Ders Adı Sağlık Kurumlarında Denetim
Ders Kodu SKI-220
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) 3-Mehmet Çabuk
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğrenciler denetim tanımını yapar ve türlerini açıklayabilir Denetim ile ilgili organizasyonları bilir sağlık kurumlarının hangi kriterlere göre denetlendiğini bilir Denetim ile ilgili mevzuatları öğrenir Denetim sürecinde sağlık kurumlarının sorumluluklarını bilir
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Denetimin tanımı ve amacı, Sağlık kurumlarının çeşitleri, Denetimle ilgili sağlık mevzuatları, Denetleme kriterleri, denetleme formları, Denetleme sürecinde yapılması gerekenler, kamu ve özel hastanelerde denetim
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Öğrencilerin denetim tanımını ve türlerini açıklayabilmesi Denetim ile ilgili organizasyonları bilmesi sağlık kurumlarının hangi kriterlere göre denetlendiğini bilmesi Denetim ile ilgili mevzuatları öğrenmesi Denetim sürecinde sağlık kurumlarının sorumluluklarını bilmesi
Dersin Amacı Öğrencilerin sağlık kurumlarındaki denetim ile ilgili temel bilgilerin verilmesi Öğrencilere denetim süreçleri ve türlerinin kavratılması
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Denetimin tanımı ve amaçları
2 Sağlık kurumlarında denetim organizasyonu
3 Sağlık kurumlarında denetim türleri ve uygulamaları
4 Özel sağlık kurum ve kuruluşlarında denetim ile ilgili yasal mevzuatlar
5 Özel sağlık kurum ve kuruluşlarında denetim kriterleri
6 Denetleyicilerin belirlenmesi ve denetleyicilerin görev yetki ve sorumlulukları
7 Denetim sürecinde sağlık kurumlarının yükümlülükleri
8 Kamu sağlık kurumları çeşitleri ve denetim yapılanmaları
9 Kamu sağlık kurumlarında denetim kriterleri
10 Kamu sağlık kurumlarında denetim ile ilgili mevzuatlar
11 Denetimde kullanılan formlar, tutanaklar ve yaptırımlar
12 Uluslararası sağlık organizasyonları ve denetim
13 Örnek denetim raporlarının incelenmesi-1
14 Örnek denetim raporlarının incelenmesi-2
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Sağlık alanında temel düzeyde işletmecilik bilgilerine sahiptir. 3
2 Karar uygulama ve davranışlarında işletmecilik ve yönetim alanına ilişkin edindiği bilgileri kullanma becerisine sahiptir. 3
3 Sağlık alanındaki işletmecilikle ilgili bilgileri analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisine sahiptir. 3
4 Sağlık alanındaki işletmecilik ile edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır. 2
5 Sağlık kurumları işletmeciliği alanındaki tıbbi dokümanların arşivleme süreçleri sıralar/açıklar. 1
6 Sağlık kurumları alanında kullanılan tıbbi terminolojiyi sıralar/açıklar. 1
7 Sağlık Kurumu işletmeciliği alanındaki işletme fonksiyonları süreçlerini (yönetim, organizasyon, halkla ilişkiler, insan kaynakları, maliyet muhasebesi, pazarlama) temel düzeyde açıklar/tanımlar. 3
8 Günümüz yönetim anlayışına uygun olan toplam kalite yönetimini sağlık sektörüne uygulayabilme becerisine sahip olur. 2
9 Hasta sağlığı ve güvenliğine önem verir , ayrıca bu konudaki uygulamaların hukuksal sonuçlarının farkında olabilir. 1
10 Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır. 3
11 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. 1
12 Sağlık Kurumları İşletmeciliği alanında kullanılan mevzuatı sıralar/açıklar. 3
13 Sağlık Kurumları İşletmeciliği alanındaki taraflar (ulusal, uluslararası, kamu) arasındaki ilişkiyi sıralar/açıklar 1
14 Sağlık kurumları işletmeciliği alanındaki satınalma ve lojistik süreçlerini sıralar/açıklar. 1
15 Sağlık kurumları işletmeciliği alanında kullanılan bilgisayar paket programları amacına uygun temel düzeyde kullanır. 1
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 60
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 40
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 12 2 24
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 12 2 24
Ödevler 1 10 10
Sunum 1 10 10
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 20
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 108    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar Sağlık bakanlığı denetim mevzuatı, Teftiş kurulu denetim rehberi
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)