Ders Adı İnsan Kaynakları Yönetimi
Ders Kodu SKI-214
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) 4-Duygu Alaca
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1)İnsan Kaynakları Yönetimi fonksiyonlarıyla ilgili sürecin öğrenilmesi 2)İnsan Kaynakları Yönetimi fonksiyonları arasındaki etkileşim sürecinin kavranması 3)İnsan Kaynakları Yönetimi fonksiyonları ile ilgili uygulama örneklerini göstererek sürecin daha iyi anlaşılmasını sağlamak
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği İnsan Kaynakları Yönetiminin Gelişimi, Amaçları ve İlkeleri; İnsan Kaynakları Yönetiminin Kapsamı: İnsan kaynaklarının planlanması, İnsan kaynaklarının bulunması ve seçilmesi, İşe alınması ve alıştırılması, Performansının değerlendirilmesi, Eğitilmesi, Geliştirilmesi, İnsan kaynaklarının ücretlendirilmesi; Kariyer Yönetimi; Uluslararası İnsan Kaynakları Yönetimi; İnsan Kaynakları Yönetiminde Teknoloji Kullanımı
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri İnsan Kaynakları Yönetimi fonksiyonlarıyla ilgili sürecini öğrenmek İnsan Kaynakları Yönetimi fonksiyonları arasındaki etkileşim sürecini kavramak İnsan Kaynakları Yönetimi fonksiyonları ile ilgili uygulama örneklerini göstererek sürecin daha iyi anlaşılmasını sağlamak
Dersin Amacı İnsan Kaynakları Yönetimi fonksiyonlarıyla ilgili teorik sürecin öğrenilmesi ve iş yaşamıyla ilgili uygulamaların incelenmesi
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 İnsan Kaynakları Yönetimiyle ilgili tanımlar ve tarihsel gelişim süreci
  Ön Hazırlık: İlgili kaynak kitaplardan konuya hazırlanma
2 İnsan Kaynakları Yönetimi biriminin kuruluşu ve İnsan Kaynakları fonksiyonlarının tanıtılması
  Ön Hazırlık: İlgili kaynak kitaplardan konuya hazırlanma
3 İnsan Kaynağının Geliştirilmesi; Örgüt, Yönetim ve Örgütte İnsan Öğesi
  Ön Hazırlık: İlgili kaynak kitaplardan konuya hazırlanma
4 İnsan Kaynakların Yönetimi: Personel Yönetiminden İnsan Kaynaklarının Yönetimine Geçiş
  Ön Hazırlık: İlgili kaynak kitaplardan konuya hazırlanma
5 Personel ve İnsan Yönetimi Arasındaki Farklar
  Ön Hazırlık: İlgili kaynak kitaplardan konuya hazırlanma
6 İş Analizi Süreci
  Ön Hazırlık: İlgili kaynak kitaplardan konuya hazırlanma
7 İnsan Gücü Planlaması; seçme ve yerleştirme
  Ön Hazırlık: İlgili kaynak kitaplardan konuya hazırlanma
8 Eğitim Ve Geliştirme
  Ön Hazırlık: İlgili kaynak kitaplardan konuya hazırlanma
9 Genel değerlendirme
  Ön Hazırlık: İlgili kaynak kitaplardan konuya hazırlanma
10 Kariyer Planlama ve Ücret Yönetimi
  Ön Hazırlık: İlgili kaynak kitaplardan konuya hazırlanma
11 Türkiye’de İnsan Kaynaklarının Yönetimi: Türkiye’de Personel Yönetimi
  Ön Hazırlık: İlgili kaynak kitaplardan konuya hazırlanma
12 Uluslar arası İnsan Kaynakları Yönetimi
  Ön Hazırlık: İlgili kaynak kitaplardan konuya hazırlanma
13 İnsan Kaynakları Bilgi Sistemleri
  Ön Hazırlık: İlgili kaynak kitaplardan konuya hazırlanma
14 İnsan Kaynakları Yönetimiyle İlgili Genel Bir Değerlendirme
  Ön Hazırlık: İlgili kaynak kitaplardan konuya hazırlanma
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Sağlık alanında temel düzeyde işletmecilik bilgilerine sahiptir. 2
