Ders Adı Sağlık Sigortacılığı ve Geri Ödeme Yöntemleri
Ders Kodu SKI-223
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) 4-Eylem Bayrakçı
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Sağlık sigortası ve ödeme sistemlerini bilir, 2) Sigortalıların sağlık hizmetlerini kullanımını bilir, 3) Özel sigorta, sosyal sigorta kavramlarını bilir, 4) Ülkemizde ve dünyada sağlık sigortacılığının durumunu bilir. 5) Sağlık sigortacılığı ile ilgili sorunları ve reform çabalarını bilir.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1) Sağlık sigortası ve ödeme sistemlerini bilmek 2) Sigortalıların sağlık hizmetlerini kullanımını bilmek 3) Özel sigorta, sosyal sigorta kavramlarını bilmek 4) Ülkemizde ve dünyada sağlık sigortacılığının durumunu bilmek 5) Sağlık sigortacılığı ile ilgili sorunları ve reform çabalarını bilmek
Dersin Amacı Sağlık hizmetleri finansman sistemlerini, sağlık sigortası ve ödeme sistemlerini, sigortacılığın tarihsel gelişimi, kapsamı, gönüllü sigorta seçimi, sigortalılığın sağlık hizmetleri kullanımı ve sağlık üzerine etkilerini, sağlık sigortası yapılarını; özel sigorta ve sosyal sigorta mantığını, sağlık sigortası sistemlerinin hizmet kullanımı ve sağlık üzerine etkilerini, zorunlu ve özel sağlık sigortasının, maliyet paylaşımının sağlık hizmeti kullanımı (hastane, hekim, dişcilik ve ruh sağlığı hizmetleri) ve sağlık üzerine etkisini, dünyada ve ülkemizde sağlık sigortacılığının durumunu ve diğer ülkelerden alınacak dersleri ve anahtar ilkeleri ve sağlık sigortacılığı ve ödeme sistemlerinde yaşanan son gelişmeleri bilecektir.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Sağlık hizmetleri finansman sistemleri hakkında genel bilgiler
2 Sağlık sigortası ve ödeme sistemleri
3 Sigortacılığın tarihsel gelişimi ve kapsamı
4 Sigortalılığın sağlık hizmetleri kullanımı ve sağlık üzerine etkileri
5 Sağlık sigortası türleri, özel sigorta ve sosyal sigorta
6 Sağlık sigortası sistemlerinin hizmet kullanımı ve sağlık üzerine etkileri
7 Zorunlu ve özel sağlık sigortasının, maliyet paylaşımının sağlık hizmeti kullanımı ve sağlık üzerine etkisi
8 Dünyada sağlık sigortacılığı
9 Ülkemizde sağlık sigortacılığı
10 Sigortacılık alanında yaşanan sorunlar
11 Sigortacılık alanında reform çabaları, maliyet kısma yöntemleri
12 Sigortacılık alanında maliyet kısma yöntemleri
13 Sağlık sigortacılığı ve ödeme sistemlerinde yaşanan son gelişmeler
14 Genel Değerlendirme
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Sağlık alanında temel düzeyde işletmecilik bilgilerine sahiptir. 1
2 Karar uygulama ve davranışlarında işletmecilik ve yönetim alanına ilişkin edindiği bilgileri kullanma becerisine sahiptir. 1
3 Sağlık alanındaki işletmecilikle ilgili bilgileri analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisine sahiptir. 2
4 Sağlık alanındaki işletmecilik ile edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır. 1
5 Sağlık kurumları işletmeciliği alanındaki tıbbi dokümanların arşivleme süreçleri sıralar/açıklar. 1
6 Sağlık kurumları alanında kullanılan tıbbi terminolojiyi sıralar/açıklar. 1
7 Sağlık Kurumu işletmeciliği alanındaki işletme fonksiyonları süreçlerini (yönetim, organizasyon, halkla ilişkiler, insan kaynakları, maliyet muhasebesi, pazarlama) temel düzeyde açıklar/tanımlar. 1
8 Günümüz yönetim anlayışına uygun olan toplam kalite yönetimini sağlık sektörüne uygulayabilme becerisine sahip olur. 1
9 Hasta sağlığı ve güvenliğine önem verir , ayrıca bu konudaki uygulamaların hukuksal sonuçlarının farkında olabilir. 2
10 Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır. 2
11 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. 3
12 Sağlık Kurumları İşletmeciliği alanında kullanılan mevzuatı sıralar/açıklar. 1
13 Sağlık Kurumları İşletmeciliği alanındaki taraflar (ulusal, uluslararası, kamu) arasındaki ilişkiyi sıralar/açıklar 4
14 Sağlık kurumları işletmeciliği alanındaki satınalma ve lojistik süreçlerini sıralar/açıklar. 1
15 Sağlık kurumları işletmeciliği alanında kullanılan bilgisayar paket programları amacına uygun temel düzeyde kullanır. 1
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 1 40
Ödev 1 20
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 1 15 15
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 20
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 111    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar İsa Karakaş, Uygulamalı Genel Sağlık Sigortası Rehberi, Adalet Yayınevi, Ankara, 2010
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)