Ders Adı Sağlık Mevzuatı
Ders Kodu SKI-3203
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Dr. Öğr. Üyesi Oğuzhan YÜKSEL
Dersin Yardımcıları -
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Bu ders; Mevzuat ve Sağlık Mevzuatı İle İlgili Temel Kavramlar, Anayasa’nın Sağlıkla İlgili Hükümleri, Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkında Kanun, Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği, Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği, Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği, Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği, Hasta Hakları Yönetmeliği, Kan ve Kan Ürünleri Kanunu/ Yönetmeliği, Özel Sağlık Kuruluşlarına İlişkin Düzenlemeler 1 ve Özel Sağlık Kuruluşlarına İlişkin Düzenlemeler 2 konularını içermektedir.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Sağlık hizmetleri ile ilgili temel mevzuatın incelenmesi.
No Dersin Kazanımları  
1 Mevzuat ve sağlık mevzuatı ile ilgili temel kavramları bilir.
2 Sağlık hizmetleri ile ilgili güncel mevzuata ulaşabilir.
3 Sağlık hizmetleri ile ilgili güncel mevzuatı yorumlayabilir.
4 Sağlık hizmetleri ile ilgili güncel mevzuatı karar verme süreçlerinde kullanabilme kabiliyetini kazanır.
5 Genel mevzuat bilgileri hakkında bilgi sahibi olur.
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11PY12PY13PY14PY15
1
2
3
4
5
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Mevzuat ve Sağlık Mevzuatı İle İlgili Temel Kavramlar
2 Anayasa’nın Sağlıkla İlgili Hükümleri
  Ön Hazırlık: İlgili mevzuatın okunması
3 Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun
  Ön Hazırlık: İlgili mevzuatın okunması
4 Umumi Hıfzıssıhha Kanunu
  Ön Hazırlık: İlgili mevzuatın okunması
5 Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu
  Ön Hazırlık: İlgili mevzuatın okunması
6 Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkında Kanun
  Ön Hazırlık: İlgili mevzuatın okunması
7 Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği
  Ön Hazırlık: İlgili mevzuatın okunması
8 Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği
  Ön Hazırlık: İlgili mevzuatın okunması
9 Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği
  Ön Hazırlık: İlgili mevzuatın okunması
10 Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
  Ön Hazırlık: İlgili mevzuatın okunması
11 Hasta Hakları Yönetmeliği
  Ön Hazırlık: İlgili mevzuatın okunması
12 Kan ve Kan Ürünleri Kanunu/Yönetmeliği
  Ön Hazırlık: İlgili mevzuatın okunması
13 Özel Sağlık Kuruluşlarına İlişkin Düzenlemeler 1
  Ön Hazırlık: İlgili mevzuatın okunması
14 Özel Sağlık Kuruluşlarına İlişkin Düzenlemeler 2
  Ön Hazırlık: İlgili mevzuatın okunması
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Sağlık alanında temel düzeyde işletmecilik bilgilerine sahiptir. 5
2 Karar uygulama ve davranışlarında işletmecilik ve yönetim alanına ilişkin edindiği bilgileri kullanma becerisine sahiptir. 4
3 Sağlık alanındaki işletmecilikle ilgili bilgileri analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisine sahiptir. 4
4 Sağlık alanındaki işletmecilik ile edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır. 4
5 Sağlık kurumları işletmeciliği alanındaki tıbbi dokümanların arşivleme süreçleri sıralar/açıklar. 3
6 Sağlık kurumları alanında kullanılan tıbbi terminolojiyi sıralar/açıklar. 3
7 Sağlık Kurumu işletmeciliği alanındaki işletme fonksiyonları süreçlerini (yönetim, organizasyon, halkla ilişkiler, insan kaynakları, maliyet muhasebesi, pazarlama) temel düzeyde açıklar/tanımlar. 4
8 Günümüz yönetim anlayışına uygun olan toplam kalite yönetimini sağlık sektörüne uygulayabilme becerisine sahip olur. 2
9 Hasta sağlığı ve güvenliğine önem verir , ayrıca bu konudaki uygulamaların hukuksal sonuçlarının farkında olabilir. 2
10 Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır. 4
11 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. 5
12 Sağlık Kurumları İşletmeciliği alanında kullanılan mevzuatı sıralar/açıklar. 2
13 Sağlık Kurumları İşletmeciliği alanındaki taraflar (ulusal, uluslararası, kamu) arasındaki ilişkiyi sıralar/açıklar 1
14 Sağlık kurumları işletmeciliği alanındaki satınalma ve lojistik süreçlerini sıralar/açıklar. 1
15 Sağlık kurumları işletmeciliği alanında kullanılan bilgisayar paket programları amacına uygun temel düzeyde kullanır. 1
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 1 14
Ödevler 2 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 20
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 45 45
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 121    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu Ders Notları
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer https://www.mevzuat.gov.tr/
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri