Ders Adı Sağlık Mevzuatı
Ders Kodu SKI-203
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) 3-Mehmet Çabuk
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Ulusal düzeyde sağlık politikalarını bilir Sağlık politikalarını etkileyen faktörleri yorumlar Sağlık politikalarını belirleyen mevzuatı bilir Uluslar arası sağlık politikalarının; ülkemize, sağlık sistemine etkilerini yorumlar.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Hukuk ve mevzuat, sağlık mevzuatı, sağlık mevzuatının genel olarak değerlendirilmesi, Sağlık alanındaki meslekler, sağlık hizmetlerinin sunumu, finansman, Tababet ve Şuavatı San?atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun, Hususi Hastaneler Kanunu, Adli Tıp Kurumu Kanunu, Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun, Türk Tabipleri Birliği Kanunu, Optisyenlik Hakkında Kanun, Umumi Hıfzısıhha Kanunu, Sağlık Mevzuatı kavram dizileri konularını kapsamaktadır.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Ulusal düzeyde sağlık politikalarını hakkında bilgi sahibi olmak Sağlık politikalarını etkileyen faktörleri yorumlayabilmek Sağlık politikalarını belirleyen mevzuatı bilmek Uluslar arası sağlık politikalarının; ülkemize, sağlık sistemine etkilerini yorumlayabilmek.
Dersin Amacı Sağlık Mevzuatı dersinin amacı; ulusal ve uluslar arası düzeyde sağlık politikalarını, sağlık ve sağlık sektöründe çalışanlarla ilgili yasal düzenlemelerin incelenmesidir.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 hukuk, mevzuat ve sağlık mevzuatı kavramları
2 Sağlık mevzuatı kavram dizileri
3 Sağlık alanındaki meslekler ve mesleki etik, mesleki sorumluluk
4 Tababet ve Şuavatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun
5 Özel hastanelere ilişkin yasal düzenlemeler
6 Adli Tıp Kurumu Kanunu
7 Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun
8 Türk Tabipleri Birliği Kanunu
9 Optisyenlik Hakkında Kanun
10 Umumihıfzısıhha Kanunu
11 Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu
12 Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkında Kanun
13 Özellikle hastane ve diğer sağlık kurumlarıyla ilgili diğer yasalar ve yönetmelikler
14 Sağlık Bakanlığının teşkilat ve görevleri ile ilgili mevzuat
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Sağlık alanında temel düzeyde işletmecilik bilgilerine sahiptir. 1
2 Karar uygulama ve davranışlarında işletmecilik ve yönetim alanına ilişkin edindiği bilgileri kullanma becerisine sahiptir. 2
3 Sağlık alanındaki işletmecilikle ilgili bilgileri analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisine sahiptir. 2
4 Sağlık alanındaki işletmecilik ile edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır. 1
5 Sağlık kurumları işletmeciliği alanındaki tıbbi dokümanların arşivleme süreçleri sıralar/açıklar. 1
6 Sağlık kurumları alanında kullanılan tıbbi terminolojiyi sıralar/açıklar. 1
7 Sağlık Kurumu işletmeciliği alanındaki işletme fonksiyonları süreçlerini (yönetim, organizasyon, halkla ilişkiler, insan kaynakları, maliyet muhasebesi, pazarlama) temel düzeyde açıklar/tanımlar. 1
8 Günümüz yönetim anlayışına uygun olan toplam kalite yönetimini sağlık sektörüne uygulayabilme becerisine sahip olur. 1
9 Hasta sağlığı ve güvenliğine önem verir , ayrıca bu konudaki uygulamaların hukuksal sonuçlarının farkında olabilir. 5
10 Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır. 3
11 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. 3
12 Sağlık Kurumları İşletmeciliği alanında kullanılan mevzuatı sıralar/açıklar. 5
13 Sağlık Kurumları İşletmeciliği alanındaki taraflar (ulusal, uluslararası, kamu) arasındaki ilişkiyi sıralar/açıklar 1
14 Sağlık kurumları işletmeciliği alanındaki satınalma ve lojistik süreçlerini sıralar/açıklar. 1
15 Sağlık kurumları işletmeciliği alanında kullanılan bilgisayar paket programları amacına uygun temel düzeyde kullanır. 1
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 14 1 14
Yarıyıl Sonu Sınavı 14 1 14
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 112    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar 1)Sağlık Mevzuatı Remzi Özmen Seçkin Yayıncılık Ocak 2008 / 1. Baskı / 420 Syf. Hukuk Cep Kitapları Dizisi 2)Tıp / Sağlık Hukuku Mevzuatı Prof. Dr. Hakan Hakeri, Prof. Dr. Yener Ünver, Doç. Dr. Özlem Yenerer Çakmut Seçkin Yayıncılık Nisan 2010 / 1000 Syf 3)Tıp Hukuku Prof. Dr. Hakan Hakeri Seçkin Yayıncılık Mart 2010 / 3. Baskı / 512 Syf.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)