Ders Adı Sağlık Kurumlarında İngilizce I
Ders Kodu SKI-209
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Review of tenses (Present Simple, Past Simple, Present Perfect, Modals, Present and Past Continuous, connectors such as however, therefore, in addition, then, in fact) , Review of tenses (Future tenses, connectors such as because of, despite, besides, not only...but also, prefixes such as dis-, in-, en-, and suffixes), Text comprehension by analyzing the main ideas, location the main idea, identifying the main idea, paraphrasing or restatement, Relative clauses, noun clauses, text comprehension by using all reading stragesies and paraphrasing the text called 'Doctors' Surgeries and Hospitals' ,Practicing reading and writing skills on a certain text called 'Insomnia' ,Expanding vocabulary, analyzing difficult words, and text comprehension by analyzing the main ideas on the article called 'Food', Analyzing structural clues of the text 'Food', vocabulary expansion and discussion of the text, translation of the text, Words used in different senses, words that are often confused, and text analysis and comprehension of the text called 'Ethical Questions in Health Care' ,nd translation of the article, Comprehension by analyzing the main ideas of the article 'Sales of Kidneys', analyzing difficult words, expanding vocabulary of this text and translation of the article, More connectors, prefixes mis-, non-, text comprehension by analyzing the main ideas on the article called 'Weightlifting', vocabulary analysis of the text, and translation of the article, Review of tenses, connectors, word often confused, words used in different senses and more vocabulary knowledge expansion, Analyzing difficult words, comprehension by analyzing main ideas, supporting ideas and examples of a text called 'Holistic Medicine' and translation of the article, Vocabulary expansion of the text 'Using Animals for Experiments', discussion of the text, reading and writing skills on the text, and translation of the text. Comprehension by analyzing the main ideas of the article called 'AIDS', analyzing difficult words and translation of the article
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Sağlık Kurumlarında Temel İngilizce Terimlerini öğrenmek
Dersin Amacı Bu ders öğrencilerin sağlık yönetimi alanında kullanabilecekleri İngilizce terminoloji ve İngilizce yapı donanımını sahip olmalarını amaçlamaktadır.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Review of tenses (Present Simple, Past Simple, Present Perfect, Modals, Present and Past Continuous, connectors such as however, therefore, in addition, then, in fact)
2 Review of tenses (Future tenses, connectors such as because of, despite, besides, not only...but also, prefixes such as dis-, in-, en-, and suffixes)
3 Text comprehension by analyzing the main ideas, location the main idea, identifying the main idea, paraphrasing or restatement
4 Relative clauses, noun clauses, text comprehension by using all reading stragesies and paraphrasing the text called 'Doctors' Surgeries and Hospitals'
5 Practicing reading and writing skills on a certain text called 'Insomnia'
6 Expanding vocabulary, analyzing difficult words, and text comprehension by analyzing the main ideas on the article called 'Food'
7 Analyzing structural clues of the text 'Food', vocabulary expansion and discussion of the text, translation of the text
8 Ara Sınav
9 Words used in different senses, words that are often confused, and text analysis and comprehension of the text called 'Ethical Questions in Health Care' and translation of the article,Comprehension by analyzing the main ideas of the article 'Sales of Kidneys', analyzing difficult words, expanding vocabulary of this text and translation of the article
10 More connectors, prefixes mis-, non-, text comprehension by analyzing the main ideas on the article called 'Weightlifting', vocabulary analysis of the text, and translation of the article
11 Review of tenses, connectors, word often confused, words used in different senses and more vocabulary knowledge expansion
12 Analyzing difficult words, comprehension by analyzing main ideas, supporting ideas and examples of a text called 'Holistic Medicine' and translation of the article
13 Vocabulary expansion of the text 'Using Animals for Experiments', discussion of the text, reading and writing skills on the text, and translation of the text.
14 Comprehension by analyzing the main ideas of the article called 'AIDS', analyzing difficult words and translation of the article
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Sağlık alanında temel düzeyde işletmecilik bilgilerine sahiptir. 5
2 Karar uygulama ve davranışlarında işletmecilik ve yönetim alanına ilişkin edindiği bilgileri kullanma becerisine sahiptir. 4
3 Sağlık alanındaki işletmecilikle ilgili bilgileri analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisine sahiptir. 4
4 Sağlık alanındaki işletmecilik ile edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır. 4
5 Sağlık kurumları işletmeciliği alanındaki tıbbi dokümanların arşivleme süreçleri sıralar/açıklar. 5
6 Sağlık kurumları alanında kullanılan tıbbi terminolojiyi sıralar/açıklar. 5
7 Sağlık Kurumu işletmeciliği alanındaki işletme fonksiyonları süreçlerini (yönetim, organizasyon, halkla ilişkiler, insan kaynakları, maliyet muhasebesi, pazarlama) temel düzeyde açıklar/tanımlar. 5
8 Günümüz yönetim anlayışına uygun olan toplam kalite yönetimini sağlık sektörüne uygulayabilme becerisine sahip olur. 5
9 Hasta sağlığı ve güvenliğine önem verir , ayrıca bu konudaki uygulamaların hukuksal sonuçlarının farkında olabilir. 5
10 Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır. 5
11 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. 4
12 Sağlık Kurumları İşletmeciliği alanında kullanılan mevzuatı sıralar/açıklar. 4
13 Sağlık Kurumları İşletmeciliği alanındaki taraflar (ulusal, uluslararası, kamu) arasındaki ilişkiyi sıralar/açıklar 4
14 Sağlık kurumları işletmeciliği alanındaki satınalma ve lojistik süreçlerini sıralar/açıklar. 3
15 Sağlık kurumları işletmeciliği alanında kullanılan bilgisayar paket programları amacına uygun temel düzeyde kullanır. 3
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 1 10 10
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 114    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)