Ders Adı Sağlık Hizmetlerinde Kalite ve Akreditasyon
Ders Kodu SKI-114
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) 4-Bayram BAYRAKCI
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Sağlık hizmetlerinde kalitenin anlamını kavrayabilecek, Müşteri memnuniyetinin niçin ölçülmesi gerektiğini anlayarak ölçüm yapabilecek, Yapı, süreç ve sonuç ölçülerini ayırt edebilecek, Kalite iyileştirme ekiplerinin çalışmalarını yönlendirebilecek, Kalite iyileştirme modellerini açıklayabilecek, Temel kalite iyileştirme araçlarını kullanabilecek, Akreditasyon, belgelendirme ve kalite ödüllerini açıklayabilecek, Temel hasta güvenliği kavramlarını tanımlayabilecek. Sağlık hizmetlerinde kalitenin anlamını kavrayabilecek,
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Sağlık Hizmetlerinde Kalite Kavramı, Sağlık Kurumlarında Müşteri Memnuniyeti, Sağlık Hizmetlerinde Kalitenin Ölçülmesi, Kalite İyileştirmede Ekip Çalışması, Sürekli İyileştirme, Kalite İyileştirmede Kullanılan Araçlar, Hizmetlerinde Akreditasyon, Belgelendirme ve Kalite Ödülleri, Hasta Güvenliği
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Hastanelerde Toplam Kalite Yönetimi uygulanmalarının öğrenilmesi, Hizmet sunumunda kalite ile çalışanların iş tatmini ve motivasyonu, yönetim ve organizasyon yöntemlerinin modernizasyonu, karar mekanizmalarında akılcılık, bilgi sistemlerinin dokümantasyonu ve iletişim mekanizmasının etkili kullanılmasının öğrenilmesi ve Ayrıca hasta memnuniyeti, ekip çalışması ile takım ruhunun gelişmesi ve en önemlisi kalite yoluyla ?Kamu Yararı? çerçevesinde faydalar sağlanması hedeflenmektedir.
Dersin Amacı Sağlık kurumlarının sundukları hizmetlerde kalite iyileştirme kavramlarını, yöntemlerini, araçlarını açıklamak ve bunların en iyiyi yakalayabilmek amacıyla kullanılabilmesini sağlamaktır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Kalite Kavramı ve Gelişimi
  Ön Hazırlık: Halis, Muhlis, Meslek Yüksek Okulları İçin Toplam Kalite Yönetimi ,Ankara 2010.
2 Toplam Kalite Yönetiminin Gelişimi
  Ön Hazırlık: Halis, Muhlis, Meslek Yüksek Okulları İçin Toplam Kalite Yönetimi ,Ankara 2010.
3 Sağlık Hizmetlerinde Kalite kavramı ve Boyutları
  Ön Hazırlık: Marşap, Akın, Sağlık İşletmelerinde Kalite, Beta Basım Yayım, İstanbul, 2010
4 Sağlık Hizmetlerinde Toplam Kalite Yönetimi Uygulamaları ve Kalite Öncüleri
  Ön Hazırlık: Marşap, Akın, Sağlık İşletmelerinde Kalite, Beta Basım Yayım, İstanbul, 2010
5 Sağlık Kurumlarında Müşteri Memnuniyeti
  Ön Hazırlık: Marşap, Akın, Sağlık İşletmelerinde Kalite, Beta Basım Yayım, İstanbul, 2010
6 Sağlık Hizmetlerinde Kalitenin Ölçülmesi
  Ön Hazırlık: Marşap, Akın, Sağlık İşletmelerinde Kalite, Beta Basım Yayım, İstanbul, 2010
7 Kalite İyileştirmede Ekip Çalışması
  Ön Hazırlık: Halis, Muhlis, Meslek Yüksek Okulları İçin Toplam Kalite Yönetimi ,Ankara 2010.
8 Sürekli İyileştirme
  Ön Hazırlık: Halis, Muhlis, Meslek Yüksek Okulları İçin Toplam Kalite Yönetimi ,Ankara 2010.
9 Kalite İyileştirmede Kullanılan Araçlar
  Ön Hazırlık: Halis, Muhlis, Meslek Yüksek Okulları İçin Toplam Kalite Yönetimi ,Ankara 2010.
10 Toplam Kalite Yönetiminin Araç ve Teknikleri
  Ön Hazırlık: Halis, Muhlis, Meslek Yüksek Okulları İçin Toplam Kalite Yönetimi ,Ankara 2010.
11 ISO 9000 : 2000 Sistemi
  Ön Hazırlık: Halis, Muhlis, Meslek Yüksek Okulları İçin Toplam Kalite Yönetimi ,Ankara 2010.
12 Sağlık Hizmetlerinde Akreditasyon
  Ön Hazırlık: Kölük, Nihat ve Diğerleri, Kalite Güvencesi ve Standartları, Detay Yayıncılık, Ankara 2012.
13 Belgelendirme ve Kalite Ödülleri
  Ön Hazırlık: Kölük, Nihat ve Diğerleri, Kalite Güvencesi ve Standartları, Detay Yayıncılık, Ankara 2012.
14 Hasta Güvenliği
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Sağlık alanında temel düzeyde işletmecilik bilgilerine sahiptir. 2
2 Karar uygulama ve davranışlarında işletmecilik ve yönetim alanına ilişkin edindiği bilgileri kullanma becerisine sahiptir. 2
3 Sağlık alanındaki işletmecilikle ilgili bilgileri analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisine sahiptir. 2
4 Sağlık alanındaki işletmecilik ile edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır. 2
5 Sağlık kurumları işletmeciliği alanındaki tıbbi dokümanların arşivleme süreçleri sıralar/açıklar. 2
6 Sağlık kurumları alanında kullanılan tıbbi terminolojiyi sıralar/açıklar. 2
7 Sağlık Kurumu işletmeciliği alanındaki işletme fonksiyonları süreçlerini (yönetim, organizasyon, halkla ilişkiler, insan kaynakları, maliyet muhasebesi, pazarlama) temel düzeyde açıklar/tanımlar. 2
8 Günümüz yönetim anlayışına uygun olan toplam kalite yönetimini sağlık sektörüne uygulayabilme becerisine sahip olur. 4
9 Hasta sağlığı ve güvenliğine önem verir , ayrıca bu konudaki uygulamaların hukuksal sonuçlarının farkında olabilir. 2
10 Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır. 3
11 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. 4
12 Sağlık Kurumları İşletmeciliği alanında kullanılan mevzuatı sıralar/açıklar. 2
13 Sağlık Kurumları İşletmeciliği alanındaki taraflar (ulusal, uluslararası, kamu) arasındaki ilişkiyi sıralar/açıklar 2
14 Sağlık kurumları işletmeciliği alanındaki satınalma ve lojistik süreçlerini sıralar/açıklar. 2
15 Sağlık kurumları işletmeciliği alanında kullanılan bilgisayar paket programları amacına uygun temel düzeyde kullanır. 1
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 1 5 5
Sunum 1 5 5
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 12 12
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 15 15
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 121    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu Marşap, Akın, Sağlık İşletmelerinde Kalite, Beta Basım Yayım, İstanbul, 2010
Diğer Kaynaklar Kölük, Nihat ve Diğerleri, Kalite Güvencesi ve Standartları, Detay Yayıncılık, Ankara 2012. Halis, Muhlis, Meslek Yüksek Okulları İçin Toplam Kalite Yönetimi ,Ankara 2010.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)