Ders Adı Medikal Firma İşletmeciliği
Ders Kodu SKI-219
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) 4-Koray ÖZSOY
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Tıbbi cihaz satış yönetmeliği kavramak Medikal sektörün sorunlarını ve çözüm önerileri tartışabilmek Medikal firma yöneticiliği hakkında bilgi ve beceriyi kazanabilmek Medikal Sanayi Sektörünün Alt Sektörlerini Tanımak Medikal Sarf Malzemeleri,Medikal Teşhis ve Görüntüleme Alet ve Cihazları,Medikal Dişçilik Alet ve Cihazlar hakkında bilgi ve beceri kazanabilmek Medikal Ortopedik Alet ve Cihazlar,Medikal Tedavi Edici Cihazlar hakkında bilgi ve beceri kazanabilmek
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu, ?Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği, Türkiye Tıbbi Cihazı Yönetmeliği Optisyenlik Müesseleri, Medikal Sarf Malzemeler, Medikal Teşhis ve Görüntüleme Alet ve Cihazları, Medikal Dişçilik, Medikal Ortopedik Alet ve Cihazlar, Medikal Tedavi Edici Cihazlar
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Tıbbi cihaz satış yönetmeliği kavramak Medikal sektörün sorunlarını ve çözüm önerileri tartışabilmek Medikal firma yöneticiliği hakkında bilgi ve beceriyi kazanabilmek Medikal Sanayi Sektörünün Alt Sektörlerini Tanımak Medikal Sarf Malzemeleri,Medikal Teşhis ve Görüntüleme Alet ve Cihazları,Medikal Dişçilik Alet ve Cihazlar hakkında bilgi ve beceri kazanabilmek Medikal Ortopedik Alet ve Cihazlar,Medikal Tedavi Edici Cihazlar hakkında bilgi ve beceri kazanabilmek
Dersin Amacı Öğrencilere sağlık endüstrisinin önemli bir girdisini oluşturan medikal sanayi sektörü hakkında bilgi ve beceriyi kazandırmayı amaçlar.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır.
Hafta Konular  
1 Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu, ?Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği,
2 Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu, ?Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği,
3 Türkiye Tıbbi Cihazı Yönetmeliği Optisyenlik Müesseleri,
4 Türkiye Tıbbi Cihazı Yönetmeliği Optisyenlik Müesseleri,
5 Medikal Sarf Malzemeler,
6 Medikal Sarf Malzemeler,
7 Medikal Teşhis ve Görüntüleme Alet ve Cihazları,
8 Medikal Teşhis ve Görüntüleme Alet ve Cihazları,
9 Medikal Tedavi Edici Cihazlar
10 Medikal Tedavi Edici Cihazlar
11 Medikal Dişçilik,
12 Medikal Dişçilik,
13 Medikal Ortopedik Alet ve Cihazlar,
14 Medikal Ortopedik Alet ve Cihazlar,
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Sağlık alanında temel düzeyde işletmecilik bilgilerine sahiptir. 3
2 Karar uygulama ve davranışlarında işletmecilik ve yönetim alanına ilişkin edindiği bilgileri kullanma becerisine sahiptir. 2
3 Sağlık alanındaki işletmecilikle ilgili bilgileri analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisine sahiptir. 3
4 Sağlık alanındaki işletmecilik ile edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır. 2
5 Sağlık kurumları işletmeciliği alanındaki tıbbi dokümanların arşivleme süreçleri sıralar/açıklar. 1
6 Sağlık kurumları alanında kullanılan tıbbi terminolojiyi sıralar/açıklar. 1
7 Sağlık Kurumu işletmeciliği alanındaki işletme fonksiyonları süreçlerini (yönetim, organizasyon, halkla ilişkiler, insan kaynakları, maliyet muhasebesi, pazarlama) temel düzeyde açıklar/tanımlar. 2
8 Günümüz yönetim anlayışına uygun olan toplam kalite yönetimini sağlık sektörüne uygulayabilme becerisine sahip olur. 2
9 Hasta sağlığı ve güvenliğine önem verir , ayrıca bu konudaki uygulamaların hukuksal sonuçlarının farkında olabilir. 1
10 Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır. 2
11 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. 1
12 Sağlık Kurumları İşletmeciliği alanında kullanılan mevzuatı sıralar/açıklar. 1
13 Sağlık Kurumları İşletmeciliği alanındaki taraflar (ulusal, uluslararası, kamu) arasındaki ilişkiyi sıralar/açıklar 1
14 Sağlık kurumları işletmeciliği alanındaki satınalma ve lojistik süreçlerini sıralar/açıklar. 3
15 Sağlık kurumları işletmeciliği alanında kullanılan bilgisayar paket programları amacına uygun temel düzeyde kullanır. 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 1 40
Ödev 1 20
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 1 10 10
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 20
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 106    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu Samsun Medikal Sanayi Sektörü Mevcut Durum Analizi, Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu, ?Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği,
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)