Ders Adı Hastane Yönetimi ve Organizasyonu II
Ders Kodu SKI-3201
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) ÖĞRETİM GÖREVLİSİ DR. MUSTAFA DEMİRALAY
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Hastane yönetiminde temel kavramalar, hastane hizmet birimlerine ilişkin kavramlar, klinik çalışmalar ile ilgili kavramlar, Hastane yönetimi açısından önemli olan diğer kavramlar; Ambulans, Bölge sağlık planlaması, Sağlıkta kalite standartları, sağlık uygulama tebliği ve ilgili kavramlar, Hastanelerde kuruluş çalışmaları, Tıpta uzmanlık ana dalları, Tıpta uzmanlık yan dalları, hastane binalarının tasarımı, poliklinikler, yataklı tedavi üniteleri, Türkiye de hastane organizasyonu, Hastanelerde ekip çalışması ve çatışma Yönetimi, Sağlık kurumlarında etik, Sağlık kurumlarında afet ve kriz yönetimi.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Sağlık sektörünü ve özellikle hastanelerde yönetim ve organizasyon yapısını tanımayı kavratmak, sağlık bilgi ve teknolojisinde yaşanan gelişmeleri takip etmeyi sağlamak sağlık kurumlarını, sağlık personelini ve çalışma şekillerini iyi bilmeyi gerekli kılmak. Sağlık kurumunu diğer işletme ve kurumlardan ayıran özellikler, sağlık kurumlarında çalışmakta olan sağlık çalışanlarının iş yapma şekillerini ve görevlerini incelemek, öğrencilerin hastanelerin yönetim ve organizasyon yapısını daha mikro bir bakış açısı ile değerlendirmeleri ve bilgi sahibi olmaları amaçlanmıştır.
No Dersin Kazanımları  
1 Hastane yönetimi ve yöneticiliğinin önemini kavrayabilme
2 Yönetim becerilerini öğrenebilme
3 Sağlık bilgi ve teknolojisinde yaşanan gelişmeleri takip etmeyi sağlamaya yönelik bilgi kazandırma
4 Hastane hizmet birimleri ve sağlık çalışanlarının iş yapma şekilleri hakkında bilgi sahibi olmayı sağlama
5 Hastanelerin yönetim organizasyon yapısı ile ilgili bilgi sahibi olmalarını sağlama
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11PY12PY13PY14PY15
1
2
3
4
5
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Sağlık hizmetlerinin özellikleri, Hastane yönetimi ve hastane yönetiminin gelişmesine neden olan faktörler Hastane yöneticisi, rolleri, becerileri ve sorumlulukları
  Ön Hazırlık: Ön hazırlık gerekmemektedir.
2 Hastane Organizasyonu, Hastanelerin Fonksiyonları ve sınıflandırılması,Örgütsel Yönetim kademeleri,
  Ön Hazırlık: Öğrenci bilgi sistemine yüklenen ders notlarını okumak.
3 Sağlık Kurumlarında temel klinik kavramlar ve göstergeler
  Ön Hazırlık: Öğrenci bilgi sistemine yüklenen ders notlarını okumak.
4 Hastanelerde üretim yönetimi faaliyetleri, Sağlıkta kalite yönetimi, Sağlık Uygulama Tebliği, Medula Sistemi
  Ön Hazırlık: Öğrenci bilgi sistemine yüklenen ders notlarını okumak.
5 Poliklinik ve klinik hizmetleri yönetimi
  Ön Hazırlık: Öğrenci bilgi sistemine yüklenen ders notlarını okumak.
6 Poliklinik ve klinik hizmetleri yönetimi
  Ön Hazırlık: Öğrenci bilgi sistemine yüklenen ders notlarını okumak.
7 Tıbbi Hizmetler,bilimsel kurullar ve komiteler, tıbbi hizmet yöneticileri ve görevleri
  Ön Hazırlık: Öğrenci bilgi sistemine yüklenen ders notlarını okumak.
8 Klinik Destek Hizmetleri yönetimi ve organizasyonu
  Ön Hazırlık: Öğrenci bilgi sistemine yüklenen ders notlarını okumak.
