Ders Adı Sağlık Mevzuatı
Ders Kodu SKI-203
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Yakup KORKMAZ
Dersin Yardımcıları -
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Bu ders; Mevzuat ve Sağlık Mevzuatı İle İlgili Temel Kavramlar, Anayasa’nın Sağlıkla İlgili Hükümleri, Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkında Kanun, Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği, Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği, Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği, Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği, Hasta Hakları Yönetmeliği, Kan ve Kan Ürünleri Kanunu/ Yönetmeliği, Özel Sağlık Kuruluşlarına İlişkin Düzenlemeler 1 ve Özel Sağlık Kuruluşlarına İlişkin Düzenlemeler 2 konularını içermektedir.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Sağlık hizmetleri ile ilgili temel mevzuatın incelenmesi.
No Dersin Kazanımları  
1 Mevzuat ve sağlık mevzuatı ile ilgili temel kavramları bilir.
2 Sağlık hizmetleri ile ilgili güncel mevzuata ulaşabilir.
3 Sağlık hizmetleri ile ilgili güncel mevzuatı yorumlayabilir.
4 Sağlık hizmetleri ile ilgili güncel mevzuatı karar verme süreçlerinde kullanabilme kabiliyetini kazanır.
Hafta Konular  
1 Mevzuat ve Sağlık Mevzuatı İle İlgili Temel Kavramlar
2 Anayasa’nın Sağlıkla İlgili Hükümleri
  Ön Hazırlık: İlgili mevzuatın okunması
3 Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun
  Ön Hazırlık: İlgili mevzuatın okunması
4 Umumi Hıfzıssıhha Kanunu
  Ön Hazırlık: İlgili mevzuatın okunması
5 Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu
  Ön Hazırlık: İlgili mevzuatın okunması
6 Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkında Kanun
  Ön Hazırlık: İlgili mevzuatın okunması
7 Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği
  Ön Hazırlık: İlgili mevzuatın okunması
8 Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği
  Ön Hazırlık: İlgili mevzuatın okunması
9 Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği
  Ön Hazırlık: İlgili mevzuatın okunması
10 Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
  Ön Hazırlık: İlgili mevzuatın okunması
11 Hasta Hakları Yönetmeliği
  Ön Hazırlık: İlgili mevzuatın okunması
12 Kan ve Kan Ürünleri Kanunu/ Yönetmeliği
  Ön Hazırlık: İlgili mevzuatın okunması
13 Özel Sağlık Kuruluşlarına İlişkin Düzenlemeler 1
  Ön Hazırlık: İlgili mevzuatın okunması
14 Özel Sağlık Kuruluşlarına İlişkin Düzenlemeler 2
  Ön Hazırlık: İlgili mevzuatın okunması
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Hastane, diğer sağlık kuruluşları ve sağlık sisteminin ekonomik ve yönetsel işleyişini kavrama, değerlendirme ve yönlendirebilecek yeterlilikte iktisat, işletme, muhasebe, hukuk ve maliye bilgisine sahip olma 5
2 Sağlık kuruluşlarının idari, mali, hukuki, teknik ve tıbbi işleyişini anlama, analiz etme ve yönlendirebilme bilgi ve becerisi kazanma 4
3 Hastane ve diğer sağlık organizasyonlarının yapısını anlama, örgütsel düzeyde analiz etme ve tasarlama 4
4 Sağlık kuruluşlarında planlama, örgütleme, yürütme, koordinasyon ve denetleme gibi temel yönetsel işlevleri kavrama, analiz etme ve uygulama 4
5 Türkiye’de ve dünyadaki sağlık sistemlerinin temel bileşenlerini, sağlık planlama ve politikalarını kavrama, sağlık sistemine yön veren aktörleri tanıma ve sağlık sektörünü ekonomik ve mali boyutlarıyla değerlendirme, farklı sağlık sistemlerini birbirleriyle kıyaslama 3
6 Sağlık sektörünün yerel, ulusal, uluslararası ve küresel boyutlarını kavrama 3
7 Tıbbi terminolojiye hâkim, genel olarak halk sağlığı, epidemiyoloji, çevre sağlığı, iş sağlığı ve güvenliği konularında bilgi sahibi olma 4
8 Analitik düşünme, bilişim teknolojileri başta olmak üzere işletmeciliğin çağdaş yöntem ve teknolojilerini sağlık organizasyonlarına uyarlama 2
9 Liderlik özelliklerine sahip, diğer sağlık profesyonelleriyle iletişim kurabilme ve ekip çalışmasına yatkın olma. 2
10 Sağlık kurumları işletmeciliği mesleğinin hukuki, toplumsal ve ahlaki sorumluluklarının bilincinde olma. 4
11 Sağlık kurumları işletmeciliği ile ilgili güncel gelişmeleri takip edebilme, toplumsal dönüşümü görebilme ve mesleği ile ilgili kendini geliştirme ve yenileyebilme becerisi kazanma. 5
12 Kendini ifade etme ve kurumunu temsil etme konusunda Türkçe´yi ve gerektiği yerde yabancı dil bilgisini doğru, kurallara uygun biçimde yazılı ve sözlü iletişimde kullanabilme beceri ve yeterliliğine sahip olma. 2
13 Atatürk İlkeleri ve İnkılapları konusunda yeterli bilgi ve bilinç düzeyine erişebilmek 1
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 1 14
Ödevler 1 5 5
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 96    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer https://www.mevzuat.gov.tr/
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)