Ders Adı Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim
Ders Kodu SKI-218
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) 4-NURCAN NEGİZ
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Finansman ile ilgili temel kavramları tanıyabilir 2) Temel mali tabloların analiz edilmesinde kullanılan oranları kavrayabilir 2) T3) İşletmelerde kısa ve uzun vadeli yatırım kararlarını vermede, uygun kaynakların bulunmasında kullanılan yöntemleri kavrayabiliremel mali tabloların analiz edilmesinde kullanılan oranları kavrayabilir
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği İşletme açısından finansmanın önemini vurgulamak, mali tablolardan nasıl faydalanılabileceğini örnekler yardımıyla göstermek
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1) Finansman ile ilgili temel kavramları tanıyabilmek 2) Temel mali tabloların analiz edilmesinde kullanılan oranları kavrayabilmek 3) İşletmelerde kısa ve uzun vadeli yatırım kararlarını vermede, uygun kaynakların bulunmasında kullanılan yöntemleri kavrayabilmek
Dersin Amacı Finansmanın işletmeler açısından önemini vurgulayarak, temel finansal tabloların oranlar yöntemiyle analizini, kısa ve uzun vadeli yatırım kararlarında finansal tekniklerden nasıl faydalanıldığını, optimum sermaye yapısının oluşturulmasında finansal bilgilerden nasıl yararlanıldığını öğrencilere kazandırmak
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Finansman tanımı, kavramı ve işletmeler açısından önemi
2 Oran Analizi (Likidite Oranları ve Mali Yapı Analizinde Kullanılan Oranlar)
3 Faaliyet Oranları ve Karlılık Oranları
4 Piyasa Oranları ve Gerçek Bir İşletmenin Mali Tabloları Üzerinde Uygulama
5 İşletme Sermayesi Yönetimi ( Nakit Yönetimi)
6 Alacak Yönetimi
7 Stok Yönetimi
8 Yatırım Bütçelemesi (Geri Ödeme ve İskontolu Geri Ödeme Süresi Yöntemleri)
9 Net Bugünkü Değer ve İç Verim Oranı Yöntemleri
10 Karlılık İndeksi Yöntemi ve Uygulamalar
11 Borçlanma ve Tahvil Maliyeti
12 Hisse Senedi Çıkarma ve Dağıtılmayan Karların Maliyeti
13 Ağırlıklı Ortalama Sermaye Maliyeti
14 Optimal Sermaye Maliyeti ve Uygulamalar
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Sağlık alanında temel düzeyde işletmecilik bilgilerine sahiptir. 3
2 Karar uygulama ve davranışlarında işletmecilik ve yönetim alanına ilişkin edindiği bilgileri kullanma becerisine sahiptir. 3
3 Sağlık alanındaki işletmecilikle ilgili bilgileri analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisine sahiptir. 4
4 Sağlık alanındaki işletmecilik ile edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır. 2
5 Sağlık kurumları işletmeciliği alanındaki tıbbi dokümanların arşivleme süreçleri sıralar/açıklar. 1
6 Sağlık kurumları alanında kullanılan tıbbi terminolojiyi sıralar/açıklar. 1
7 Sağlık Kurumu işletmeciliği alanındaki işletme fonksiyonları süreçlerini (yönetim, organizasyon, halkla ilişkiler, insan kaynakları, maliyet muhasebesi, pazarlama) temel düzeyde açıklar/tanımlar. 4
8 Günümüz yönetim anlayışına uygun olan toplam kalite yönetimini sağlık sektörüne uygulayabilme becerisine sahip olur. 1
9 Hasta sağlığı ve güvenliğine önem verir , ayrıca bu konudaki uygulamaların hukuksal sonuçlarının farkında olabilir. 1
10 Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır. 2
11 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. 1
12 Sağlık Kurumları İşletmeciliği alanında kullanılan mevzuatı sıralar/açıklar. 1
13 Sağlık Kurumları İşletmeciliği alanındaki taraflar (ulusal, uluslararası, kamu) arasındaki ilişkiyi sıralar/açıklar 1
14 Sağlık kurumları işletmeciliği alanındaki satınalma ve lojistik süreçlerini sıralar/açıklar. 1
15 Sağlık kurumları işletmeciliği alanında kullanılan bilgisayar paket programları amacına uygun temel düzeyde kullanır. 1
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 60
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 40
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 119    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu USTA Öcal, Finansal Yönetim, Detay Yayıncılık
Diğer Kaynaklar 1) ÖZTİN Akgüç , Finansal Yönetim İ.Ü.İşletme Fakültesi Yayınları İSTANBUL 2) CEYLAN Ali İşletmelerde finansal yönetim BURSA ,1991 3)ÖZDEMİR Muharrem Finansal yönetim ANKARA ,1997
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)