Ders Adı Sağlık Kurumlarında İngilizce II
Ders Kodu SKI-208
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Analyzing difficult words of previous texts. Expanding vocabulary of previous texts. Expanding comprehension of previous texts. Review of suffixes, prefixes, stems, READING and WRITING SKILLS Analysis (Using previous texts)ü, Comprehension by analyzing the main ideas of the text "Insomnia". Vocabulary of the text "Insomnia". Writing skills about the text. Vocabulary expansion of the text "Insomnia". Discussion and translation of the text "Insomnia". Review of reading and writing skills, More adverbial clauses, adverbs, prefixes suffixes. Review of tenses and vocabulary expnasion and discussion of previous texts. Reading and writing skills on previous texts, Comprehension the text "AIDS" by analyzing the main ideas. Vocabulary of the text "AIDS" pre-reading questions about the text, Translation and vocabulary expansion of the text "AIDS". Discussion of the text "AIDS". Reading and writing skills about "AIDS", More adverbial clauses, adverbs, more abbreviations vocabulary information about the article "Holistic Medicine", Comprehension of the text "Holsitic Medicine" by analyzing the main ideas. Translation and vocabulary expnasion of the article "Holistic Medicine". Discussion of the text ,Review of the tenses. Review of previous articles by analyzing their main ideas. Review of orevious articles' vocabularies. Discussion of the previous articles, Verb and prepositions. Phrasa verbs. Comprehension of the text "Using animals for expereiments by analyzing the main ideas, Vocabulary expansion and discussion of the text "Weightlifting", Review of the tenses. Review of previous articles by analyzing their main ideas. Review of orevious articles' vocabularies. Discussion of the previous articles, Review of the tenses. Review of previous articles by analyzing their main ideas. Review of orevious articles' vocabularies. Discussion of the previous articles,
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Terms of learn basic English in Health Institutions
Dersin Amacı Dersin amacı; sağlık yönetimi alanında kullanabilecekleri İngilizce terminoloji ve İngilizce yapı donanımını sağlamaktır
WorkPlacement ....................
Hafta Konular  
1 Analyzing difficult words of previous texts. Expanding vocabulary of previous texts. Expanding comprehension of previous texts. Review of suffixes, prefixes, stems
2 READING and WRITING SKILLS Analysis (Using previous texts)
3 Comprehension by analyzing the main ideas of the text "Insomnia". Vocabulary of the text "Insomnia". Writing skills about the text
4 Vocabulary expansion of the text "Insomnia". Discussion and translation of the text "Insomnia". Review of reading and writing skills
5 More adverbial clauses, adverbs, prefixes suffixes. Review of tenses and vocabulary expnasion and discussion of previous texts. Reading and writing skills on previous texts
6 Comprehension the text "AIDS" by analyzing the main ideas. Vocabulary of the text "AIDS" pre-reading questions about the text.
7 Translation and vocabulary expansion of the text "AIDS". Discussion of the text "AIDS". Reading and writing skills about "AIDS"
8 Ara Sınav
9 More adverbial clauses, adverbs, more abbreviations vocabulary information about the article "Holistic Medicine". Comprehension of the text "Holsitic Medicine" by analyzing the main ideas. Translation and vocabulary expnasion of the article "Holistic Medicine". Discussion of the text.
10 Review of the tenses. Review of previous articles by analyzing their main ideas. Review of orevious articles' vocabularies. Discussion of the previous articles
11 Verb and prepositions. Phrasa verbs. Comprehension of the text "Using animals for expereiments by analyzing the main ideas.
12 Vocabulary expansion and discussion of the text "Weightlifting"
13 Review of the tenses. Review of previous articles by analyzing their main ideas. Review of orevious articles' vocabularies. Discussion of the previous articles
14 Review of the tenses. Review of previous articles by analyzing their main ideas. Review of orevious articles' vocabularies. Discussion of the previous articles
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Sağlık alanında temel düzeyde işletmecilik bilgilerine sahiptir. 5
2 Karar uygulama ve davranışlarında işletmecilik ve yönetim alanına ilişkin edindiği bilgileri kullanma becerisine sahiptir. 5
3 Sağlık alanındaki işletmecilikle ilgili bilgileri analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisine sahiptir. 4
4 Sağlık alanındaki işletmecilik ile edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır. 4
5 Sağlık kurumları işletmeciliği alanındaki tıbbi dokümanların arşivleme süreçleri sıralar/açıklar. 4
6 Sağlık kurumları alanında kullanılan tıbbi terminolojiyi sıralar/açıklar. 5
7 Sağlık Kurumu işletmeciliği alanındaki işletme fonksiyonları süreçlerini (yönetim, organizasyon, halkla ilişkiler, insan kaynakları, maliyet muhasebesi, pazarlama) temel düzeyde açıklar/tanımlar. 5
8 Günümüz yönetim anlayışına uygun olan toplam kalite yönetimini sağlık sektörüne uygulayabilme becerisine sahip olur. 5
9 Hasta sağlığı ve güvenliğine önem verir , ayrıca bu konudaki uygulamaların hukuksal sonuçlarının farkında olabilir. 5
10 Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır. 5
11 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. 4
12 Sağlık Kurumları İşletmeciliği alanında kullanılan mevzuatı sıralar/açıklar. 4
13 Sağlık Kurumları İşletmeciliği alanındaki taraflar (ulusal, uluslararası, kamu) arasındaki ilişkiyi sıralar/açıklar 4
14 Sağlık kurumları işletmeciliği alanındaki satınalma ve lojistik süreçlerini sıralar/açıklar. 4
15 Sağlık kurumları işletmeciliği alanında kullanılan bilgisayar paket programları amacına uygun temel düzeyde kullanır. 4
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 112    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)