Ders Adı Hastane Otomasyonu I
Ders Kodu SKI-205
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) 4-Bekir Aksoy
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Sağlık kurumlarında yönetim bilgi sistemlerini öğretilmesi
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği sistem kavramı ve özellikleri, sağlık ve hastane sistemleri, yönetimde bilgi kavramı, yönetim bilgi sistemi, hastane yönetim bilgi sistemi ve bilginin akışı, hastane bilgi sisteminin kuruluş aşamaları: (sistem analizi, ihtiyaçların tesbiti, sistem tasarımı, yürürlüğe koyma ve değerleme), yönetim destek bilgi sistemleri, tanı ve tedavi destek bilgi sistemleri, entegre ve modüler bilgi sistemleri, hastanelerde bilgisayar donanım ve yazılımları, veri güvenliği ve veri kalitesini maksimize etme, veri güvenliği ve veri kalitesini maksimize etme, eğitim, donanım ve yazılım güncelleştirme, tamir-bakım-onarım hizmetleri, pratik çalışma.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Sağlık kurumlarında yönetim bilgi sistemlerini öğretmek
Dersin Amacı Sağlık kurumlarında yönetsel bilgi, bilgi üretimi, bilginin yönetim sürecinde kullanımı, bilgi sisteminin öğeleri, bilgi sistemi türleri, bilgi sisteminin tasarımı konularının öğretilmesi amaçlanmaktadır.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 sistem kavramı ve özellikleri,
  Ön Hazırlık: Önerilen kaynakların ilgili bölümleri
2 sağlık ve hastane sistemleri,
  Ön Hazırlık: Önerilen kaynakların ilgili bölümleri
3 yönetimde bilgi kavramı, yönetim bilgi sistemi,
  Ön Hazırlık: Önerilen kaynakların ilgili bölümleri
4 hastane yönetim bilgi sistemi ve bilginin akışı,
  Ön Hazırlık: Önerilen kaynakların ilgili bölümleri
5 hastane bilgi sisteminin kuruluş aşamaları: (sistem analizi, ihtiyaçların tesbiti, sistem tasarımı, yürürlüğe koyma ve değerleme),
  Ön Hazırlık: Önerilen kaynakların ilgili bölümleri
6 yönetim destek bilgi sistemleri,
  Ön Hazırlık: Önerilen kaynakların ilgili bölümleri
7 tanı ve tedavi destek bilgi sistemleri
  Ön Hazırlık: Önerilen kaynakların ilgili bölümleri
8 vize sınavı
  Ön Hazırlık: Önerilen kaynakların ilgili bölümleri
9 entegre ve modüler bilgi sistemleri,
  Ön Hazırlık: Önerilen kaynakların ilgili bölümleri
10 hastanelerde bilgisayar donanım ve yazılımları,
  Ön Hazırlık: Önerilen kaynakların ilgili bölümleri
11 veri güvenliği ve veri kalitesini maksimize etme,
  Ön Hazırlık: Önerilen kaynakların ilgili bölümleri
12 veri güvenliği ve veri kalitesini maksimize etme,
  Ön Hazırlık: Önerilen kaynakların ilgili bölümleri
13 eğitim, donanım ve yazılım güncelleştirme
  Ön Hazırlık: Önerilen kaynakların ilgili bölümleri
14 tamir-bakım-onarım hizmetleri, pratik çalışma.
  Ön Hazırlık: Önerilen kaynakların ilgili bölümleri
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Sağlık alanında temel düzeyde işletmecilik bilgilerine sahiptir. 1
2 Karar uygulama ve davranışlarında işletmecilik ve yönetim alanına ilişkin edindiği bilgileri kullanma becerisine sahiptir. 2
3 Sağlık alanındaki işletmecilikle ilgili bilgileri analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisine sahiptir. 1
4 Sağlık alanındaki işletmecilik ile edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır. 1
5 Sağlık kurumları işletmeciliği alanındaki tıbbi dokümanların arşivleme süreçleri sıralar/açıklar. 1
6 Sağlık kurumları alanında kullanılan tıbbi terminolojiyi sıralar/açıklar. 1
7 Sağlık Kurumu işletmeciliği alanındaki işletme fonksiyonları süreçlerini (yönetim, organizasyon, halkla ilişkiler, insan kaynakları, maliyet muhasebesi, pazarlama) temel düzeyde açıklar/tanımlar. 1
8 Günümüz yönetim anlayışına uygun olan toplam kalite yönetimini sağlık sektörüne uygulayabilme becerisine sahip olur. 1
9 Hasta sağlığı ve güvenliğine önem verir , ayrıca bu konudaki uygulamaların hukuksal sonuçlarının farkında olabilir. 1
10 Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır. 2
11 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. 1
12 Sağlık Kurumları İşletmeciliği alanında kullanılan mevzuatı sıralar/açıklar. 1
13 Sağlık Kurumları İşletmeciliği alanındaki taraflar (ulusal, uluslararası, kamu) arasındaki ilişkiyi sıralar/açıklar 1
14 Sağlık kurumları işletmeciliği alanındaki satınalma ve lojistik süreçlerini sıralar/açıklar. 1
15 Sağlık kurumları işletmeciliği alanında kullanılan bilgisayar paket programları amacına uygun temel düzeyde kullanır. 4
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 1 5 5
Sunum 1 7 7
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 15 15
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 112    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar 1.Sağlık Enformasyon Sistemleri, Kadir Sümbüloğlu, Vildan Sümbüloğlu, Somgür Yayıncılık, Ankara-1998 2. İşletme Yönetiminde Bilgisayarlar, Hayri Ülgen, Yön Ajans, 2. Baskı, İstanbul-1990 3. Veri Tabanı Sistemleri, Ünal Yarımağan, Akademi Yayın Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti., Ankara-2000 4. Yönetim Bilgi Sistemleri; Analiz ve Tasarım Perspektifi, Hadi Gökçen, Epi Yayıncılık, Ankara-2002
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)