Ders Adı Sağlık Turizmi
Ders Kodu SKI-210
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Öğretim Görevlisi Yüksel HATIRLI
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Sağlık hizmetlerinin,Sağlık kurumlarının özellikleri, hastanelerin işlevleri ve organizasyonu. Hastane yöneticilerinin stratejik yönetim araçları, hastane bilgi sistemleri yönetimi, Tıbbi etik ve sağlık çalışanlarının sorumlulukları ve görevleri kavramları üzerinde durulmaktadır.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Sağlık kurumları işletmeciliği öğrencilerinin hastane ve diğer sağlık organizasyonlarının yapısı ve işleyişi ile ilgili detaylı bilginin öğretilmesine ve sağlık çalışanlarının yönetiminde önemli olan ilke ve kavramları daha yakından öğrenmelerine imkân sağlamaktır.
No Dersin Kazanımları  
1 Sağlık sistemi ve sağlık hizmetlerinin özelliklerini kavrayabilme
2 Sağlık sistemi ve sağlık hizmetlerinin özelliklerini kavrayabilme
3 sağlık çalışanlarının yönetiminde önemli olan ilke ve kavramları daha yakından öğrenmelerine imkân sağlama
4 Hastanelerin stratejik yönetmi ve stratejik yönetim araçlarını öğrenme
Hafta Konular  
1 Sağlık Hizmetlerinin amacı ve temel özellikleri
2 Türkiye'de hastanelerin organizasyon yapısı ve sınıflandırılması
3 Sağlık bakım kuruluşlarının stratejik yönetimi, Dengeli Puan kartı ve Kıyaslama (Benchmarking)
4 Değişim mühendisliği, Temel yetenekler ve Toplam Kalite yönetimi ve unsurları
5 Hastanelerde müşteri ilişkileri yönetimi, Küçülme(downsizing) ve stratejik amaç ve hedefler.
6 Hastanelerde dış kaynak kullanımıve stratejik ortaklıklar, sosyal medya araçları, SWOT analizi, İş portföy analizleri, Değer inciri analizi.
7 Sağlık Hizmetlerinde yalın yönetim ve kazanımları
8 Sağlık kuruluşlarında motivasyon ve stres yönetimi
9 Sağlık kurumlarında karar verme süreci ve problem çözme teknikleri
10 Hasta memnuniyeti ve önemi
11 Sağlık enformasyon sistemleri ve Hastane Bilgi sistemleri
12 Sağlık Kurumlarında Perfomans Yönetimi
13 Tıbbi etik ve sağlık kayıtları
14 Sağlık Kurumlarında Afet ve Kriz Yönetimi
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Hastane, diğer sağlık kuruluşları ve sağlık sisteminin ekonomik ve yönetsel işleyişini kavrama, değerlendirme ve yönlendirebilecek yeterlilikte iktisat, işletme, muhasebe, hukuk ve maliye bilgisine sahip olma 2
2 Sağlık kuruluşlarının idari, mali, hukuki, teknik ve tıbbi işleyişini anlama, analiz etme ve yönlendirebilme bilgi ve becerisi kazanma 5
3 Hastane ve diğer sağlık organizasyonlarının yapısını anlama, örgütsel düzeyde analiz etme ve tasarlama 4
4 Sağlık kuruluşlarında planlama, örgütleme, yürütme, koordinasyon ve denetleme gibi temel yönetsel işlevleri kavrama, analiz etme ve uygulama 5
5 Türkiye’de ve dünyadaki sağlık sistemlerinin temel bileşenlerini, sağlık planlama ve politikalarını kavrama, sağlık sistemine yön veren aktörleri tanıma ve sağlık sektörünü ekonomik ve mali boyutlarıyla değerlendirme, farklı sağlık sistemlerini birbirleriyle kıyaslama 3
6 Sağlık sektörünün yerel, ulusal, uluslararası ve küresel boyutlarını kavrama 3
7 Tıbbi terminolojiye hâkim, genel olarak halk sağlığı, epidemiyoloji, çevre sağlığı, iş sağlığı ve güvenliği konularında bilgi sahibi olma 1
8 Analitik düşünme, bilişim teknolojileri başta olmak üzere işletmeciliğin çağdaş yöntem ve teknolojilerini sağlık organizasyonlarına uyarlama 2
9 Liderlik özelliklerine sahip, diğer sağlık profesyonelleriyle iletişim kurabilme ve ekip çalışmasına yatkın olma. 5
10 Sağlık kurumları işletmeciliği mesleğinin hukuki, toplumsal ve ahlaki sorumluluklarının bilincinde olma. 3
11 Sağlık kurumları işletmeciliği ile ilgili güncel gelişmeleri takip edebilme, toplumsal dönüşümü görebilme ve mesleği ile ilgili kendini geliştirme ve yenileyebilme becerisi kazanma. 5
12 Kendini ifade etme ve kurumunu temsil etme konusunda Türkçe´yi ve gerektiği yerde yabancı dil bilgisini doğru, kurallara uygun biçimde yazılı ve sözlü iletişimde kullanabilme beceri ve yeterliliğine sahip olma. 2
13 Atatürk İlkeleri ve İnkılapları konusunda yeterli bilgi ve bilinç düzeyine erişebilmek 1
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 90    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Ağırbaş İsmail, Hastane Yönetimi ve rganizasyon, Siyasal Kitabevi, 2019
Diğer Kaynaklar Ağırbaş İsmail, Hastane Yönetimi ve rganizasyon, Siyasal Kitabevi, 2019
Materyal
Dökümanlar Ağırbaş İsmail, Hastane Yönetimi ve rganizasyon, Siyasal Kitabevi, 2019
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)