9 Hastane destek hizmetleri yönetimi ve organiasyonu
  Ön Hazırlık: Öğrenci bilgi sistemine yüklenen ders notlarını okumak.
10 Sağlık hizmetlerinde karar verme süreci ve problem çözme
  Ön Hazırlık: Öğrenci bilgi sistemine yüklenen ders notlarını okumak.
11 Hastanelerse Ekip Çalışması ve Yönetimi
  Ön Hazırlık: Öğrenci bilgi sistemine yüklenen ders notlarını okumak.
12 Sağlık Kurumlarında Çatışma ve Çatışma Yönetimi
  Ön Hazırlık: Öğrenci bilgi sistemine yüklenen ders notlarını okumak.
13 Sağlık Kurumlarında Koordinasyon ve İletişim
  Ön Hazırlık: Öğrenci bilgi sistemine yüklenen ders notlarını okumak.
14 Sağlık Hizmetlerinde Etik
  Ön Hazırlık: Öğrenci bilgi sistemine yüklenen ders notlarını okumak.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Sağlık alanında temel düzeyde işletmecilik bilgilerine sahiptir. 5
2 Karar uygulama ve davranışlarında işletmecilik ve yönetim alanına ilişkin edindiği bilgileri kullanma becerisine sahiptir. 5
3 Sağlık alanındaki işletmecilikle ilgili bilgileri analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisine sahiptir. 5
4 Sağlık alanındaki işletmecilik ile edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır. 5
5 Sağlık kurumları işletmeciliği alanındaki tıbbi dokümanların arşivleme süreçleri sıralar/açıklar. 3
6 Sağlık kurumları alanında kullanılan tıbbi terminolojiyi sıralar/açıklar. 3
7 Sağlık Kurumu işletmeciliği alanındaki işletme fonksiyonları süreçlerini (yönetim, organizasyon, halkla ilişkiler, insan kaynakları, maliyet muhasebesi, pazarlama) temel düzeyde açıklar/tanımlar. 1
8 Günümüz yönetim anlayışına uygun olan toplam kalite yönetimini sağlık sektörüne uygulayabilme becerisine sahip olur. 4
9 Hasta sağlığı ve güvenliğine önem verir , ayrıca bu konudaki uygulamaların hukuksal sonuçlarının farkında olabilir. 4
10 Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır. 4
11 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. 4
12 Sağlık Kurumları İşletmeciliği alanında kullanılan mevzuatı sıralar/açıklar. 2
13 Sağlık Kurumları İşletmeciliği alanındaki taraflar (ulusal, uluslararası, kamu) arasındaki ilişkiyi sıralar/açıklar 1
14 Sağlık kurumları işletmeciliği alanındaki satınalma ve lojistik süreçlerini sıralar/açıklar. 1
15 Sağlık kurumları işletmeciliği alanında kullanılan bilgisayar paket programları amacına uygun temel düzeyde kullanır. 1
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 90    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Öğrenci bilgi sistemine yüklenmiş olan haftalık ders notları Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi yayını, Sağlık Kurumları Yönetimi II, Eskişehir, 2013 Ağırbaş İsmail, Hastane Yönetimi ve Organizasyonu, Siyasal kitabevi, Ankara, 2019. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını, Sağlık Kurumları Yönetimi II, Erzurum, 2020
Diğer Kaynaklar Öğrenci bilgi sistemine yüklenmiş olan haftalık ders notları Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi yayını, Sağlık Kurumları Yönetimi II, Eskişehir, 2013 Ağırbaş İsmail, Hastane Yönetimi ve Organizasyonu, Siyasal kitabevi, Ankara, 2019. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını, Sağlık Kurumları Yönetimi II, Erzurum, 2020
Materyal
Dökümanlar Öğrenci bilgi sistemine yüklenmiş olan haftalık ders notları Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi yayını, Sağlık Kurumları Yönetimi II, Eskişehir, 2013 Ağırbaş İsmail, Hastane Yönetimi ve Organizasyonu, Siyasal kitabevi, Ankara, 2019. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını, Sağlık Kurumları Yönetimi II, Erzurum, 2020
Ödevler
Sınavlar Ara sınav Final
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri