Ders Adı Sağlık Turizmi
Ders Kodu SKI-210
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) 4-Bayram BAYRAKCI
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Spa wellness teknikleri hakkında bilgi sahibi olurlar. 2)Sağlık turizmi hakkında bilgi sahibi olurlar
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Sağlık Turizmi, medikal turizm, termal turizm, Spa ve Wellness uygulamaları ve ileri yaş ve engelli turizmini kapsar. Sağlık turizmi dersi, sağlığını korumak veya tedavi olmak amacı ile yapılan seyahatleri ve bu alanda faaliyet gösteren turizm işletmelerinin uygulamalarına ilişkin konuları ele alır.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1. Sağlık turizmi, termal turizm, medikal turizm, wellness turizminin dünyadaki uygulamalarını öğrenmek. 2. Bir sağlık turizmi(wellness) merkezinin dizaynını ve sunulan hizmetleri ile çalışanları ve onların görevlerini bilmek. 3. Bir sağlık turistinin gereksinimlerini bilerek uygun hizmetleri sunmak
Dersin Amacı Öğrencilerin sağlık turizmi ,medikal turizm, spa wellness uygulamaları ile ileri yaş ve engelli turizmi hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Sağlık turizmi tanımı, turizm içindeki yeri ve önemi, Türkiye'de sağlık turizmi Çeşitleri
2 Sağlık turizminin gelişmesi ve gelişme nedenleri, sağlık turizmin arzını oluşturan faktörler
3 Sağlık turizmi talebini etkileyen faktörler, sağlık turizminde pazarlama ve lojistik, sağlık turizmi politikaları
4 Termal turizmin tanımı, önemi ve özellikleri
5 Termal turizmin sağlık turizmindeki yeri ve önemi
6 Termal turizmin tedavi amaçlı kullanımında mevcut durum ve geleceği
7 Türkiye'de ve dünyada termal turizm
8 Medikal turizmin tanımı, kapsamı, özellikleri ve tarihsel gelişimi
9 Türkiye'de medikal turizm
10 Spa ve Wellness'in tanımları, çeşitleri, tarihsel gelişimi
11 Spa ve Wellness uygulamaları
12 Türkiye'de Spa ve Wellness
13 İleri yaş ve engelli turizmi
14 Genel değerlendirme
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Sağlık alanında temel düzeyde işletmecilik bilgilerine sahiptir. 1
2 Karar uygulama ve davranışlarında işletmecilik ve yönetim alanına ilişkin edindiği bilgileri kullanma becerisine sahiptir. 2
3 Sağlık alanındaki işletmecilikle ilgili bilgileri analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisine sahiptir. 2
4 Sağlık alanındaki işletmecilik ile edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır. 1
5 Sağlık kurumları işletmeciliği alanındaki tıbbi dokümanların arşivleme süreçleri sıralar/açıklar. 1
6 Sağlık kurumları alanında kullanılan tıbbi terminolojiyi sıralar/açıklar. 2
7 Sağlık Kurumu işletmeciliği alanındaki işletme fonksiyonları süreçlerini (yönetim, organizasyon, halkla ilişkiler, insan kaynakları, maliyet muhasebesi, pazarlama) temel düzeyde açıklar/tanımlar. 1
8 Günümüz yönetim anlayışına uygun olan toplam kalite yönetimini sağlık sektörüne uygulayabilme becerisine sahip olur. 2
9 Hasta sağlığı ve güvenliğine önem verir , ayrıca bu konudaki uygulamaların hukuksal sonuçlarının farkında olabilir. 1
10 Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır. 2
11 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. 3
12 Sağlık Kurumları İşletmeciliği alanında kullanılan mevzuatı sıralar/açıklar. 1
13 Sağlık Kurumları İşletmeciliği alanındaki taraflar (ulusal, uluslararası, kamu) arasındaki ilişkiyi sıralar/açıklar 2
14 Sağlık kurumları işletmeciliği alanındaki satınalma ve lojistik süreçlerini sıralar/açıklar. 1
15 Sağlık kurumları işletmeciliği alanında kullanılan bilgisayar paket programları amacına uygun temel düzeyde kullanır. 1
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 1 60
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 1 10 10
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 5 5
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 5 5
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 104    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Health Tourism: Social Welfare Through International Trade by David Reisman Edward Elgar Pub | 2010-06 | ISBN: 1848448929 The Complete Medical Tourist; David Hancock, 2006 Patients Beyond Borders; Josef D. Woodman, 2008 Ülker, İ. (1993). Sağlık Turizmi-Türkiye Kaplıca ve İçmeler Kılavuzu, Ankara. Karagülle, Z., Karagülle M., Doğan B. M. (2011). Türkiye Termal SPA Sağlık Rehberi. Nobel Tıp Kitabevleri. Temizkan, Saadet pınar, Sağlık Turizmi, Detay yayıncılık, 2015 Ankara.
Diğer Kaynaklar 1)Health Tourism: Social Welfare Through International Trade by David Reisman Edward Elgar Pub | 2010-06 | ISBN: 1848448929 2)The Complete Medical Tourist; David Hancock, 2006 Patients Beyond Borders; Josef D. Woodman, 2008 3)Ülker, İ. (1993). Sağlık Turizmi-Türkiye Kaplıca ve İçmeler Kılavuzu, Ankara. Karagülle, Z., Karagülle M., Doğan B. M. (2011). Türkiye Termal SPA Sağlık Rehberi. Nobel Tıp Kitabevleri.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)