Ders Adı Sağlık Kurumlarında Teknoloji Yönetimi
Ders Kodu SKI-225
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) 4-Ali Balım
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğrenciler Teknoloji Yönetimini öğrenecekler Türkiyede Teknoloji üreten kuruluşları tanıyacaklar Türkiye'de devletin teknolojik gelişme katkısını öğrenecekler
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Teknoloji, Teknoloji Yönetimi, Teknoloji ve Proje, Ar- Ge, Türkiyede AR-GE teşvik kanunları, Teknoloji ve Küreselleşme,
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Öğrencilerin teknoloji yönetimini öğretmek Teknolojinin önemini anlatmak Türkiye'de teknolojinin gelişmesi konusunda ki teşviklerin öğrenilmesi
Dersin Amacı Dersi alan öğrencilerin teknoloji ve teknoloji yönetimi kavramlarının öğrenmelerini sağlamak ve teknolojinin küreselleşen dünyadaki önemi konusunda eğitmek
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Teknoloji ve İlkeleri
2 Teknoloji Yönetimi
3 Teknoloji Çeşitleri
4 Teknoloji Stratejileri
5 Ar - Ge Kanunları
6 Ar- GE Kurumları
7 Teknoloji ve Küreselleşme
8 Teknoloji Rekabet
9 Türkiye ve Teknoloji
10 Proje Yönetimi
11 Teknoloji ve Proje
12 Teknolojinin Hayatımızda ki Önemi
13 Türkiye'de Tekno-Parklar
14 Teknoloji ve Kurumsal Değişim
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Sağlık alanında temel düzeyde işletmecilik bilgilerine sahiptir. 1
2 Karar uygulama ve davranışlarında işletmecilik ve yönetim alanına ilişkin edindiği bilgileri kullanma becerisine sahiptir. 2
3 Sağlık alanındaki işletmecilikle ilgili bilgileri analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisine sahiptir. 3
4 Sağlık alanındaki işletmecilik ile edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır. 1
5 Sağlık kurumları işletmeciliği alanındaki tıbbi dokümanların arşivleme süreçleri sıralar/açıklar. 1
6 Sağlık kurumları alanında kullanılan tıbbi terminolojiyi sıralar/açıklar. 1
7 Sağlık Kurumu işletmeciliği alanındaki işletme fonksiyonları süreçlerini (yönetim, organizasyon, halkla ilişkiler, insan kaynakları, maliyet muhasebesi, pazarlama) temel düzeyde açıklar/tanımlar. 1
8 Günümüz yönetim anlayışına uygun olan toplam kalite yönetimini sağlık sektörüne uygulayabilme becerisine sahip olur. 1
9 Hasta sağlığı ve güvenliğine önem verir , ayrıca bu konudaki uygulamaların hukuksal sonuçlarının farkında olabilir. 1
10 Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır. 2
11 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. 2
12 Sağlık Kurumları İşletmeciliği alanında kullanılan mevzuatı sıralar/açıklar. 1
13 Sağlık Kurumları İşletmeciliği alanındaki taraflar (ulusal, uluslararası, kamu) arasındaki ilişkiyi sıralar/açıklar 1
14 Sağlık kurumları işletmeciliği alanındaki satınalma ve lojistik süreçlerini sıralar/açıklar. 1
15 Sağlık kurumları işletmeciliği alanında kullanılan bilgisayar paket programları amacına uygun temel düzeyde kullanır. 5
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 1 40
Ödev 1 20
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 1 1 1
Sunum 1 10 10
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 115    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar Teknoloji Yönetimi - Erdal, Murat - I·stanbul : Tu¨rkmen Kitabevi, 2008 Degˆis¸im c¸agˆında teknoloji yo¨netimi - Tekin Mahmut - Ankara : Nobel Yayın Dagˆıtım, 2006
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)