Ders Adı Sağlık Planlaması ve Politikası
Ders Kodu SKI-3207
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Öğretim Görevlisi Dr. Mustafa DEMİRALAY
Dersin Yardımcıları -
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Bu ders; Politika ve Planlama Kavramları, Sağlık Politikası ve Sağlık Planlaması Kavramları, Politika Belirleme ve Planlamaya İlişkin Teoriler, Politika Belirleme ve Güç İlişkisi, Politika Gündeminin Belirleyicileri, Sağlık Politikası ve Sağlık Ekonomisi İlişkisi, Sağlık Hizmetlerinde İhtiyaç ve Talep, Sağlık Hizmetlerinde Önceliklendirme, Global Sağlık Politikaları, Sağlık Sektörü Reformu, Sağlık Politikaları ve Sağlık Hizmetleri Finansman Yöntemleri ve Türkiye’nin Sağlık Politikaları konularını içermektedir.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Sağlık planlaması ve sağlık politikası kavramlarının öğrenilmesi; dünyadaki ve Türkiye'deki sağlık politikalarının incelenmesi.
No Dersin Kazanımları  
1 Sağlık politikası ve sağlık planlaması kavramlarını ve bu kavramlarla ilişkili kavram, teori ve uygulamaları bilir.
2 Sağlık hizmetlerinde planlama ve politika geliştirme süreçlerini bilir.
3 Sağlık hizmetlerinde ihtiyaç ve öncelik belirleme yöntemlerini bilir.
4 Global ve Türkiye'nin sağlık politikalarını bilir.
5 Sağlık politikalarının oluşturulmasında multidisipliner yaklaşımı yorumlar.
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11PY12PY13PY14PY15
1
2
3
4
5
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Politika ve Planlama Kavramları
  Ön Hazırlık: ön okuma
2 Sağlık Politikası ve Sağlık Planlaması Kavramları
  Ön Hazırlık: ön okuma
3 Politika Belirleme ve Planlamaya İlişkin Teoriler
  Ön Hazırlık: ön okuma
4 Politika Belirleme ve Güç İlişkisi
  Ön Hazırlık: ön okuma
5 Politika Gündeminin Belirleyicileri 1
  Ön Hazırlık: ön okuma
6 Politika Gündeminin Belirleyicileri 2
  Ön Hazırlık: ön okuma
7 Sağlık Politikası ve Sağlık Ekonomisi İlişkisi
  Ön Hazırlık: ön okuma
8 Sağlık Hizmetlerinde İhtiyaç ve Talep
  Ön Hazırlık: ön okuma
9 Sağlık Hizmetlerinde Önceliklendirme
  Ön Hazırlık: ön okuma
10 Global Sağlık Politikaları
  Ön Hazırlık: ön okuma
11 Sağlık Sektörü Reformu
  Ön Hazırlık: ön okuma
12 Sağlık Politikaları ve Sağlık Hizmetleri Finansman Yöntemleri
  Ön Hazırlık: ön okuma
13 Türkiye’nin Sağlık Politikaları 1
  Ön Hazırlık: ön okuma
14 Türkiye’nin Sağlık Politikaları 2
  Ön Hazırlık: ön okuma
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Sağlık alanında temel düzeyde işletmecilik bilgilerine sahiptir. 2
2 Karar uygulama ve davranışlarında işletmecilik ve yönetim alanına ilişkin edindiği bilgileri kullanma becerisine sahiptir. 2
3 Sağlık alanındaki işletmecilikle ilgili bilgileri analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisine sahiptir. 2
4 Sağlık alanındaki işletmecilik ile edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır. 4
5 Sağlık kurumları işletmeciliği alanındaki tıbbi dokümanların arşivleme süreçleri sıralar/açıklar. 5
6 Sağlık kurumları alanında kullanılan tıbbi terminolojiyi sıralar/açıklar. 3
7 Sağlık Kurumu işletmeciliği alanındaki işletme fonksiyonları süreçlerini (yönetim, organizasyon, halkla ilişkiler, insan kaynakları, maliyet muhasebesi, pazarlama) temel düzeyde açıklar/tanımlar. 2
8 Günümüz yönetim anlayışına uygun olan toplam kalite yönetimini sağlık sektörüne uygulayabilme becerisine sahip olur. 2
9 Hasta sağlığı ve güvenliğine önem verir , ayrıca bu konudaki uygulamaların hukuksal sonuçlarının farkında olabilir. 2
10 Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır. 3
11 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. 4
12 Sağlık Kurumları İşletmeciliği alanında kullanılan mevzuatı sıralar/açıklar. 1
13 Sağlık Kurumları İşletmeciliği alanındaki taraflar (ulusal, uluslararası, kamu) arasındaki ilişkiyi sıralar/açıklar 1
14 Sağlık kurumları işletmeciliği alanındaki satınalma ve lojistik süreçlerini sıralar/açıklar. 1
15 Sağlık kurumları işletmeciliği alanında kullanılan bilgisayar paket programları amacına uygun temel düzeyde kullanır. 1
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 1 14
Ödevler 1 20 20
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 111    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu -Öğretim Üyesi Ders Notları -Abdulbaki Kumbasar, Sağlık Politikaları, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Sağlık Yönetimi Ön Lisans Programı
Diğer Kaynaklar -Öğretim Üyesi Ders Notları -Abdulbaki Kumbasar, Sağlık Politikaları, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Sağlık Yönetimi Ön Lisans Programı
Materyal
Dökümanlar -Öğretim Üyesi Ders Notları -Abdulbaki Kumbasar, Sağlık Politikaları, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Sağlık Yönetimi Ön Lisans Programı
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri