Ders Adı Hastane Otomasyonu I
Ders Kodu SKI-205
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Feyzanur Alkan
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Temel Kavramlar Bilgi Sistemleri sistem kavramı ve özellikleri, sağlık ve hastane sistemleri, yönetimde bilgi kavramı, yönetim bilgi sistemi, hastane yönetim bilgi sistemi ve bilginin akışı, hastane bilgi sisteminin kuruluş aşamaları: (sistem analizi, ihtiyaçların tesbiti, sistem tasarımı, yürürlüğe koyma ve değerleme), yönetim destek bilgi sistemleri, tanı ve tedavi destek bilgi sistemleri, entegre ve modüler bilgi sistemleri, hastanelerde bilgisayar donanım ve yazılımları, veri güvenliği ve veri kalitesini maksimize etme, veri güvenliği ve veri kalitesini maksimize etme, eğitim, donanım ve yazılım güncelleştirme, tamir-bakım-onarım hizmetleri, pratik çalışma.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Sağlık kurumlarında bilgi üretimi ve yönetimi, bilgi sistemi türleri, bilgi sistemi tasarımı ve ilgili otomasyon sistemlerinin tanıtımı, oluşturulması ve kullanımına yönelik temel konularının öğretilmesi amaçlanmaktadır. Hastaneye başvuran hastanın randevu almadan taburcu olma aşamasına kadar gerçekleşen poliklinik, klinik, numune alma, değerlendirme, tıbbi kontrolleri, raporlama, ödeme (ücretli hastalarda) veya faturalandırma (resmi hastalarda) ve benzeri tüm tıbbi ve idari sekretarya hizmetlerinin takip ve arşivi ile arşivlerin istatistiklere yansıtılmasını pratik ve teorik olarak öğretilmektedir.
No Dersin Kazanımları  
Hafta Konular  
1 Giriş ve Temel Kavramlar
  Ön Hazırlık: Önerilen Kaynakların İlgili Bölümleri
2 Sağlık İşletmelerinde Veri, Enformasyon ve Bilgi
  Ön Hazırlık: Önerilen Kaynakların İlgili Bölümleri
3 Yönetsel Bilgi Sistemleri
  Ön Hazırlık: Önerilen Kaynakların İlgili Bölümleri
4 Bilgisayarın Tarihçesi, Donanım ve Yazılım Teknolojileri
  Ön Hazırlık: Önerilen Kaynakların İlgili Bölümleri
5 Ağ Teknolojileri ve İnternet
  Ön Hazırlık: Önerilen Kaynakların İlgili Bölümleri
6 Veritabanı ve Veritabanı Yönetim Sistemleri
  Ön Hazırlık: Önerilen Kaynakların İlgili Bölümleri
7 E-Sağlık ve Dijital Hastane
  Ön Hazırlık: Önerilen Kaynakların İlgili Bölümleri
8 Vize Sınavı
  Ön Hazırlık: Önerilen Kaynakların İlgili Bölümleri ve Ders Notları
9 Sınav Sonrası Değerlendirme
  Ön Hazırlık: Sınav Soruları ve İlgili Kaynaklar
10 Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) Standartları
  Ön Hazırlık: Önerilen Kaynakların İlgili Bölümleri
11 HBYS Modülleri I
  Ön Hazırlık: Önerilen Kaynakların İlgili Bölümleri
12 HBYS Modülleri II
  Ön Hazırlık: Önerilen Kaynakların İlgili Bölümleri
13 HBYS Modülleri III
  Ön Hazırlık: Önerilen Kaynakların İlgili Bölümleri
14 HBYS Modülleri IV
  Ön Hazırlık: Önerilen Kaynakların İlgili Bölümleri
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 1 5 5
Sunum 1 7 7
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 5 5
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 5 5
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu 1.Sağlık Enformasyon Sistemleri, Kadir Sümbüloğlu, Vildan Sümbüloğlu, Somgür Yayıncılık, Ankara-1998 2. İşletme Yönetiminde Bilgisayarlar, Hayri Ülgen, Yön Ajans, 2. Baskı, İstanbul-1990 3. Veri Tabanı Sistemleri, Ünal Yarımağan, Akademi Yayın Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti., Ankara-2000 4. Yönetim Bilgi Sistemleri; Analiz ve Tasarım Perspektifi, Hadi Gökçen, Epi Yayıncılık, Ankara-2002 5. Ulusal Sağlık Veri Sözlüğü, T.C. Sağlık Bakanlığı Yayınları 6. Minumum Sağlık Veri Setleri Sürüm 2.0, T.C. Sağlık Bakanlığı Yayınları 7. Sağlık Bakanlığı Bilgi Güvenliği Politikaları Yönergesi 8. Sağlık Bakanlığı HBYS Alım Kılavuzu
Diğer Kaynaklar 1.Sağlık Enformasyon Sistemleri, Kadir Sümbüloğlu, Vildan Sümbüloğlu, Somgür Yayıncılık, Ankara-1998 2. İşletme Yönetiminde Bilgisayarlar, Hayri Ülgen, Yön Ajans, 2. Baskı, İstanbul-1990 3. Veri Tabanı Sistemleri, Ünal Yarımağan, Akademi Yayın Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti., Ankara-2000 4. Yönetim Bilgi Sistemleri; Analiz ve Tasarım Perspektifi, Hadi Gökçen, Epi Yayıncılık, Ankara-2002 5. Ulusal Sağlık Veri Sözlüğü, T.C. Sağlık Bakanlığı Yayınları 6. Minumum Sağlık Veri Setleri Sürüm 2.0, T.C. Sağlık Bakanlığı Yayınları 7. Sağlık Bakanlığı Bilgi Güvenliği Politikaları Yönergesi 8. Sağlık Bakanlığı HBYS Alım Kılavuzu
Materyal
Dökümanlar 1.Sağlık Enformasyon Sistemleri, Kadir Sümbüloğlu, Vildan Sümbüloğlu, Somgür Yayıncılık, Ankara-1998 2. İşletme Yönetiminde Bilgisayarlar, Hayri Ülgen, Yön Ajans, 2. Baskı, İstanbul-1990 3. Veri Tabanı Sistemleri, Ünal Yarımağan, Akademi Yayın Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti., Ankara-2000 4. Yönetim Bilgi Sistemleri; Analiz ve Tasarım Perspektifi, Hadi Gökçen, Epi Yayıncılık, Ankara-2002 5. Ulusal Sağlık Veri Sözlüğü, T.C. Sağlık Bakanlığı Yayınları 6. Minumum Sağlık Veri Setleri Sürüm 2.0, T.C. Sağlık Bakanlığı Yayınları 7. Sağlık Bakanlığı Bilgi Güvenliği Politikaları Yönergesi 8. Sağlık Bakanlığı HBYS Alım Kılavuzu
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)