Ders Adı Sağlık Kurumlarında Verimlilik ve Performans Yönetimi
Ders Kodu SKI-227
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) ÖĞR.GÖR.TAMER TOKGÖZ
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Performans değerlendirme sistemi ve kullanım alanlarını kavrayabilme. 2) Performans değerlendirme sistemini etkileyen temel faktörleri tanıyabilme. 3) İş değerlendirme ve ücret sistemini tanıyabilme.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Performans değerlendirme ve ücret yönetiminin kavramsal tanımları ve kapsamları, insan kaynakları yönetiminde performans yönetim sistemi; performans yönetim sisteminin kullanım alanları ve yararları; performans değerleme sürecinde yapılan hatalar, değerlendirmelerin kimler tarafından yapılacağının belirlenmesi, performans yönetimi sistemini etkileyen temel faktörler; iş değerleme kavramı, amaçları, kapsamı, süreci; iş değerleme yöntemleri, ücret kavramı, ücret yönetiminin amaçları ve ücretleme ilkeleri, işletmelerde ücret politikasını etkileyen temel faktörler gibi konular yer almaktadır.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Performans değerlendirme ile ilgili kavramları tanıyabilme.
Dersin Amacı Performans değerlendirme sistemi kavramalarını, performans değerlendirme sisteminin kullanım alanlarını ve iş değerlendirme kavramlarını tanımlarını sağlamak.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Performans değerlendirme yönetiminin kavramsal tanımı ve kapsamı
2 Ücret kavramı ve kapsamı
3 İnsan kaynakları yönetiminde performans yönetim sistemi
4 Performans yönetim sisteminin kullanım alanları
5 Performans yönetim sisteminin yararları
6 Performans değerleme sürecinde yapılan hatalar
7 Değerlendirmelerin kimler tarafından yapılacağının belirlenmesi
8 Performans yönetimi sistemini etkileyen temel faktörler
9 İş değerleme kavramı
10 İş değerleme yöntemleri
11 Ücret kavramı,
12 Ücret yönetiminin amaçları
13 Ücretleme ilkeleri
14 İşletmelerde ücret politikasını etkileyen temel faktörler
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Sağlık alanında temel düzeyde işletmecilik bilgilerine sahiptir. 2
2 Karar uygulama ve davranışlarında işletmecilik ve yönetim alanına ilişkin edindiği bilgileri kullanma becerisine sahiptir. 3
3 Sağlık alanındaki işletmecilikle ilgili bilgileri analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisine sahiptir. 2
4 Sağlık alanındaki işletmecilik ile edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır. 2
5 Sağlık kurumları işletmeciliği alanındaki tıbbi dokümanların arşivleme süreçleri sıralar/açıklar. 1
6 Sağlık kurumları alanında kullanılan tıbbi terminolojiyi sıralar/açıklar. 1
7 Sağlık Kurumu işletmeciliği alanındaki işletme fonksiyonları süreçlerini (yönetim, organizasyon, halkla ilişkiler, insan kaynakları, maliyet muhasebesi, pazarlama) temel düzeyde açıklar/tanımlar. 2
8 Günümüz yönetim anlayışına uygun olan toplam kalite yönetimini sağlık sektörüne uygulayabilme becerisine sahip olur. 1
9 Hasta sağlığı ve güvenliğine önem verir , ayrıca bu konudaki uygulamaların hukuksal sonuçlarının farkında olabilir. 1
10 Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır. 3
11 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. 2
12 Sağlık Kurumları İşletmeciliği alanında kullanılan mevzuatı sıralar/açıklar. 1
13 Sağlık Kurumları İşletmeciliği alanındaki taraflar (ulusal, uluslararası, kamu) arasındaki ilişkiyi sıralar/açıklar 2
14 Sağlık kurumları işletmeciliği alanındaki satınalma ve lojistik süreçlerini sıralar/açıklar. 1
15 Sağlık kurumları işletmeciliği alanında kullanılan bilgisayar paket programları amacına uygun temel düzeyde kullanır. 1
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 1 10 10
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 15 15
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 105    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar ÖRÜCÜ, Edip, KÖSEOĞLU, M.Ali, İşetmelerde İşgören Performansını Değerlendirme, Gazi Kitabevi, Ankara, 2000
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)