Ders Adı Sağlık Planlaması ve Politikası
Ders Kodu SKI-207
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) 4-Eylem Bayrakçı
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Sağlık politikası ve planlaması ile ilgili temel kavramları ve modelleri uzmanlık düzeyinde kavrayabilir. 2) Sağlık politikalarını belirleyen faktörler konusunda bilgi kazanır, bu alanda yaşanan değişimi izleyebilir ve analiz edip yorumlayabilir. 3) Sağlık hizmetlerinde planlama yöntemleri ve süreci konusunda bilgi kazanır ve stratejik bakış açısına sahip olur.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Sağlık planlanması ve planlama süreci, sağlık politikalarının belirleme ve uygulama süreci, Türk sağlık politikaları, Türk sağlık sistemi, Devletin rolü, stratejik sağlık planı
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1) Sağlık politikası ve planlaması ile ilgili temel kavramları ve modelleri uzmanlık düzeyinde kavrayabilmek. 2) Sağlık politikalarını belirleyen faktörler konusunda bilgi kazanır, bu alanda yaşanan değişimi izleyebilir ve analiz edip yorumlayabilmek. 3) Sağlık hizmetlerinde planlama yöntemleri ve süreci konusunda bilgi kazanır ve stratejik bakış açısına sahip olmak.
Dersin Amacı Sağlık Politikası ve Planlaması dersinin amacı; sağlık politikaları ve planlama yöntemleri ile sağlık politikalarını oluşturan ve etkileyen faktörlerin incelenmesidir. Ders kapsamında ayrıca güncel yaklaşımlar çerçevesinde Türk sağlık politikası analiz edilecektir.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Sağlık politikası ve planlaması ile ilgili kavramlar ve modeller
2 Sağlık politikalarını etkileyen faktörler
3 Sağlık politikası belirleme süreci
4 Sağlık politikası uygulama süreci
5 Sağlık politikalarının değerlendirilmesi
6 Sağlık hizmetlerinde devletin rolü
7 Küreselleşme ve sağlık hizmetleri
8 Türk sağlık politikaları
9 Türk sağlık sistemi
10 Türkiye'de sağlık reformları
11 Planlama yöntemleri
12 Planlama süreci
13 Sağlık hizmetlerinde kapasite planlama
14 Sağlık Bakanlığı stratejik planı
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Sağlık alanında temel düzeyde işletmecilik bilgilerine sahiptir. 1
2 Karar uygulama ve davranışlarında işletmecilik ve yönetim alanına ilişkin edindiği bilgileri kullanma becerisine sahiptir. 2
3 Sağlık alanındaki işletmecilikle ilgili bilgileri analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisine sahiptir. 1
4 Sağlık alanındaki işletmecilik ile edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır. 1
5 Sağlık kurumları işletmeciliği alanındaki tıbbi dokümanların arşivleme süreçleri sıralar/açıklar. 1
6 Sağlık kurumları alanında kullanılan tıbbi terminolojiyi sıralar/açıklar. 1
7 Sağlık Kurumu işletmeciliği alanındaki işletme fonksiyonları süreçlerini (yönetim, organizasyon, halkla ilişkiler, insan kaynakları, maliyet muhasebesi, pazarlama) temel düzeyde açıklar/tanımlar. 2
8 Günümüz yönetim anlayışına uygun olan toplam kalite yönetimini sağlık sektörüne uygulayabilme becerisine sahip olur. 2
9 Hasta sağlığı ve güvenliğine önem verir , ayrıca bu konudaki uygulamaların hukuksal sonuçlarının farkında olabilir. 3
10 Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır. 3
11 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. 1
12 Sağlık Kurumları İşletmeciliği alanında kullanılan mevzuatı sıralar/açıklar. 3
13 Sağlık Kurumları İşletmeciliği alanındaki taraflar (ulusal, uluslararası, kamu) arasındaki ilişkiyi sıralar/açıklar 2
14 Sağlık kurumları işletmeciliği alanındaki satınalma ve lojistik süreçlerini sıralar/açıklar. 1
15 Sağlık kurumları işletmeciliği alanında kullanılan bilgisayar paket programları amacına uygun temel düzeyde kullanır. 1
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 1 40
Ödev 1 20
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 1 10 10
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 15 15
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 96    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar Sargutan, A. Erdal (1996), Türk Sağlık Politikası: Değerlendirmeler İlkeler Öneriler, 3. Baskı, Sağlık Yayınları, Ankara.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)