2 Karar uygulama ve davranışlarında işletmecilik ve yönetim alanına ilişkin edindiği bilgileri kullanma becerisine sahiptir. 2
3 Sağlık alanındaki işletmecilikle ilgili bilgileri analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisine sahiptir. 2
4 Sağlık alanındaki işletmecilik ile edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır. 2
5 Sağlık kurumları işletmeciliği alanındaki tıbbi dokümanların arşivleme süreçleri sıralar/açıklar. 1
6 Sağlık kurumları alanında kullanılan tıbbi terminolojiyi sıralar/açıklar. 1
7 Sağlık Kurumu işletmeciliği alanındaki işletme fonksiyonları süreçlerini (yönetim, organizasyon, halkla ilişkiler, insan kaynakları, maliyet muhasebesi, pazarlama) temel düzeyde açıklar/tanımlar. 1
8 Günümüz yönetim anlayışına uygun olan toplam kalite yönetimini sağlık sektörüne uygulayabilme becerisine sahip olur. 2
9 Hasta sağlığı ve güvenliğine önem verir , ayrıca bu konudaki uygulamaların hukuksal sonuçlarının farkında olabilir. 1
10 Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır. 3
11 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. 2
12 Sağlık Kurumları İşletmeciliği alanında kullanılan mevzuatı sıralar/açıklar. 1
13 Sağlık Kurumları İşletmeciliği alanındaki taraflar (ulusal, uluslararası, kamu) arasındaki ilişkiyi sıralar/açıklar 1
14 Sağlık kurumları işletmeciliği alanındaki satınalma ve lojistik süreçlerini sıralar/açıklar. 1
15 Sağlık kurumları işletmeciliği alanında kullanılan bilgisayar paket programları amacına uygun temel düzeyde kullanır. 1
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 60
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 40
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 1 10 10
Ödevler 2 15 30
Sunum 1 10 10
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 112    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu Prof.Dr. Ramazan GEYLAN ve Doç.Dr. H. Zümrüt TONUS, ANADOLU ÜNİVERSiTESi YAYINI NO: 2900 AÇIKÖ/RETiM FAKÜLTESi YAYINI NO: 1857 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETiMi, ANADOLU ÜNİVERSiTESİ Web-Ofset Tesisleri, ESKİŞEHİR, Ocak 2013. Prof. Dr. A. Asuman Akdoğan İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ, ATA AÖF yayınları. Sait Gürbüz, İnsan Kaynakları Yönetimi, ISBN: 9789750247828,Seçkin Yayıncılık 2018.
Diğer Kaynaklar Prof.Dr. Ramazan GEYLAN ve Doç.Dr. H. Zümrüt TONUS, ANADOLU ÜNİVERSiTESi YAYINI NO: 2900 AÇIKÖ/RETiM FAKÜLTESi YAYINI NO: 1857 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETiMi, ANADOLU ÜNİVERSiTESİ Web-Ofset Tesisleri, ESKİŞEHİR, Ocak 2013. Prof. Dr. A. Asuman Akdoğan İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ, ATA AÖF yayınları. Sait Gürbüz, İnsan Kaynakları Yönetimi, ISBN: 9789750247828,Seçkin Yayıncılık 2018.
Materyal
Dökümanlar Prof.Dr. Ramazan GEYLAN ve Doç.Dr. H. Zümrüt TONUS, ANADOLU ÜNİVERSiTESi YAYINI NO: 2900 AÇIKÖ/RETiM FAKÜLTESi YAYINI NO: 1857 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETiMi, ANADOLU ÜNİVERSiTESİ Web-Ofset Tesisleri, ESKİŞEHİR, Ocak 2013. Prof. Dr. A. Asuman Akdoğan İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ, ATA AÖF yayınları. Sait Gürbüz, İnsan Kaynakları Yönetimi, ISBN: 9789750247828,Seçkin Yayıncılık 2018.
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)