Ders Adı Hastane Otomasyonu I
Ders Kodu SKI-205
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Öğr. Gör. Ali BALIM
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Sağlık kurumlarındaki paket programları kullanma becerilerine sahip olabilecek.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği sistem kavramı ve özellikleri, sağlık ve hastane sistemleri, yönetimde bilgi kavramı, yönetim bilgi sistemi, hastane yönetim bilgi sistemi ve bilginin akışı, hastane bilgi sisteminin kuruluş aşamaları: (sistem analizi, ihtiyaçların tesbiti, sistem tasarımı, yürürlüğe koyma ve değerleme), yönetim destek bilgi sistemleri, tanı ve tedavi destek bilgi sistemleri, entegre ve modüler bilgi sistemleri, hastanelerde bilgisayar donanım ve yazılımları, veri güvenliği ve veri kalitesini maksimize etme, veri güvenliği ve veri kalitesini maksimize etme, eğitim, donanım ve yazılım güncelleştirme, tamir-bakım-onarım hizmetleri, pratik çalışma.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Sağlık kurumlarında yönetim bilgi sistemlerini öğretmek
Dersin Amacı Sağlık kurumlarında yönetsel bilgi, bilgi üretimi, bilginin yönetim sürecinde kullanımı, bilgi sisteminin öğeleri, bilgi sistemi türleri, bilgi sisteminin tasarımı konularının öğretilmesi amaçlanmaktadır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 sistem kavramı ve özellikleri
  Ön Hazırlık: Ön Hazırlık: Önerilen kaynakların ilgili bölümleri
2 sağlık ve hastane sistemleri
  Ön Hazırlık: Ön Hazırlık: Önerilen kaynakların ilgili bölümleri
3 yönetimde bilgi kavramı, yönetim bilgi sistemi
  Ön Hazırlık: Ön Hazırlık: Önerilen kaynakların ilgili bölümleri
4 hastane yönetim bilgi sistemi ve bilginin akışı
  Ön Hazırlık: Ön Hazırlık: Önerilen kaynakların ilgili bölümleri
5 hastane bilgi sisteminin kuruluş aşamaları: (sistem analizi, ihtiyaçların tesbiti, sistem tasarımı, yürürlüğe koyma ve değerleme)
  Ön Hazırlık: Ön Hazırlık: Önerilen kaynakların ilgili bölümleri
6 yönetim destek bilgi sistemleri
  Ön Hazırlık: Ön Hazırlık: Önerilen kaynakların ilgili bölümleri
7 tanı ve tedavi destek bilgi sistemleri
  Ön Hazırlık: Ön Hazırlık: Önerilen kaynakların ilgili bölümleri
8 vize sınavı
  Ön Hazırlık: Ön Hazırlık: Önerilen kaynakların ilgili bölümleri
9 entegre ve modüler bilgi sistemleri
  Ön Hazırlık: Ön Hazırlık: Önerilen kaynakların ilgili bölümleri
10 hastanelerde bilgisayar donanım ve yazılımları
  Ön Hazırlık: Ön Hazırlık: Önerilen kaynakların ilgili bölümleri
11 veri güvenliği ve veri kalitesini maksimize etme
  Ön Hazırlık: Ön Hazırlık: Önerilen kaynakların ilgili bölümleri
12 veri güvenliği ve veri kalitesini maksimize etme
  Ön Hazırlık: Ön Hazırlık: Önerilen kaynakların ilgili bölümleri
13 eğitim, donanım ve yazılım güncelleştirme
  Ön Hazırlık: Ön Hazırlık: Önerilen kaynakların ilgili bölümleri
14 tamir-bakım-onarım hizmetleri, pratik çalışma
  Ön Hazırlık: Ön Hazırlık: Önerilen kaynakların ilgili bölümleri
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 0
2 0
3 0
4 0
5 0
6 0
7 0
8 0
9 0
10 0
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 1 5 5
Sunum 1 7 7
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 15 15
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 112    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar 1.Sağlık Enformasyon Sistemleri, Kadir Sümbüloğlu, Vildan Sümbüloğlu, Somgür Yayıncılık, Ankara-1998 2. İşletme Yönetiminde Bilgisayarlar, Hayri Ülgen, Yön Ajans, 2. Baskı, İstanbul-1990 3. Veri Tabanı Sistemleri, Ünal Yarımağan, Akademi Yayın Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti., Ankara-2000 4. Yönetim Bilgi Sistemleri; Analiz ve Tasarım Perspektifi, Hadi Gökçen, Epi Yayıncılık, Ankara-2002
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)