Ders Adı Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama
Ders Kodu SKI-216
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Hizmetler ve ürünler arasında tüketici davranışlarıyla ilgili genel farklılıkları gözden geçirerek açıklayabilir Karar verme süreçlerinde tüketici davranışlarını anlar Hizmet kalitesini güçlendirmede tüketici odaklı psikolojiyi anlar Hizmetlerde tüketici davranışlarının, grupların ve kültürün rolünü anlar
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Hizmet Pazarlarını, ürünleri ve müşterileri anlamak, Hizmet ekonomilerinde pazarlamayla ilgili yeni bakış açılarını ve tüketici davranışlarını anlamak; Hizmet Modelini Yapılandırmak: Hizmet Kavramını geliştirmek: Temel ve Destekleyici Bileşenler; İş Modellerini Keşfetmek: Fiyat Ve Gelir Yönetimi; Müşteri Eğitimi,Tutundurma ve Değer Yaratma; Rekabetçi Pazarlarda Hizmetlerin Konumlandırılması; Müşteri Arayüzünü Yönetmek: Hizmet Süreçlerini Tasarlamak ve Yönetmek; Verimlilik Kapasitesine Göre Talebi Dengelemek; Hizmet Çevresi; Hizmet Pazarlaması Stratejileri; Rekabetçi Üstünlük İçin Hizmet İşgörenlerini Yönetmek; Karlı Hizmet Stratejilerini Uygulamak: İlişkileri Oluşturmak Ve Müşteri Sadakatini Yapılandırmak; Hizmet İyileştirmeyi Başarma Ve Müşteri Geribildirimini Elde Edebilme; Hizmet Kalitesini Geliştirmek Ve Verimlilik; Değişim Yönetimi ve Hizmet Liderliği
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Hizmetler ve ürünler arasında tüketici davranışlarıyla ilgili genel farklılıkları gözden geçirerek açıklayabilmek, Karar verme süreçlerinde tüketici davranışlarını anlamak Hizmet kalitesini güçlendirmede tüketici odaklı psikolojiyi anlamak, Hizmetlerde tüketici davranışlarının, grupların ve kültürün rolünü anlamak.
Dersin Amacı Bu derste özel ve kar amacı gütmeyen işletmeler için hizmet pazarlaması ilkelerini temel alınacaktır. Ürün ve hizmetlerin pazarlanması arasındaki farklılıklar ele alınarak hizmet organizasyonlarındaki pazarlama faaliyetleri analiz edilecek, tüketicilerin satın alma davranışlarını anlamaya yönelik gereksinimlerde ortaya konulacaktır. Sonuç olarak, hizmet sektörlerinde tüketici davranışlarını en iyi şekilde anlamaya bu ders yardımcı olacaktır.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Sağlık Hizmet Pazarlarını, ürünleri ve müşterileri anlamak, Hizmet ekonomilerinde pazarlamayla ilgili yeni bakış açılarını ve tüketici davranışlarını anlamak.
  Ön Hazırlık: Ön Hazırlık: Christopher H. Lovelock, Jochen Wirtz (2007), Services Marketing; Öztürk, Ayşe Sevgi (2002), Hizmet Pazarlaması
2 Hizmet Modelini Yapılandırmak: Hizmet Kavramını geliştirmek: Temel ve Destekleyici Bileşenler
  Ön Hazırlık: Ön Hazırlık: Christopher H. Lovelock, Jochen Wirtz (2007), Services Marketing; Öztürk, Ayşe Sevgi (2002), Hizmet Pazarlaması
3 İş Modellerini Keşfetmek: Fiyat Ve Gelir Yönetimi
  Ön Hazırlık: Ön Hazırlık: Christopher H. Lovelock, Jochen Wirtz (2007), Services Marketing; Öztürk, Ayşe Sevgi (2002), Hizmet Pazarlaması
4 Müşteri Eğitimi,Tutundurma ve Değer Yaratma,
  Ön Hazırlık: Ön Hazırlık: Christopher H. Lovelock, Jochen Wirtz (2007), Services Marketing; Karahan, Kasım (2000), Hizmet Pazarlaması
5 Rekabetçi Pazarlarda Hizmetlerin Konumlandırılması
  Ön Hazırlık: Ön Hazırlık: Christopher H. Lovelock, Jochen Wirtz (2007), Services Marketing; Karahan, Kasım (2000), Hizmet Pazarlaması
6 Verimlilik Kapasitesine Göre Talebi Dengelemek
  Ön Hazırlık: Ön Hazırlık: Christopher H. Lovelock, Jochen Wirtz (2007), Services Marketing; Karahan, Kasım (2000), Hizmet Pazarlaması
7 Hizmet Çevresi
  Ön Hazırlık: Ön Hazırlık: Christopher H. Lovelock, Jochen Wirtz (2007), Services Marketing; Öztürk, Ayşe Sevgi (2002), Hizmet Pazarlaması
8 Hizmet Pazarlaması Stratejileri
  Ön Hazırlık: Ön Hazırlık: Christopher H. Lovelock, Jochen Wirtz (2007), Services Marketing; Öztürk, Ayşe Sevgi (2002), Hizmet Pazarlaması
9 Hizmet Pazarlaması Stratejileri
  Ön Hazırlık: Ön Hazırlık: Christopher H. Lovelock, Jochen Wirtz (2007), Services Marketing; Öztürk, Ayşe Sevgi (2002), Hizmet Pazarlaması
10 Rekabetçi Üstünlük İçin Hizmet İşgörenlerini Yönetmek
  Ön Hazırlık: Ön Hazırlık: Christopher H. Lovelock, Jochen Wirtz (2007), Services Marketing; Öztürk, Ayşe Sevgi (2002), Hizmet Pazarlaması
11 Karlı Hizmet Stratejilerini Uygulamak: İlişkileri Oluşturmak Ve Müşteri Sadakatini Yapılandırmak
  Ön Hazırlık: Ön Hazırlık: Christopher H. Lovelock, Jochen Wirtz (2007), Services Marketing; Öztürk, Ayşe Sevgi (2002), Hizmet Pazarlaması
12 Hizmet İyileştirmeyi Başarma Ve Müşteri Geribildirimini Elde Edebilme
  Ön Hazırlık: Ön Hazırlık: Christopher H. Lovelock, Jochen Wirtz (2007), Services Marketing; Öztürk, Ayşe Sevgi (2002), Hizmet Pazarlaması
13 Hizmet Kalitesini Geliştirmek Ve Verimlilik
  Ön Hazırlık: Ön Hazırlık: Christopher H. Lovelock, Jochen Wirtz (2007), Services Marketing; Karahan, Kasım (2000), Hizmet Pazarlaması
14 Değişim Yönetimi Ve Hizmet Liderliği
  Ön Hazırlık: Ön Hazırlık: Christopher H. Lovelock, Jochen Wirtz (2007), Services Marketing; Karahan, Kasım (2000), Hizmet Pazarlaması
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Sağlık alanında temel düzeyde işletmecilik bilgilerine sahiptir. 1
2 Karar uygulama ve davranışlarında işletmecilik ve yönetim alanına ilişkin edindiği bilgileri kullanma becerisine sahiptir. 2
3 Sağlık alanındaki işletmecilikle ilgili bilgileri analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisine sahiptir. 1
4 Sağlık alanındaki işletmecilik ile edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır. 2
5 Sağlık kurumları işletmeciliği alanındaki tıbbi dokümanların arşivleme süreçleri sıralar/açıklar. 1
6 Sağlık kurumları alanında kullanılan tıbbi terminolojiyi sıralar/açıklar. 3
7 Sağlık Kurumu işletmeciliği alanındaki işletme fonksiyonları süreçlerini (yönetim, organizasyon, halkla ilişkiler, insan kaynakları, maliyet muhasebesi, pazarlama) temel düzeyde açıklar/tanımlar. 4
8 Günümüz yönetim anlayışına uygun olan toplam kalite yönetimini sağlık sektörüne uygulayabilme becerisine sahip olur. 1
9 Hasta sağlığı ve güvenliğine önem verir , ayrıca bu konudaki uygulamaların hukuksal sonuçlarının farkında olabilir. 1
10 Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır. 2
11 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. 2
12 Sağlık Kurumları İşletmeciliği alanında kullanılan mevzuatı sıralar/açıklar. 1
13 Sağlık Kurumları İşletmeciliği alanındaki taraflar (ulusal, uluslararası, kamu) arasındaki ilişkiyi sıralar/açıklar 2
14 Sağlık kurumları işletmeciliği alanındaki satınalma ve lojistik süreçlerini sıralar/açıklar. 3
15 Sağlık kurumları işletmeciliği alanında kullanılan bilgisayar paket programları amacına uygun temel düzeyde kullanır. 3
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar Christopher H. Lovelock, Jochen Wirtz (2007), Services Marketing, Pearson Higher Education, London. Öztürk, Ayşe Sevgi (2002), Hizmet Pazarlaması, Ekin Ya. Bursa Karahan, Kasım (2000), Hizmet Pazarlaması, Beta Ya. İstanbul.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)