Ders Adı Mesleki Uygulama
Ders Kodu SKI-206
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) 4-Eylem Bayrakçı
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Dünyada Sanayileşme sonrası tıbbın gelişimi ve halk sağlığının gelişimi 2.Halk sağlığı kavramının ilkelerinin öğrenilmesi. 3. Temel sağlık hizmetlerinin tanımını öğrenilmesi 4. Sağlık düzeyinin nasıl ölçüleceğinin öğrenilmesi 5. Türkiye 6. Sağlıkla ilgili uluslar arası örgütleri tanımak WHO, UNICEF 7. Gelişmiş ülkelerde sağlık hizmetlerinin öğrenilmesi 8. Sağlık hizmetlerinde görev alan personelin görevleri hakkında bilgi sahibi olmak. 9. Sağlık Bakanlığı işleyişinin öğrenilmesi 10. Dikey ve yatay örgütlenmenin özelliklerinin öğrenilmesi 11. Sağlık hizmetlerinin sosyalleşmenin gereğini anlamak 12.Birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşlarını öğrenmek 13. Türkiye 14. Kamu yönetiminin öğeleri örgütlenme , personel alma , bütçe , planlama, yönlendirme , eşgüdüm kavramlarını öğrenmek 15. Denetimin önemi uygulanışı ve teftişten farkını ve yapılışının öğrenilmesi
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Halk sağlığı kavramının ilkeleri, temel sağlık hizmetleri ve felsefesi, sağlıkla ilgili uluslararası örgütler, Ekip kavramı, sağlık hizmetlerinde görev alan personelin istihdamları, Sağlık Bakanlığı, Dikey ve yatay örgütlenme, Kamu yönetiminin öğeleri , denetim, mevzuat, bugünün sağlık durumu ve ölçülmesi.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Sağlık hizmetlerinin planlanması aşamasından başlanarak sağlık yönetiminin tüm aşamalarında yönetimle ilgili sorunları araştıracak, çözecek ve denetleyebilecek bilgi ve beceri kazanılması.
Dersin Amacı Sağlık hizmetlerinin planlanması aşamasından başlanarak sağlık yönetiminin tüm aşamaları hakkında bilgi sahibi olmak, bu konudaki mevzuatı ve mevcut sağlık sistemlerini öğrenmektir
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Sanayileşme dönemi sonrası ve Halk Sağlığının gelişimi
2 Halk sağlığı misyonu
3 Temel sağlık hizmetleri
4 Alma-ata bildiri
5 Herkese sağlık
6 Sağlık insangücü
7 Kamu yönetimi ilkeleri
8 Denetim kavramı
9 Sağlık hizmetlerinde modeller
10 Sağlık düzeyinin ölçülmesi
11 Ülkemizde sağlık mevzuatı
12 Ülkemizde sağlık düzeyinde dün ve bugün
13 Uluslararası sağlık örgütleri
14 Gelişmiş ülke örnekleri
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Sağlık alanında temel düzeyde işletmecilik bilgilerine sahiptir. 4
2 Karar uygulama ve davranışlarında işletmecilik ve yönetim alanına ilişkin edindiği bilgileri kullanma becerisine sahiptir. 5
3 Sağlık alanındaki işletmecilikle ilgili bilgileri analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisine sahiptir. 4
4 Sağlık alanındaki işletmecilik ile edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır. 4
5 Sağlık kurumları işletmeciliği alanındaki tıbbi dokümanların arşivleme süreçleri sıralar/açıklar. 1
6 Sağlık kurumları alanında kullanılan tıbbi terminolojiyi sıralar/açıklar. 1
7 Sağlık Kurumu işletmeciliği alanındaki işletme fonksiyonları süreçlerini (yönetim, organizasyon, halkla ilişkiler, insan kaynakları, maliyet muhasebesi, pazarlama) temel düzeyde açıklar/tanımlar. 2
8 Günümüz yönetim anlayışına uygun olan toplam kalite yönetimini sağlık sektörüne uygulayabilme becerisine sahip olur. 1
9 Hasta sağlığı ve güvenliğine önem verir , ayrıca bu konudaki uygulamaların hukuksal sonuçlarının farkında olabilir. 1
10 Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır. 2
11 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. 2
12 Sağlık Kurumları İşletmeciliği alanında kullanılan mevzuatı sıralar/açıklar. 1
13 Sağlık Kurumları İşletmeciliği alanındaki taraflar (ulusal, uluslararası, kamu) arasındaki ilişkiyi sıralar/açıklar 1
14 Sağlık kurumları işletmeciliği alanındaki satınalma ve lojistik süreçlerini sıralar/açıklar. 1
15 Sağlık kurumları işletmeciliği alanında kullanılan bilgisayar paket programları amacına uygun temel düzeyde kullanır. 2
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 1 40
Ödev 1 20
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 1 10 10
Sunum 0 0 0
Proje 1 10 10
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 14 14
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 90    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar 1.Fişek N., “Halk Sağlığına Giriş”, Çağ Matbaası, (1985) 2.Dirican R., “Toplum Hekimliği”, Uludağ Üniversitesi Basımevi, (1993) 3.Bertan M., Güler Ç., “Halk Sağlığı”, Güneş Kitabevi, (1995) 4.Fişek N. Sağlık Yönetimi TTB 5.Öztek Z, Eren N; Sağlık Hizmetleri El Kitabı 6.Velicangil, S. (1980). Koruyucu ve Sosyal Tıp. İstanbul: Filiz Kitapevi. 7.Last M.J. and Wallace B.R. (1992). Public Health and Preventive Medicine. London: Prentice Hall Inc. 8.Hobson, W. (1979). The Theory and Practice of Public Health. New-York: Oxford Univ. Pres.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar Dönem ortasında bir arasınav ve dönem sonunda bir yılsonu sınavı olmak üzere iki sınav yapılır.
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)