Ders Adı Yazışma ve Raporlama Teknikleri
Ders Kodu SKI-229
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Resmi yazıların hazırlanması konusunda bilgi sahibi olmak 2) Çeşitli ticari iş yazılarının hazırlanma teknikleri konusunda bilgi sahibi olmak 3) İmla kuralları hakkında bilgi sahibi olmak 4) Rapor hazırlama teknikleri ve rapor çeşitleri konusunda bilgi sahibi olmak
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Yazışmada imla kuralları, iş yazılarında uyulması gereken kurallar, teyit,reklam ve sipariş mektupları, dilekçe, özgeçmiş hazırlanması, rapor türleri, raporların hazırlanmasında uyulması gereken kurallar
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Sağlık kurumlarında resmi yazıların ve raporlanması konusunda donanımlı elemanlar yetiştirmek
Dersin Amacı Öğrenciyi resmi ve iş yazılarını, raporlama tekniklerini tanıtarak iş yaşamına hazırlamak.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Yazışmada imla kuralları
2 Resmi yazışma kuralları ve örnekleri
3 Resmi yazışma kuralları ve örnekleri
4 İş yazısı türleri
5 Reklam mektubu, sipariş mektubu
6 Teyit mektubu, tekit mektubu
7 Memorandum ve sirküler hazırlanması
8 Dilekçe, özgeçmiş, teşekkür mektubu, taziye mektubu
9 Tutanak, davetiye, sözleşme
10 Ara sınav
11 Sipariş mektubu, kabul ve ret mektupları
12 Rapor hazırlama teknikleri
13 Rapor hazırlama teknikleri
14 Rapor hazırlama teknikleri
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Sağlık alanında temel düzeyde işletmecilik bilgilerine sahiptir. 1
2 Karar uygulama ve davranışlarında işletmecilik ve yönetim alanına ilişkin edindiği bilgileri kullanma becerisine sahiptir. 2
3 Sağlık alanındaki işletmecilikle ilgili bilgileri analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisine sahiptir. 1
4 Sağlık alanındaki işletmecilik ile edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır. 1
5 Sağlık kurumları işletmeciliği alanındaki tıbbi dokümanların arşivleme süreçleri sıralar/açıklar. 3
6 Sağlık kurumları alanında kullanılan tıbbi terminolojiyi sıralar/açıklar. 1
7 Sağlık Kurumu işletmeciliği alanındaki işletme fonksiyonları süreçlerini (yönetim, organizasyon, halkla ilişkiler, insan kaynakları, maliyet muhasebesi, pazarlama) temel düzeyde açıklar/tanımlar. 1
8 Günümüz yönetim anlayışına uygun olan toplam kalite yönetimini sağlık sektörüne uygulayabilme becerisine sahip olur. 1
9 Hasta sağlığı ve güvenliğine önem verir , ayrıca bu konudaki uygulamaların hukuksal sonuçlarının farkında olabilir. 1
10 Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır. 2
11 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. 1
12 Sağlık Kurumları İşletmeciliği alanında kullanılan mevzuatı sıralar/açıklar. 1
13 Sağlık Kurumları İşletmeciliği alanındaki taraflar (ulusal, uluslararası, kamu) arasındaki ilişkiyi sıralar/açıklar 1
14 Sağlık kurumları işletmeciliği alanındaki satınalma ve lojistik süreçlerini sıralar/açıklar. 1
15 Sağlık kurumları işletmeciliği alanında kullanılan bilgisayar paket programları amacına uygun temel düzeyde kullanır. 1
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 94    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar 1-Yrd. Doç. Dr. Hasan TUTAR, Yönetici Sekreterliği, İstanbul 2002
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)