Ders Adı Sağlık Kurumları Yönetimi Alan Çalışması
Ders Kodu SKI-217
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) 4-AYŞALI KARA
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları sağlık kurumları yönetimi ve organizasyon yapısını tanır ve irdeliyebilir hastane organizasyon yapısını tanır Çalışma hayatında günümüzde ortaya çıkan yönetime ilişkin değişimlerin tarihsel arka planının bilincinde olabilir ve uygulamaları değerlendirebilir.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri sağlık kurumları yönetimi ve organizasyon yapısını tanıma Yönetimin ve yöneticiliğin değişen uygulamalarını izleyebilme güncel işletme yöneticiliği uygulamalarını yakından izleyebilecek beceri ve yetenekleri geliştirme Hastanelerin yapısı ve işleyişi ile ilgili bilgi sahibi olma Hastanelerin tüm birimlerini tanıma Finansmanın işletmeler açısından önemini kavrama
Dersin Amacı Sağlık kurumları yönetimi, hedefleri, öncelikleri, organizasyonu, teorik ve uygulamalı olarak ele alınması
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Sağlık, Hastalık ve Hastaneler hastahanelerin tarihçesi, sağlık ve hastalık, kişilik ve hayat süresi
2 Yönetim ve Organizasyon hastane yöneticisi, hastane organizasyonu, sağlık hizmetlerinde yöneticilik ve liderlik, sağlık hizmetlerinde koçluk/mentorluk, sağlık kurumlarını değerle yönetmek, veriye dayalı yönetim, memnuniyet çalışmaları
3 İnsan Kaynakları Yönetimi ilkeler ve işlevler, insan kaynağı planlaması ve tedariği, çalışanların motivasyonu ve iş doyumu, sağlık çalışanlarınn eğitimi ve yetiştirilmesi.
4 Tesis Yönetimi tesis güvenliği, teknik hizmetler, tıbbi cihaz yönetimi, yeşil hastane.
5 Hastanelerde Lojistik Yönetimi hastanelerde lojistik ve tedarik zinciri yönetimi, sağlık kurumlarında satın alma yönetimi
6 Bilişim Teknolojileri Yönetimi hastane bilgi yönetim sistemleri, bilişim altyapı çözümleri, hastanelerde elektronik döküman ve belge yönetim sistemleri
7 Sağlık Ekonomisi ve Finansmanı sağlık ekonomisi, genel muhasebe, bütçeleme, sağlık kurumlarında maaliyet yönetimi, hastanelerde faturalandırma süreçleri, sağlık harcamaları
8 Kalite Yönetimi sağlık organizasyonlarında kalite ve akreditasyon, hastane denetimleri
9 Risk Yönetimi hasta güvenliği, çalışan güvenliği, tıbbi risk yönetimi, ilaç güvenliği, radyasyon güvenliği, lab. güvenliği, tıbbi cihaz güvenliği ve kalibrasyon, hastane enfeksiyonları ve kontrolü, hastane afet yönetimi
10 Teşhis ve Tedavi Hizmetleri acil sağlık hizmetleri yönetimi, hastanelerde ayaktan sağlık hizmetleri, klinik hizmetleri yönetimi, ameliyathane süreç yönetimi, yoğun bakım hizmetleri, hemodiyaliz hizmetleri, evde sağlık hizmetleri, evde sağlık hizmetleri
11 Hemşirelik Hizmetleri hemşirelik hizmetleri yönetimi
12 Tıbbi Destek Hizmetleri tıbbi sekreterlik hizmetleri, ilaç yönetimi, sterilizasyon ve dezenfektasyon, hasta taşıma hizmetleri, hasta eğitimi ve hasta okulu, tıbbi sosyal hizmet
13 Genel Destek Hizmetleri
14 Kurumsal İlişkiler halkla ilişkiler, sağlık hizmetlerinin pazarlanması, hasta şikayetleri yönetimi, sağlık kurumları ve medya ilişkileri
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Sağlık alanında temel düzeyde işletmecilik bilgilerine sahiptir. 3
2 Karar uygulama ve davranışlarında işletmecilik ve yönetim alanına ilişkin edindiği bilgileri kullanma becerisine sahiptir. 4
3 Sağlık alanındaki işletmecilikle ilgili bilgileri analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisine sahiptir. 3
4 Sağlık alanındaki işletmecilik ile edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır. 4
5 Sağlık kurumları işletmeciliği alanındaki tıbbi dokümanların arşivleme süreçleri sıralar/açıklar. 4
6 Sağlık kurumları alanında kullanılan tıbbi terminolojiyi sıralar/açıklar. 2
7 Sağlık Kurumu işletmeciliği alanındaki işletme fonksiyonları süreçlerini (yönetim, organizasyon, halkla ilişkiler, insan kaynakları, maliyet muhasebesi, pazarlama) temel düzeyde açıklar/tanımlar. 5
8 Günümüz yönetim anlayışına uygun olan toplam kalite yönetimini sağlık sektörüne uygulayabilme becerisine sahip olur. 1
9 Hasta sağlığı ve güvenliğine önem verir , ayrıca bu konudaki uygulamaların hukuksal sonuçlarının farkında olabilir. 3
10 Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır. 2
11 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. 2
12 Sağlık Kurumları İşletmeciliği alanında kullanılan mevzuatı sıralar/açıklar. 1
13 Sağlık Kurumları İşletmeciliği alanındaki taraflar (ulusal, uluslararası, kamu) arasındaki ilişkiyi sıralar/açıklar 3
14 Sağlık kurumları işletmeciliği alanındaki satınalma ve lojistik süreçlerini sıralar/açıklar. 3
15 Sağlık kurumları işletmeciliği alanında kullanılan bilgisayar paket programları amacına uygun temel düzeyde kullanır. 2
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 15 15
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 109    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu Öğr. Gör. Ayşalı KARA ders Notları
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)