel Epidemiyolojik Araştırmalar
7 Sağlık Düzeyi Ölçümünde Kullanılan Epidemiyolojik Ölçütler
8 Hastalık Düzeyini Belirleyen Ölçütler
9 Ölüm Düzeyini Belirleyen Ölçütler
10 Doğurganlık Düzeyini Belirleyen Ölçütler
11 Sağlık İnsan Gücü ve Sağlık Hizmetleri Ölçütleri
12 Çalışmaların sunumunun yapılması
  Ön Hazırlık: Sunumların Yapılması
13 Çalışmaların sunumunun yapılması
  Ön Hazırlık: Sunumların Yapılması
14 Çalışmaların sunumunun yapılması, genel değerlendirmeler ve genel tekrar
  Ön Hazırlık: Sunumların Yapılması
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Sağlık alanında temel düzeyde işletmecilik bilgilerine sahiptir. 2
2 Karar uygulama ve davranışlarında işletmecilik ve yönetim alanına ilişkin edindiği bilgileri kullanma becerisine sahiptir. 2
3 Sağlık alanındaki işletmecilikle ilgili bilgileri analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisine sahiptir. 2
4 Sağlık alanındaki işletmecilik ile edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır. 3
5 Sağlık kurumları işletmeciliği alanındaki tıbbi dokümanların arşivleme süreçleri sıralar/açıklar. 2
6 Sağlık kurumları alanında kullanılan tıbbi terminolojiyi sıralar/açıklar. 4
7 Sağlık Kurumu işletmeciliği alanındaki işletme fonksiyonları süreçlerini (yönetim, organizasyon, halkla ilişkiler, insan kaynakları, maliyet muhasebesi, pazarlama) temel düzeyde açıklar/tanımlar. 3
8 Günümüz yönetim anlayışına uygun olan toplam kalite yönetimini sağlık sektörüne uygulayabilme becerisine sahip olur. 2
9 Hasta sağlığı ve güvenliğine önem verir , ayrıca bu konudaki uygulamaların hukuksal sonuçlarının farkında olabilir. 4
10 Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır. 4
11 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. 3
12 Sağlık Kurumları İşletmeciliği alanında kullanılan mevzuatı sıralar/açıklar. 3
13 Sağlık Kurumları İşletmeciliği alanındaki taraflar (ulusal, uluslararası, kamu) arasındaki ilişkiyi sıralar/açıklar 2
14 Sağlık kurumları işletmeciliği alanındaki satınalma ve lojistik süreçlerini sıralar/açıklar. 3
15 Sağlık kurumları işletmeciliği alanında kullanılan bilgisayar paket programları amacına uygun temel düzeyde kullanır. 2
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 1 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 104    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu 1)Seyidoğlu, Halil, Bilimsel Araştırma ve Yazma El Kitabı, Güzem Can Yayınları, İstanbul,2003. 2) T.C. Sağlık Bakanlığı, Temel Epidemiyoloji, 2. Basım, Ankara
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri