Ders Adı Ticari İşletme Hukuku
Ders Kodu SKI-222
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Ticaret hukukunun, hukuk sistemi ve ticari hayattaki rolü ve önemi. 2) Bireysel ticari girişimler için gerekli bilgilerin verilmesi 3) Ticari faaliyetlerle ilgili temel müesseselerin tanıtımı. 4) Meslek sınavlarına katkı.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Ders, Ticaret Hukukunun ?işletme hukuku? kısmıyla sınırlıdır. Derste, Ticaret Hukukunun temel konuları ele alınmaktadır.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1) Ticaret hukukunun, hukuk sistemi ve ticari hayattaki rolü ve önemi. 2) Bireysel ticari girişimler için gerekli bilgilerin verilmesi 3) Ticari faaliyetlerle ilgili temel müesseselerin tanıtımı. 4) Meslek sınavlarına katkı.
Dersin Amacı Ticari hayatı düzenleyen kurallardan bir kısmının; kişilerin hem bireysel hem de özel sektördeki çalışmalarında karşılaşacakları, uymak ve uygulamak zorunda kalacakları ticari hükümlerin tanıtılmasıdır. Bu derse ilişkin konular meslek sınavlarında da önemli bir yer tutmaktadır. Böylece öğrenci, bu tür sınavlar için gerekli olan bilgi birikimine de sahip olmaktadır.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Ticaret Hukukunun konusu ve ilgili sistemler, ticari işletmenin temel nitelikleri ve tanımı.
2 Ticari işletmenin unsurları, merkez ve şube ayırımı.
3 Ticari işletmenin konu olduğu hukuki muameleler; işletmenin devri ve rehni.
4 Ticari iş ve ticari hüküm, ticari iş sayılmaya bağlanan sonuçlar, ticari yargı.
5 Gerçek ve tüzel kişilerde tacir sıfatının kazanılması ve kaybı.
6 Tacir sıfatının sonuçları.
7 Ticaret sicili, önemi ve fonksiyonları.
8 Ticaret unvanı ve işletme adı, Fikri mülkiyet hakları (Özellikle marka, coğrafi işaretler, patent ve know how).
9 Arasınav
10 Genel anlamda rekabet hukuku, haksız rekabet, şartları ve ilgili yaptırımlar.
11 Tacirler için defter tutma zorunluluğu, tutulacak defterler, hüküm ve sonuçları.
12 Cari hesap.
13 Tacir yardımcıları, bağlı tacir yardımcıları (ticari mümessil, ticari vekil, seyyar tüccar memurluğu).
14 Bağlı olmayan tacir yardımcıları (ticaret işleri tellalı, acenta, komisyoncu).
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Sağlık alanında temel düzeyde işletmecilik bilgilerine sahiptir. 1
2 Karar uygulama ve davranışlarında işletmecilik ve yönetim alanına ilişkin edindiği bilgileri kullanma becerisine sahiptir. 1
3 Sağlık alanındaki işletmecilikle ilgili bilgileri analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisine sahiptir. 1
4 Sağlık alanındaki işletmecilik ile edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır. 1
5 Sağlık kurumları işletmeciliği alanındaki tıbbi dokümanların arşivleme süreçleri sıralar/açıklar. 1
6 Sağlık kurumları alanında kullanılan tıbbi terminolojiyi sıralar/açıklar. 1
7 Sağlık Kurumu işletmeciliği alanındaki işletme fonksiyonları süreçlerini (yönetim, organizasyon, halkla ilişkiler, insan kaynakları, maliyet muhasebesi, pazarlama) temel düzeyde açıklar/tanımlar. 1
8 Günümüz yönetim anlayışına uygun olan toplam kalite yönetimini sağlık sektörüne uygulayabilme becerisine sahip olur. 1
9 Hasta sağlığı ve güvenliğine önem verir , ayrıca bu konudaki uygulamaların hukuksal sonuçlarının farkında olabilir. 2
10 Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır. 3
11 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. 3
12 Sağlık Kurumları İşletmeciliği alanında kullanılan mevzuatı sıralar/açıklar. 2
13 Sağlık Kurumları İşletmeciliği alanındaki taraflar (ulusal, uluslararası, kamu) arasındaki ilişkiyi sıralar/açıklar 1
14 Sağlık kurumları işletmeciliği alanındaki satınalma ve lojistik süreçlerini sıralar/açıklar. 1
15 Sağlık kurumları işletmeciliği alanında kullanılan bilgisayar paket programları amacına uygun temel düzeyde kullanır. 1
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 11 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 2 14 28
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 12 12
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 18 18
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 142    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu 1) ÜLGEN/TEOMAN/HELVACI/KENDİGELEN/KAYA/NOMER ERTAN, Ticari İşletme Hukuku, İstanbul 2009. 2) AYHAN, R., Ticari İşletme Hukuku, Ankara 2007. 3) POROY/YASAMAN, Ticari İşletme Hukuku, İstanbul 2010. 4) ARKAN, S., Ticari İşletme Hukuku, Ankara 2010. 5) KARAHAN, S., Ticari İşletme Hukuku, Konya 2010. 6) KAYAR, İ., Ticari İşletme Hukuku, Ankara 2010. 7) TEOMAN, Ö; KENDİGELEN, A., Ticaret Hukuku (Uygulamalı Ders Örnekleri) İstanbul 2006.
Diğer Kaynaklar “Ticari İşletme Hukuku” başlığını taşıyan eserler ve ticaret hukuku mevzuatı.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)