Ders Adı Sağlık Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri
Ders Kodu SKI-215
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) 4-Koray Özsoy
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Araştırma konusu ile kaynaklara ulaşma becerisini elde eder, 2) Araştırma yaparak bilimsel bir konuyu analiz eder, 3) Bir raporu etkili bir şekilde ve yazım kurallarına uygun yazabilme becerisi kazanır., 4) Yürütülen bir çalışmayı sözlü sunma yeteneğini geliştirir..
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Öğrencinin Araştırma Yapmasını, Rapor Hazırlamasını Ve Sunuş Yapmasını Sağlamak Amacıyla Plan, Hazırlık Ve Yazım, Anlatım Konularında Öğrencilerin Seçtikleri Konulara Göre Uygulamalar yapmak.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Öğrenciye araştırma tekniklerini öğretmek ve uygulamasını yaptırmak.
Dersin Amacı Araştırma tekniklerinin öğretilmesi,bir konu hakkında bilgi toplama ve rapor hazırlama.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Çalışma konularının öğrencilere dağıtılması
2 Çalışma alanları ile ilgili plan, hazırlık, yazım ve anlatım çalışmalarında bulunma
3 Teorik bilgileri uygulamaya aktarma
4 Teorik bilgileri uygulamaya aktarma
5 Teorik bilgileri uygulamaya aktarma
6 Teorik bilgileri uygulamaya aktarma
7 Öğrenci çalışmalarını inceleme
8 Öğrenci çalışmalarını inceleme ve değerlendirme.
9 Öğrenci çalışmalarını inceleme ve değerlendirme.
10 Öğrencilerin öğrendiklerine ilişkin belge ve dokümanları dosya seklinde sunması
11 Öğrencilerin ödevlerine ilişkin belge ve dökümanları toplayarak dosya şeklinde sunması
12 Çalışmaların toplu sunumu / Çalıştay
13 Çalışmaların toplu sunumu / Çalıştay
14 Çalışmaların toplu sunumu / Çalıştay
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Sağlık alanında temel düzeyde işletmecilik bilgilerine sahiptir. 1
2 Karar uygulama ve davranışlarında işletmecilik ve yönetim alanına ilişkin edindiği bilgileri kullanma becerisine sahiptir. 3
3 Sağlık alanındaki işletmecilikle ilgili bilgileri analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisine sahiptir. 3
4 Sağlık alanındaki işletmecilik ile edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır. 2
5 Sağlık kurumları işletmeciliği alanındaki tıbbi dokümanların arşivleme süreçleri sıralar/açıklar. 1
6 Sağlık kurumları alanında kullanılan tıbbi terminolojiyi sıralar/açıklar. 1
7 Sağlık Kurumu işletmeciliği alanındaki işletme fonksiyonları süreçlerini (yönetim, organizasyon, halkla ilişkiler, insan kaynakları, maliyet muhasebesi, pazarlama) temel düzeyde açıklar/tanımlar. 1
8 Günümüz yönetim anlayışına uygun olan toplam kalite yönetimini sağlık sektörüne uygulayabilme becerisine sahip olur. 1
9 Hasta sağlığı ve güvenliğine önem verir , ayrıca bu konudaki uygulamaların hukuksal sonuçlarının farkında olabilir. 1
10 Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır. 2
11 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. 1
12 Sağlık Kurumları İşletmeciliği alanında kullanılan mevzuatı sıralar/açıklar. 1
13 Sağlık Kurumları İşletmeciliği alanındaki taraflar (ulusal, uluslararası, kamu) arasındaki ilişkiyi sıralar/açıklar 1
14 Sağlık kurumları işletmeciliği alanındaki satınalma ve lojistik süreçlerini sıralar/açıklar. 1
15 Sağlık kurumları işletmeciliği alanında kullanılan bilgisayar paket programları amacına uygun temel düzeyde kullanır. 1
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 1 6 6
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 5 5
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 105    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu 1) Niyazi Karasar ‘Araştırmalarda Rapor Hazırlama’ Nobel Yayın Dağıtım, Ankara,2001. 2) Halil Seyidoğlu ‘Bilimsel Araştırma ve Yazma El Kitabı’ Gizem Yayınları, İstanbul,2000.
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)