Ders Adı Maliyet Muhasebesi
Ders Kodu SKI-224
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) 4-Nurcan Negiz
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Maliyet ve maliyet muhasebesi ile ilgili temel kavramları kavrayabilir. 2. Maliyetleri sınıflandırabilir. 3. Maliyet unsurlarını kavrayabilir. 4. Maliyet yerlerini oluşturma ve maliyet dağıtımlarını yöntemlerine göre gerçekleştirir. 5. Mal yada hizmet maliyet sistemlerini uygulayabilir.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Maliyet Muhasebesi İle İlgili Temel Kavramlar ve Maliyetlerin Sınıflandırılması, Maliyet Unsurları, Maliyet Yerleri ve Maliyet Dağıtım Yöntemleri, Maliyet Hesaplama Sistemleri
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1. Maliyet ve maliyet muhasebesi ile ilgili temel kavramları kavrayabilme. 2. Maliyetleri sınıflandırabilme. 3. Maliyet unsurlarını kavrayabilme. 4. Maliyet yerlerini oluşturma ve maliyet dağıtımlarını yöntemlerine göre gerçekleştirme. 5. Mal yada hizmet maliyet sistemlerini uygulayabilme.
Dersin Amacı Mal ve hizmet üreten işletmelerde mamul, yarı mamul ve hizmet maliyetlerinin hesaplanmasını sağlamak, işletme planlamasını kolaylaştırmak. Mal ve hizmet maliyetlerinin kontrolünü sağlamak, işletme yöneticilerinin karar almalarına yardımcı olmak.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Maliyet muhasebesinin muhasebe sistemi içerisindeki yeri ve temel kavramlar.
2 Maliyetlerin sınıflandırılması
3 Malzeme maliyetleri ve muhasebeleştirilmesi
4 İşçilik maliyetleri ve muhasebesi
5 Genel üretim maliyetleri ve muhasebesi
6 Tekdüzen muhasebe sisteminde maliyet muhasebesinin yeri
7 Maliyet yerleri
8 Maliyet dağıtım yöntemleri
9 Mamul maliyetleme sistemleri
10 Safha maliyetleme sistemi
11 Birleşik imalatta maliyetleme
12 Sipariş maliyetleme sistemi
13 Standart maliyetleme sistemi
14 Değişken maliyetleme sistemi
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Sağlık alanında temel düzeyde işletmecilik bilgilerine sahiptir. 3
2 Karar uygulama ve davranışlarında işletmecilik ve yönetim alanına ilişkin edindiği bilgileri kullanma becerisine sahiptir. 3
3 Sağlık alanındaki işletmecilikle ilgili bilgileri analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisine sahiptir. 4
4 Sağlık alanındaki işletmecilik ile edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır. 3
5 Sağlık kurumları işletmeciliği alanındaki tıbbi dokümanların arşivleme süreçleri sıralar/açıklar. 1
6 Sağlık kurumları alanında kullanılan tıbbi terminolojiyi sıralar/açıklar. 1
7 Sağlık Kurumu işletmeciliği alanındaki işletme fonksiyonları süreçlerini (yönetim, organizasyon, halkla ilişkiler, insan kaynakları, maliyet muhasebesi, pazarlama) temel düzeyde açıklar/tanımlar. 4
8 Günümüz yönetim anlayışına uygun olan toplam kalite yönetimini sağlık sektörüne uygulayabilme becerisine sahip olur. 2
9 Hasta sağlığı ve güvenliğine önem verir , ayrıca bu konudaki uygulamaların hukuksal sonuçlarının farkında olabilir. 1
10 Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır. 1
11 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. 1
12 Sağlık Kurumları İşletmeciliği alanında kullanılan mevzuatı sıralar/açıklar. 1
13 Sağlık Kurumları İşletmeciliği alanındaki taraflar (ulusal, uluslararası, kamu) arasındaki ilişkiyi sıralar/açıklar 1
14 Sağlık kurumları işletmeciliği alanındaki satınalma ve lojistik süreçlerini sıralar/açıklar. 2
15 Sağlık kurumları işletmeciliği alanında kullanılan bilgisayar paket programları amacına uygun temel düzeyde kullanır. 1
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 15 15
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 114    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu Öğr. Gör. Nurcan Negiz, Maliyet Muhasebesi Ders Notları
Diğer Kaynaklar YÜKÇÜ Süleyman, Maliyet Muhasebesi, Anadolu Matbaası ,İZMİR-TÜRKİYE SAVCI Mustafa, Maliyet Muhasebesine Giriş,RİZE-TÜRKİYE Bursal Nasuhi ve Ercan yücel, Maliyet Muhasebesi
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)