Ders Adı Sağlık Kurumlarında Stratejik Yönetim
Ders Kodu SKI-211
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) 4-Eylem Bayrakçı
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Sağlık politikaları açısından stratejik bakış açısı kazanabilir. Organizasyonların farklı iş alanlarında nasıl değer yaratabileceği ve internet çağında yeni iş modelleri ve stratejileri hakkında bilgi sahibi olabilir. Rekabet avantajı yaratabilmek için organizasyon kaynaklarının nasıl değerlendirilebileceği konusunda fikir üretebilir. Sektörün potansiyelini ölçebilmek için sektörün yapısını ve buna etki eden çevresel faktörleri analiz edebilir. Stratejik yönetim sürecinin temel öğelerini açıklayabilir.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Strateji ve strateji ile ilgili kavramlar, stratejik yönetim kavramı, süreci, gelişimi, dış çevrenin tanımı ve analizi, iç çevre ve analizi, miisyon, vizyon , hedef ve amaçların tanımlanması, işletme düzeyinde stratejiler, fonksiyonel stratejiler ve rekabet stratejileri, stratejik kontrol,
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Sağlık politikaları açısından stratejik bakış açısı kazanabilir. Organizasyonların farklı iş alanlarında nasıl değer yaratabileceği ve internet çağında yeni iş modelleri ve stratejileri hakkında bilgi sahibi olabilir. Rekabet avantajı yaratabilmek için organizasyon kaynaklarının nasıl değerlendirilebileceği konusunda fikir üretebilir. Sektörün potansiyelini ölçebilmek için sektörün yapısını ve buna etki eden çevresel faktörleri analiz edebilir. Stratejik yönetim sürecinin temel öğelerini açıklayabilir.
Dersin Amacı Öğrencilere tepe yönetimin karşılaşacağı karmaşık problemleri doğru bir şekilde tanımlayabilmelerine ve çözüm üretebilmelerine yönelik bilgi ve becerileri kazandırmayı amaçlar. derste iş yaşamına ait gerçek olay analizleri üzerinde durularak öğrencilerin bugüne kadar diğer derslerden elde ettikleri tüm fonksiyonel yeteneklerini bir araya getirebilmeleri ve gerçek iş yaşamına ait örgütsel sorunlara çözümler üretebilmeleri hedeflenmektedir.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır.
Hafta Konular  
1 Stratejik Yönetime giriş (Stratejik yönetimin gelişimi, tanımı, süreci, stratejik yönetimde roller)
2 Dış Çevre analizi
3 İşletmenin analizi(misyon, vizyon, amaçlar)
4 İşletme düzeyinde stratejiler
5 Fonksiyonel stratejiler
6 Rekabet Stratejileri
7 Vaka çalışması
8 Stratejinin yerleştirilmesi (Stratejik değişimin analizi, yerleştirilecek yaklaşımın seçimi, yöneticilerin yürütme becerilerinin değerlendirilmesi)
9 Stratejik kontrol
10 Stratejik yönetimin sosyal ve etik boyutları
11 Kriz Yönetimi
12 Küçük İşletmelerde ve Hizmet İşletmelerinde Stratejik Yönetim
13 Stratejik Problem ve vaka analizine rekabetçi yaklaşımlar
14 Vaka çalışması
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Sağlık alanında temel düzeyde işletmecilik bilgilerine sahiptir. 3
2 Karar uygulama ve davranışlarında işletmecilik ve yönetim alanına ilişkin edindiği bilgileri kullanma becerisine sahiptir. 5
3 Sağlık alanındaki işletmecilikle ilgili bilgileri analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisine sahiptir. 4
4 Sağlık alanındaki işletmecilik ile edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır. 2
5 Sağlık kurumları işletmeciliği alanındaki tıbbi dokümanların arşivleme süreçleri sıralar/açıklar. 1
6 Sağlık kurumları alanında kullanılan tıbbi terminolojiyi sıralar/açıklar. 1
7 Sağlık Kurumu işletmeciliği alanındaki işletme fonksiyonları süreçlerini (yönetim, organizasyon, halkla ilişkiler, insan kaynakları, maliyet muhasebesi, pazarlama) temel düzeyde açıklar/tanımlar. 4
8 Günümüz yönetim anlayışına uygun olan toplam kalite yönetimini sağlık sektörüne uygulayabilme becerisine sahip olur. 2
9 Hasta sağlığı ve güvenliğine önem verir , ayrıca bu konudaki uygulamaların hukuksal sonuçlarının farkında olabilir. 1
10 Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır. 2
11 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. 1
12 Sağlık Kurumları İşletmeciliği alanında kullanılan mevzuatı sıralar/açıklar. 1
13 Sağlık Kurumları İşletmeciliği alanındaki taraflar (ulusal, uluslararası, kamu) arasındaki ilişkiyi sıralar/açıklar 1
14 Sağlık kurumları işletmeciliği alanındaki satınalma ve lojistik süreçlerini sıralar/açıklar. 1
15 Sağlık kurumları işletmeciliği alanında kullanılan bilgisayar paket programları amacına uygun temel düzeyde kullanır. 1
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 1 40
Ödev 1 20
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 1 10 10
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 20
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 106    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar İşletmelerde Stratejik Planlama ve Yönetim (2005) Erol Eren İşletmelerde Stratejik Yönetim(2007), Hayri Ülgen, Kadir Mirza
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)